Aktualności 2022_6

 

    W Wieliczce odsłonięcie tablicy ku pamięci Alfonsa Długosza (1902-1975),   
       na domu przy ul. H. Sienkiewicza 46, gdzie mieszkał w latach 1939-1975.

  Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zapraszają mieszkańców Wieliczki 25.08. (czwartek) na gpodz.10.00 przed dom przy ul. H. Sienkiewicza 46 na uroczystość odsłonięcia tablicy ku pamięci Alfonsa Długosza (28.07.1902-7.11.1975), nauczyciela, artysty-malarza, fotografika, dziejopisa, twórcy i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, członka Klubu Przyjaciół Wieliczki w latach 1966-1975.
   W tym roku mija 120. lat od urodzin (1902-2022) Alfonsa Długosza. Z tej okazji 27. 07. (środa) 2022 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce, w sali „Magistrat” Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) przy współpracy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zorganizowało 29 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! poświęcone Alfonsowi Długoszowi.
   28.07.2022 r. w 120. rocznicę urodzin Alfonsa Długosza Jego Rodzina: Barbara Stachurska, Monika Stachurska i prawnuk Aleksander Stachurski i delegacja Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Józef Duda i Jan Matzke na wielickim cmentarzu na grobie Alfonsa Długosza złożyły kwiaty i zapalne znicze.
Tego dnia Muzeum Żup Krakowskich w Zamku Żupnym zaprezentowało film pt. „Pasja z głębi ziemi. Alfons Długosz i dzieło jego życia”.
   Prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki pozyskała pisemna zgodę właścicielki budynku przy ul. H. Sienkiewicza 46 na zamontowanie ww. tablicy na zachodniej ścianie budynku od strony ul. Alfonsa Długosza. Zwróciła się pisemnie z prośbą do Artura Kozioła, Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o ufundowanie tablicy na domu, w którym mieszkał Alfons Długosz.
   Piotr Krupa, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do spraw inwestycji podjął decyzję o sfinansowaniu wykonania i montażu tablicy przez firmę Vanga Artura Gromali z Grajowa. Prezes KPW uzgodniła z Burmistrzem datę odsłonięcia tablicy. Wraz z Łukaszem Birą z UMiG Wieliczka sporządziła afisze na odsłonięcie tablicy.
   Uroczystość odsłoniecia tablicy pamiątkowej 25.08. (czwartek) 2022 r. o godz.10.00-tej. w Wieliczce przy ul. H. Sienkiewcza 46.
                  Opracowała Jadwiga Duda
   

 


       30. Spotkanie "WIELICZKA-WIELICZANIE Bis!

              31. Spotkanie "WIELICZKA-WIELICZANIE Bis!
     

              Wycieczka wieliczan do Dobczyc

    6.10. (czwartek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zorganizowało wycieczkę do Dobczyc. Większość z uczestników wycieczki do Dobczyc dotarła autobusem R1 z Wieliczki. Dobczyce znane są w źródłach pisanych od XIII w, a prawa miejskie uzyskały w 1340 r. Położone są w dolinie rzeki Raby, między Pogórzem Wiśnickim a Pogórzem Wielickim. Administracyjnie należą do powiatu myślenickiego. Zamieszkuje tu ponad 6000 ludzi. Idąc przez Dobczyce zatrzymaliśmy się w kościele neogotyckim, parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Kolejno zatrzymaliśmy się na rynku przy głazie z kozą a następnie przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza z lat 1914- 1920. Wspinając się po schodach na wzgórze zamkowe zatrzymaliśmy się na cmentarzu nad grobem Elżbiety Kautsch (1942-2019), prezes Stowarzyszenia „ISPINA” w Dobczycach. Zapaliliśmy znicz i wspólnie pomodliliśmy się o pokój wieczny dla niej. Przeszliśmy obok kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. Warto wspomnieć, że w Dobczycach w XV w. proboszczem był ks. Jan Długosz, kronikarz. Po przejściu pomostem weszliśmy na zamek. W biurze PTTK zakupiliśmy bilety. Tu można było nabyć książkę Pawła Figlewicza pt. „Królewskie miasto Dobczyce od czasów najdawniejszych do współczesnych” oraz „PASJONAT Biografia Władysława Kowalskiego” (1921-1993). Przewodnik Piotr Przęczek, emerytowany nauczyciel oprowadził nas po zamku i skansenie znajdującym się u jego podnóża. Na bilecie z widokiem zamku napisano: „Warowny zamek dobczycki z XIII/XIV w. był zawsze własnością królewską. Na zamku wychowywał się św. Kazimierz królewicz. Tu ks. Jan Długosz uczył synów królewskich. Pod koniec XVI w. zamek został nadbudowany przez dzierżawców Lubomirskich. Około 1839 r. mury zamku rozebrano, poszukując skarbów. Po 130 latach, w 1960 r. rozpoczęto prace wykopaliskowe i zamek został częściowo zrekonstruowany. Obecnie jest siedzibą Muzeum Regionalnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). W ekspozycji m.in. sala hutnicza, kaplica zamkowa, izba katów. Z dziedzińca roztacza się widok na Jezioro Dobczyckie i piękną panoramę Beskidów.” U podnóża zamku znajduje się skansen wpisany do szlaku zabytków architektury drewnianej. To dzięki Władysławowi Kowalskiemu (1921-1993), nauczycielowi, animatorowi kultury, działaczowi PTTK - z ruin podniesiono zamek dobczycki i u jego stóp utworzono skansen. Po zwiedzaniu udaliśmy się do siedziby Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ISPINA” przy Rynku 21. Tu powitali nas prezes Katarzyna Materek i Edward Materek. Pani prezes przedstawiła nam barwne kalendarze wydawane przez Stowarzyszenia, galerię obrazów pędzla lokalnych artystów-amatorów. Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk, wielicka poetka, odczytała zebranym swój wiersz z tomiku „Pisanie nie do szuflady” i obdarowała ISPINE-ę tym tomikiem. Następnie usiedliśmy przy stolikach. Ugoszczono nas ciasteczkami i napojami. Jadwiga Duda przedstawiła Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” . Spotkanie zakończono zaśpiewaniem „Barki” i zaproszeniem „ISPINY” do Wieliczki 26.10. b.r. na godz.16.00-ta do sali „Magistrat” na 32 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! o Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce w 150. rocznicę powstania (1872-2022). Dziękujemy za wspólne spotkanie dobczycan i wieliczan. W wyciecze KPW do Dobczyc uczestniczyło 14 osób w tym: z KPW: Marta Borowiec, Danuta Chrebor, Jadwiga Duda, organizator wycieczki, Halina Dyląg, Marian Dyląg, Wanda Polan, Marian Sipióra, Krystyna Wróbel, i osoby zaprzyjaźnione z KPW: Marta Gabryś, Maria Grubecka, Krystyna Ślusarczyk, Małgorzata Ślusarczyk, Janina Woźniak, Tadeusz Woźniak. Bogu dziękujemy za słoneczną pogodę tego dnia.
       Opracowała Jadwiga Duda

 


    50.lecie Brzeskiego Towarzystwa "Gryf"

        12.10. (środa) 2022 r. w Brzesku odbyła się uroczystość 50.lecia (1972 - 2022) działalności Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”. Uroczystość odbywała się w Regionalnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym (RCK-B) . Rozpoczęła się nadaniem imienia Jana Burlikowskiego (1912- 1997), który był kronikarzem Brzeska, powiatu brzeskiego i prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej (pierwotna nazwa Brzeskiego Towarzystwa Gryf) i organizatorem pacy Towarzystwa. Dla skweru przed budynkiem RCK-B nadano imię Jana Burlikowskiego. Treść uchwały z 30 marca 2022 roku „w sprawie nadania nazwy skwerowi w Brzesku” odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka. Życiorys i zasługi patrona skweru przedstawił jego syn, Stanisław Burlikowski, który wraz z burmistrzem Tomaszem Latochą dokonał uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

      Oficjalna Jubileuszowa Gala odbyła się w sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Rozpoczął ją prezes Towarzystwa Mieczysław Mietła, który przygotował prezentację obrazującą 50-letnią historię „Gryfa”. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Brzeskiemu Towarzystwu „Gryf” Medalu na Wstędze Za Zasługi dla Miasta Brzeska nadanego przez Radę Miejską w Brzesku na mocy uchwały podjętej 28 września 2022 roku. Medal wręczyli przewodnicząca Rady Miejskiej, burmistrz Brzeska oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Adrian Zaleśny. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki zorganizowanego z okazji jubileuszu Powiatowego Konkursu Wiedzy pt. „Oni tworzyli historię Ziemi Brzeskiej”, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadził konkurs dr Piotr Duda, nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku. W części artystycznej z krótkim recitalem wystąpił Krzysztof Musiał. Brzeskie Towarzystwo „Gryf” zorganizowało także wystawę poświęconą historii Brzeska i samego stowarzyszenia (RCK-B, sala 212). W uroczystości uczestniczyło wielu gości i członków Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” . Gościem szczególnym był Andrzej Małysa , który prze 18 lat (2000-2018) był prezesem, Brzeskiego Towarzystwa „Gryf. W uroczystości uczestniczyły: Barbra Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Jadwiga Duda, sekretarz MZRTK i prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Obie złożyły na ręce Mieczysława Mietły gratulacje, życzenia dla Brzeskiego Towarzystwo „Gryf”, kwiaty i upominki m.in. sól z Wieliczki. Na Jubileusz Brzeskie Towarzystwo „Gryf” wydało nr 76 biuletynu pt. „BRZESKI GRYF” z biografia Jana Burlikowskiego, który wszyscy otrzymali. Dziękujemy.

        13.10. (czwartek) 2022 r. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego odbyła się konferencja pt. „Wpływ trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej na przełomie XIX i XX w.” Sesje prowadził Mieczysław Mietła. W sesji uczestniczyli m.in.: Iwona Górny i Joanna Grzeszuk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Jadwiga i Józef Dudowie ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” . Józef Duda, prof. AGH - urodził się w Brzesku w 1956 r. Jego rodzice Zofia i Władysław Dudowie spoczywają na miejscowym cmentarzu. Mieszkali przy ul. B. Głowackiego 13 w kamienicy czynszowej. Józef spotkał na sesji Jerzego Fijałkowskiego, który jest właścicielem tej kamienicy. W Brzesku Józef Duda ukończył szkołę podstawowa i Technikum Mechaniczne. Brzesko opuścił w 1980 r. w Wieliczce zawarł związek małżeński z Jadwigą Cholewą. W latach 1992-2006 był burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka, następnie radnym Rady Powiatowej w Wieliczce. W związku z Jubileuszem 50. lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” wstąpił w jego szeregi. Dziękujemy dr Piotrowi Dudzie i prezesowi Mieczysławowi Mietle za zaproszenie na konferencję.
           Opracowała Jadwiga Duda 

 

 

 

 

     32. Spotkanie Wieliczka-Wieliczanie Bis!

 

 Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza
        1 11 2022 r.  XVII kwesta
 

 Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) organizuje 17.ty Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który w dniu Wszystkich Świętych 1.11. (wtorek) 2022 r. w godz. od 8.00 do 16.00-tej przeprowadzi kwestę na wielickim cmentarzu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego pomnika nagrobnego Johna Fritscha z 1863 r. i jego krewnych w kwaterze 10 a. (foto 5006).

W 2022 r. wykonano II etap prac konserwatorskich grobu rodziny Kałużów - nauczycielki Antoniny Kałużanki, lat 29 ze Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce zmarłej w 1902 r. znajdującym się w kwaterze VII. Dokonano konserwacji metalowego ogródka długości 8 m, który pierwotnie znajdował się na tym grobie. (foto 1633, 3884) Koszt konserwacji wyniósł 10 485 zł 75 gr. i został pokryty z XV zbiórki w 2020 r. i XVI kwesty z 2021 r. I etap prac renowacji grobu wykonano w 2020 r. za kwotę 16.103 zł.39 gr. zebraną w wyniku XIV kwesty zorganizowanej 1.11.2019 r. Łącznie na renowacje tego grobu wydano 26. 589 zł 14 gr.

Zwracamy się także z prośbą o dokonywanie wpłat na ten cel na konto Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004. Za każdą wpłatę dziękujemy.

         Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu KPW

 

17.ta kwesta na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

1.11. (wtorek) 2022 r. w dniu Wszystkich Świętych w Wieliczce na Cmentarzu Komunalnym odbyła się 17-ta zbiórka publiczna - kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW). 23.06.br. Walne Zgromadzenie członków KPW podjęło uchwałę o powołaniu Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce, który 1.11.b.r. przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków tego cmentarza. Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr: 2022/4425/OR na 17.tą kwestę. Prezes KPW zaprosiła pisemnie do udziału w SKRZCK w Wieliczce i 17-tej kweście na wielickim cmentarzu 1.11.b.r. władze powiatu wielickiego, miasta i gminy Wieliczka, wielickich szkół, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. 26.10.b.r. na 32 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! zainteresowani udziałem w kweście składali deklaracje. W dniu 1 listopada b.r. na godziny: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 -przychodzili wolontariusze do biura na cmentarzu, gdzie składali swój podpis na liście obecności, otrzymywali identyfikatory, puszki kwestarskie i szli na bramy cmentarne aby kwestować przez dwie godziny. Po służbie wracali do biura i oddawali wyznaczniki kwesty, które otrzymywała kolejna zmiana. W kweście jako kwestarze zbierający datki do puszek uczestniczyli ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga Duda, Maria Gurgul, Krzysztof Kasprzyk, Anna Kisiel, Hanna Kozioł, Jan Matzke, Aldona Maria Pawłyk, