Aktualności 2024-2

Teatr Regionalny w Krakowie na Jubileuszu 60.lecia KGW Brzezinka k.Oświęcimia

W dniu 20.04.2024r Zarząd Stowarzyszenia Folklorystycznego Teatr Regionalny w Krakowie reprezentowany przez prezesa - Bogumiłę Pietrzyk i sekretarza zarządu Krzysztofa Kasprzyka uczestniczyli w Jubileuszu 60-lecia powstania i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince. 
Uroczystość ta odbyła się w sali Remizy OSP przy ul. Brzezowej 46. Świętowanie rozpoczęto o godz. 15:00 uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez proboszcza i wikariusza w kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince ul. Ofiar Faszyzmu 11., następnie zaproszeni goście udali się do remizy OSP, gdzie nastąpiło powitanie, zaserwowano pyszny poczęstunek i przedstawiono program artystyczny.
Niezwykła historia powstania kościoła parafialnego sięga czasów okupacji, kiedy to w budynku mieściła się komendantura obozu koncentracyjnego Birkenau, który zamierzano wyodrębnić z obozu Auschwitz i znacznie rozbudować. Zbliżający się front spowodował przerwanie prac budowlanych. Po wojnie obiekt był wykorzystywany do rozmaitych doraźnych celów i stopniowo groziła mu ruina.
Jesienią roku 1982 władze gminne przekazały budynek Kościołowi.
Obecnie - zachowuje zasadniczo pierwotny wygląd zewnętrzny, mieści się tu kościół parafialny parafii Brzezinka i ośrodek rekolekcyjny.
Uroczystość rozpoczęły szanowne Jubilatki "Piosenką na powitanie".
W tę piękną rocznicę, dziś witamy Was,
By z nami upłynął Wam radośnie czas.
I tą piosenką dziś witamy Was,
By z nami upłynął Wam radośnie czas.
Przez naszą wioseczkę płynie Wisełka,
razem z wodą płynie nasza piosneczka.
Płynie piosneczka, nasze śpiewanie,
Dla was dziś śpiewamy my brzezinianie.
Śpiewamy w Brzezince przed Wami - gośćmi,
z naszego śpiewania głos się rozchodzi.
Nasze śpiewanie w sercach zostanie,
zespół Brzezinianki radość Ci daje.

Kolejnym akcentem uroczystości był uroczy, okazjonalny  występ dzieci z przedszkola i szkoły, które zaprezentowały żywiołowego krakowiaka i skoczną polkę. Oklaskom nie było końca.
Nastąpiło uroczyste powitanie przedstawicieli lokalnych władz - Urzędu Miasta, Gminy i Powiatu, księży, sołtysa, zaprzyjaźnionych KGW, z którymi Jubilatki współpracują, dyrekcji i grona pedagogicznego przedszkola i szkoły, sponsorów i innych zaproszonych gości.

Przypomniano również krótko historię KGW Brzezinka, kiedy to w marcu 1964 roku pan Władysław Sękowski i pani Izabela Krzemień założyli w Brzezince Koło Gospodyń Wiejskich.
Pierwszy zarząd to:
Agnieszka Dziubek - przewodnicząca,
Maria Miłkowska - zastępca przewodniczącej,
Cecylia Czarnik - skarbnik do 2007 roku,
Maria Wrona - sekretarz,
Eugenia Gałgan, Izabela Krzemień - członkinie zarządu.
W następnych latach zmieniał się skład Zarządu, a przewodniczącymi Koła były panie:
Agnieszka Dziubek,
Maria Rydzoń,
Maria Miłkowska,
Ewa Korczyk,
Maria Bochenek,
Irena Krzemień,
a obecnie Alfreda Kufrej.
Na przestrzeni 60 lat członkinie Koła napotykały wiele trudności jak i radości związanych z pracą społeczną. Na początku nie miały swojej siedziby, ale organizowały kursy pieczenia i gotowania, kroju i szycia, wyszywania i dziergania. Rozszerzały wiedzę w zakresie rolnictwa, zwłaszcza hodowli drobiu, a także upraw warzyw i kwiatów. Brały czynny udział w pracach społecznych na rzecz wsi. Wprowadziły parowo-elektryczną usługę prasowania, która działała do 2023 roku.

Przełom wieku XX i XXI dla członkiń Koła okazał się szczęśliwym. W 2000 roku członkinie dostały przydział lokalu wraz z zapleczem kuchennym. Z inicjatywy przewodniczącej Ireny Krzemień na bazie członkiń Koła powstał Zespół śpiewaczy "Brzezinianki" pod batutą Edwarda Syrka, który prowadził zespół do listopada 2018 roku. Obecnie pieczę nad zespołem sprawuje Michał Kruczalak. Zespół „Brzezinianki” bardzo zaangażował się w prace kulturalną w Gminie Oświęcim. Obecny jest na dożynkach, na kolędowaniu w kościele, współpracuje ze szkołą i przedszkolem, bierze czynny udział w biesiadach, wyjeżdża na konkursy i festiwale folklorystyczne. Jako Koło uczestniczy w konkursach związanych z tematyką Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także na konkursach na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Uczestniczy w wielu imprezach, tj. Biesiady Babskie, uroczystościach patriotycznych, kościelnych,  diecezjalnych, Drodze Krzyżowej oraz dożynkach wiejskich, gminnych i powiatowych. Brały udział też w spartakiadach sportowych.

Od lat na zaproszenie Stowarzyszenia Folklorystycznego Teatr Regionalny w Krakowie występują na na Małym Rynku i Rynku Głównym w Krakowie, reprezentując swój region, prezentując folklor i zwyczaje z terenu powiatu oświęcimskiego.
Współpracują z organizacjami:
- Sołtys i Rada Sołecka,
- Gmina Oświęcim (OKSiR, Biblioteka),
- Stowarzyszenie Górników,
- Klub Sportowy ISKRA,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Parafia,
- Szkoła i Przedszkole,
a także z ościennymi sołectwami i kołami gospodyń z terenu powiatu oświęcimskiego i bielskiego, miastem Oświęcim.
Szczególne podziękowania przekazano członkiniom prowadzącym kroniki tj. Marii Kubas, Marii Grzybek i Grażynie Cygal. Pracę społeczną i kulturalną wspierają sponsorzy: Gmina Oświęcim, OMAG oraz indywidualne osoby, za co członkinie wyraziły ogromną wdzięczność i  podziękowanie.
Zmieniały się w ciągu lat przewodniczące, zmieniał się też skład osobowy Koła. Przeobrażały się stosunki polityczne społeczne i ekonomiczne. Panie starają się ciągle o wspólne działania z ludźmi i dla ludzi, ze środowiskiem i dla środowiska, bo jak mówią: 'Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka".
Niestety nie ma już z nami niektórych pań, członkiń KGW Brzezinka. Odeszły na wieczny odpoczynek. Minutą ciszy uczestnicy spotkania uczcili odeszłe członkinie.

Opracowanie: Krzysztof Kasprzyk
            Foto: Krzysztof Kasprzyk