Aktualności - 2017_1

- Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie
- Stowarzyszeń/Towarzystw Kultury zrzeszonych w Małopolskim Związku RTK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY
odznaczone "ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ"
 

   Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku, na wniosek Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kulturalnych, została przyznana odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY
To wyróżnienie jest docenieniem działalności TPS w zakresie propagowania lokalnej kultury i historii miasta Skawina, przez cały 35 letni okres działalności stowarzyszenia, oraz jego roli w kultywowaniu historii naszej Małej Ojczyzny i promowaniu jej poza granicami Skawiny.
   W imieniu MKiDN, przewodniczącemu Zarządu TPS Stanisławowi Grodeckiemu wręczył wicewojewoda Piotr Ćwik. Nadanie tak ważnego wyróżnienia dla TPS jest istotnym wydarzeniem w dziejach kultury lokalnej miasta i gminy Skawina.
Uroczystość wręczenia odznaki honorowej odbyła się 29 grudnia 2016 r. w skawińskim „Sokole”. Okazją do tak podniosłego spotkania były połączone obchody jubileuszu 35-lecia działalności TPS i tradycyjnego spotkania świąteczno-noworocznego.
   Uczestniczyli w nim między innymi: wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz gospodarze gminy Skawina: burmistrz Paweł Kolasa, zastępca burmistrza Norbert Rzepisko, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec.
Odczytany został list gratulacyjny przesłany przez Marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupę.

(...)   www.TPS

 

Spotkanie Opłatkowe
Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

   21 stycznia 2017 roku odbyło się Spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli regionalnych towarzystw kultury z Małopolski i zaproszonych gości.
Rozpoczęto Mszą świętą w kaplicy Matki Bożej Bolesnej-„Piaskowej” w kościele OO. Karmelitów „Na Piasku”. 
Spotkanie opłatkowe odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.
     Informacja i foto na str. Spotkania Opłatkowe 2016/17 
               Fot. Stanisław Klich  

 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KRZESZOWICKIEJ 
odznaczone "ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ"

    Na wniosek Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury - przesłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – minister prof. Piotr Gliński przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
   Uroczystego aktu dekoracji sztandaru Stowarzyszenia MZK odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dokonał Wacław Gregorczyk, burmistrz Gminy Krzeszowice, podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach 26 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego.
Przy dekoracji sztandaru SMZK uczestniczył również Eugeniusz Skoczeń, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, a także Stanisław Klich, wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Związku RTK w Krakowie.
W poczcie sztandarowym Stowarzyszenia MZK byli: Teresa Czerny, Małgorzata Zimoń i Andrzej Mędrala.
   Gratulacje z okazji odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, przekazane do Zbigniewa Durczoka, prezesa SMZK, złożyli:
- Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach, który wyraził radość, ze Stowarzyszenie MZK otrzymało takie odnaczenie za działalność w zakresie kultury regionalnej, a także w zakresie promocji naszej „małej ojczyzny”- Ziemi Krzeszowickiej.
- Wacław Gregorczyk, burmistrz Gm. Krzeszowice, który podkreślił, że Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej jest „najstarszym” stowarzyszeniem - najdłużej działającym (od 1978 r.) - na Ziemi Krzeszowickiej i ma znaczące osiagnięcia w działalności kulturalnej, upamiętnienia ludzi nauki i wydarzeń historycznych na Ziemi Krzeszowickiej na tablicach pamiątkowych oraz pomnikach, a także promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych, uzdrowiskowych Krzeszowic i regionu.
Burmistrz zauważył, że w 2018 roku Stowarzyszenie MZK będzie obchodzić jubileusz 40.lecia swojej działalności na rzecz Ziemi Krzeszowickiej (Gm. Krzeszowice) – ten jubileusz trzeba będzie „obchodzić uroczyście”, do czego władze samorządowe Gminy Krzeszowice też się przyczynią.
- Gratulacje od Rady Krajowej RSR RP (jak wyżej) przekazał Eugeniusz Skoczeń oraz podkreślił aktywny udział przedstawicieli Stowarzyszenia MZK w ruchu regionalistycznym w Małopolsce.
- Prezes Stowarzyszenia MZK Zbigniew Durczok przekazał podziękowanie przewodniczącemu Rady Miejskiej Adamowi Godyniowi i burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi za tak uroczyste przekazanie odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.
         Stanisław Klich

