50.lecie Klubu Przyjaciół Wieliczki

50.lecie Stowarzyszenia "Klub Przyjaciół Wieliczki" (1966-2016)

   W Wieliczce, 22.06.2016 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w sali widowiskowej „Magistrat”, odbyło się 223 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „50 lat Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (1966-2016).

Spotkanie rozpoczęła Jadwiga Duda, jego organizatorka, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (dalej KPW), kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, witając przybyłych, a szczególnie Barbarę Miszczyk, przewodniczącą Małopolskiego Związku Regionalnych Regionalnych Towarzystw Kultury i wiceprzewodniczącego Stanisława Klicha, wszystkich członków Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, w tym seniora Henryka Kozubskiego (105 lat), Barbarę Nikorowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z mężem Jackiem.
Jadwiga Duda zaprosiła zebranych do powstania, celem zaśpiewania hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła” i „Roty” Marii Konopnickiej – przy akompaniamencie na pianinie Marii Nawrot z KPW.
Janina Tańcuła odczytała wiersz śp. Marii Knebloch z KPW, pt. „Hymn do Wieliczki”.
Jadwiga Duda, prezes KPW, poinformowała zebranych, że Jubileusz 50.lecia Stow. „KPW” rozpoczęto 17 czerwca br., bo tego dnia, przed 50 laty, w Warszawie odbyło się pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie. W tym dniu odwiedzono wielicki cmentarz, a na nim groby prezesów Klubu: Piotra Lewińskiego, Haliny Feliksiewicz, Zygmunta Kaweckego i członków.

18 czerwca 2016 r. w Wieliczce obchodzono uroczyście Jubileusz 50.lecia KPW. Po Mszy św. w kościele pw. św. Klemensa, zaproszeni goście, przedstawiciele władz: gminnych i powiatowych, delegacje towarzystw regionalnych z Małopolski spotkali się w sali „Magistrat”, gdzie nastąpiło wręczanie odznaczeń dla Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. KPW uhonorowano Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
Starosta Powiatu Wielickiego Jacek Juszkiewicz przyznał KPW statuetkę „Perła Powiatu Wielickiego”.
Burmistrz Wieliczki, Artur Kozioł wręczył prezes KPW, Jadwidze Duda, Odznakę Honorową Górniczego Wolnego Miasta Wieliczki.
Stowarzyszenie KPW otrzymało List gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy z okazji Jubileuszu 50.lecia działalności.
W związku z Jubileuszem został wybity „Medal Jubileuszowy”, który otrzymało 39 członków KPW; warunkiem otrzymania był czas przynależności do KPW ponad jeden rok.

Podczas 223 spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” w dniu 22 czerwca 2016 r. wygłoszono następujące prelekcje:
- Henryk Kozubski, „Klub Przyjaciół Wieliczki” w moim życiu przez 50 lat”.
- Barbara Miszczyk, „Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury i Stowarzyszenie    „Klub Przyjaciół Wieliczki” w nim.
- Jadwiga Duda, „Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2011-2016”.
- Marcin Perek, „Ludzie z Klubu Przyjaciół Wieliczki”.
- Joanna Stachura, „Co skłoniło mnie do napisania pracy magisterskiej o Stowarzyszeniu „Klub    Przyjaciół Wieliczki” w 2016 roku?”
 Prelegentom wręczono kwiaty i upominki.

Podczas spotkania Jadwiga i Józef Łanoszkowie z Biskupic recytowali i śpiewali własne, napisane wiersze i piosenki.
Maria Nawrot z KPW zaprezentowała swoją twórczość: wybrane wiersze, których napisała ponad 50 oraz zaśpiewała napisaną przez siebie piosenkę o Wieliczce.
Podczas spotkania wręczono Panu Henrykowi Kozubskiemu Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
   Oprac. Stanisław Klich
Wykorzystano:Biblioteka Wielicka, Zeszyt 168, Jadwiga Duda, 223 SPOTKANIE Z CYKLU 'WIELICZKA-WIELICZANIE”

Galeria foto. fot. Stanisław Klich