           Fot. Dorota Strojnowska 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
odznaczone "ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ" 

Zgodnie z "Wnioskiem..." Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie - Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zostało wyróżnione odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktu przekazania dokonał Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. Augustyn Ormanty podczas tradycyjnego "Wspólnego Kolędowania" które odbyło się w lokalu Towarzystwa 26 stycznia 2017 r. Medal odebrali Prezes Towarzystwa Krystyna Duda oraz Wiceprezes Aleksander Cimer w obecności znacznej liczby członków i sympatyków stowarzyszenia.
Pan Burmistrz przekazując odznakę podziękował wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wielu sympatykom za zaangażowanie w prace Towarzystwa. Podkreślił ich wieloletnią działalność mającą na celu krzewienie i pielęgnowanie tradycji i historii Ziemi Kalwaryjskiej. W spotkaniu obecni byli również Eugeniusz Skoczeń z ramienia Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Kultury oraz Barbara Miszczyk Przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, którzy podkreślali działalność Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej na terenie Małopolski.
       Stanisław Sypniewski

                      Fot. Stanisław Sypniewski

 

 Jadwiga Duda odznaczona "Krzyżem Małopolski"

    W Wieliczce 25. 01. (środa) 2017 r. o godz.16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w sali widowiskowej „Magistrat” odbyło się 230 spotkanie z cyklu „Wieliczka- Wieliczanie”, 
pt. „20 lat spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” w latach 1998 - 2017 .”
   Na 230. spotkaniu Jadwiga Duda, Prezes SKPW, została odznaczona przez Zarząd Województwa Małopolskiego Srebrną Odznaką Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski - odznaczenie wręczył
v-ce marszałek Wojciech Kozak.

 

 ZAPROSZENIE do Wrocławia

   4 lutego 2017 roku – w 271. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki – w Pawilonie „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu ....     ( Przeniesione na nową stonę pt. 2017 - Rok Tadeusza Kosciuszki )

SPOTKANIE REGIONALISTÓW MAŁOPOLSKI W MUSZYNIE

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Powroźniku-Muszynie-Tyliczu

27 maja 2017 r.(sobota) br. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) w Krakowie, na zaproszenie Adama Mazura, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Muszyńskiej, był na wycieczce do Powroźnika – Muszyny - Tylicza. Na Ziemi Muszyńskiej spotkali się regionaliści z Bronowic, Brzeska, Krzeszowic, Krakowa, Libiąża, Muszyny, Kalwarii Zebrzydowskiej, Skawiny, Wieliczki (razem 36 osób). Zwiedziliśmy cerkiew pw. św. Jakuba Apostoła z 1600 r. w Powroźniku wpisaną w 2013 r. na Listę Zabytków UNESCO, MUSZYNĘ – miasto uzdrowiskowe położone w Dolinie Popradu o ponad 725 - letniej historii, z Ogrodami: Biblijnym, Sensorycznym - zwanym Ogrodem Zmysłów, wieżą widokową, z której zobaczyliśmy słowackie Tatry i Magiczny nazywany Ogrodem Miłości, po których spacerowaliśmy, smakując wodę mineralną ze źródła Antoni.
W kościele pw. św. Józefa podziwialiśmy figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, a na rynku kapliczki św. Floriana i św. Nepomucena. Gościliśmy w Muzeum Regionalnym znajdującym się w XVIII-wiecznym zajeździe, który był częścią podzamkowego zespołu dworskiego. Po muzeum oprowadzała nas pani dyrektor. Adam Mazur wszystkich ugościł ciastem i napojami. Byliśmy przed dworem starostów muszyńskich, którzy w imieniu biskupów krakowskich władali „Państwem Muszyńskim”. Na horyzoncie były widoczne malownicze zielone widoki i ruiny zamku. Atrakcją Muszyny jest pociąg parowy, którym można odbyć podróż Doliną Popradu. Przewodniczył zwiedzaniu Adam Mazur, który obdarował wszystkich mapkami i folderami i zatroszczył się o obiad dla nas w restauracji „Zapopradzie”.
W Tyliczu poznaliśmy Muzeum Dziejów Tylicza.

Wyjazd zorganizowały Barbara Miszczyk, prezes Zarządu MZRK i Jadwiga Duda, sekretarz MZRTK, przy pomocy Adama Mazura i Krystyny Dudy.
           Opr. Jadwiga Duda
              Galeria fo
to: fot. Jadwiga Duda

 

 

 

 

 

                         XV mecz szachowo-brydżowy Wieliczka-Bochnia 
                                          „Pierścień Świętej Kingi” dla Wieliczan!

   W ramach „Dni Świętej Kingi22.07.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat” zorganizowano mecze szachowy i brydżowy pomiędzy reprezentacjami Wieliczki i Bochni.
Było to XV spotkanie szachistów i brydżystów zorganizowane przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Pierwszy mecz rozegrany został w 2002 r. i o jego ciągłość stara się Jadwiga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki (KPW). Patronat honorowy nad meczem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Uroczystego otwarcia meczu dokonał Jerzy Cholewa, sędzia meczu szachowego z ramienia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Uczestnicy meczu brawami powitali arcymistrza Jana Krzysztofa Dudę, brązowego medalistę Szachowych Mistrzostw Świata w Rosji i Jego mamę Wiesławę, członków KPW. Za organizację meczu odpowiadali: Grażyna Kowal, wiceprezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” i Jan Paluch, wiceprezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Szachiści zagrali mecz i rewanż w składach sześcioosobowych, i tempem gry 30 minut na partię dla zawodnika. W meczach szachowych Wieliczkę reprezentowali: Konrad Buś, Damian Bednarczyk, Łukasz Czaplak, Jan Krzysztof Duda, Izabela Gajek, Krzysztof Kuta, Mateusz Zając. W drużynie Bochni zagrali: Aleksandra i Tomasz Caba, Edward Dorociński, Kamil Hodorowicz, Bogdan Kosturkiewicz, Karol Marzec, Jacek Tyrka. Pierwszy mecz wynikiem 4:2 i rewanż 3,5:2,5 wygrała Wieliczka. Punkty w dwumeczu zdobyli dla Wieliczki: Damian Bednarczyk - 2, Konrad Buś - 1,5, Jan Krzysztof Duda - 2, Krzysztof Kuta -1 , Mateusz Zając- 1, a dla Bochni Aleksandra Caba - 2, Karol Marzec- 0,5, Bogdan Kosturkiewicz - 1, Jacek Tyrka - 1.
W dwumeczu szachistów drużyna Wieliczki wygrała z drużyną Bochni wynikiem: 7,5 : 4,5.
Brydżyści Bochni: Tadeusz Brzeski, Andrzej Liwoch, Bronisław Mucha, Honoriusz Piech w 24 rozdaniach z Wieliczką w składzie: Tadeusz Kubik, Marek Pietrzak, Halina Samborek, Wacław Śliwa wygrali 25 : 4.
Mecz sędziował Bronisław Mucha.

   Zgodnie z  ustaleniami regulaminowymi „Pierścień Świętej Kingi”, wyrzeźbiony przez Władysława Janowskiego (1924-2005) z Koźmic Wielkich, członka KPW, będący nagrodą przechodnią otrzymała reprezentacja Wieliczki.
W 2016 r. w meczu zwyciężyła Bochnia i przez rok „Pierścień Świętej Kingi” przebywał w Stowarzyszeniu Bochniaków… Jan Paluch przekazał pierścień Janowi Krzysztofowi Dudzie. Mecze rozegrano w przyjaznej, rodzinnej atmosferze i już umówiono się na XVI spotkanie w 2018 r. Dokumentację fotograficzną meczu wykonał J. Cholewa.
     Dziękujemy Janowi Paluchowi za zorganizowanie drużyny Bochni, Andrzejowi Irlikowi, Tadeuszowi Kubikowi za skład szachowej Wieliczki i brydżowej Wieliczki, Bogumile Ślęczce za udostępnienie szachów. Urzędowi Miasta i Gminy Wieliczka wdzięczni jesteśmy za gościnę, poczęstunek, upominki dla zawodników przygotowane przez Wydział Kultury pod kierunkiem Magdaleny Golonki. Wszyscy uczestnicy meczu otrzymali lipcowy „Głos Wielicki” z programem „Dni Kingi” w Wieliczce. 
       Opracowali: Jerzy Cholewa, Jadwiga Duda

            Fot. Jerzy Cholewa

 

 


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JADOWNICKIEJ
odznaczone "ZASŁUŻONY dla KULTURY POLSKIEJ"
 
     15 sierpnia 2017 r. w Jadownikach, Grzegorz Wawryka, burmistrz Miasta i Gminy Brzesko, udekorował sztandar Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego - na wniosek Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Prokopa Opata (z początku XIX w.) w intencji Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej. Następnie zwiedzano kościół pw. św. Anny z końca XVI w. posadowiony na górującym nad Jadownikami wzgórzu Bocheniec (392 m.n.pm, gdzie pod ziemią na 10 ha znajduje się gród z VIII- poł. X w.), źródełko św. Anny z figurą patronki, cmentarz parafialny, na którym są w odrębnej kwaterze żołnierze polegli w czasie I wojny światowej. Zwiedzając wieś Jadowniki zatrzymano się przed miejscem upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II. To obelisk z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II i napisem: „TOTUS TUUS PAMIĄTKA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 1978 – 2005”umieszczony pod krzyżem został oddany staraniem TMZJ 16 października 2005 roku. Zwiedzano siedzibę Towarzystwa i jego Izbę Regionalną zlokalizowane na piętrze budynku przy ul Witosa 5A. Tu zapoznano nas z historię Jadownik i zabytkami kultury materialnej wsi z gospodarstwa domowego, narzędziami do pracy na roli. Istotne jest to, że w Izbie znajdują się tylko i wyłącznie przedmioty pochodzące z Jadownik. 
W zwiedzaniu gościom towarzyszyli Jerzy Świerczek, prezes i członkowie Towarzystwa.
O godz.15.00-tej w Domu Ludowym w Jadownikach rozpoczęła się uroczystość, którą prowadziła Elżbieta Loranty z TMZJ, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w tej wsi. Na estradę został wprowadzony przez poczet sztandar TMZJ. Jerzy Świerczek przedstawił działalność Towarzystwa w latach 1990-2017. Grzegorz Wawryka, burmistrz Miasta i Gminy Brzesko wręczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Jadownickiej Medal Zasłużony Dla Kultury Polskiej, dekorując nim sztandar. 
W imieniu starosty Powiatu Brzeskiego - Maciej Podobiński, radny powiatowy, wręczył Towarzystwu na ręce prezesa statuetkę z gratulacjami. Jadwiga Duda i Anna Kisiel ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” obdarowały Miłośników Jadownik albumem Andrzeja Nowakowskiego pt. „Skarb. Kopalnia Soli „Wieliczka” ofiarowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna oraz wielicką solą i kwiatami. 
J. Duda reprezentowała na tej uroczystości także Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, jako sekretarz Zarządu i złożyła nagrodzonym gratulacje i życzenia. 
Z programem artystycznym wystąpił zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Jadownikach. Jego członkowie czytali wiersze honorowego członka TMZJ - Władysława Okasa poświęcone Ojczyźnie i rodzinnej wsi, śpiewali piosenki. Goście zapoznali się z wystawionym zbiorem odznaczeń RP, i kartek z wizerunkami Matki Bożej będących własnością Stanisława Świerczka, seniora Towarzystwa i honorowego członka. Wszyscy goście siedzieli przy suto zastawionym stole swojskiego jadła i wypieków – częstując się, rozmawiając i śpiewając przy akompaniamencie harmonii i bałałajki, na których grał jeden z członków zespołu. 
W uroczystości udział wzięła delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga i Józef Dudowie, Anna Kisiel, Grażyna Kowal.
      
  Opracowała
 
Jadwiga Duda
  Galeria foto
fot.Jadwiga Duda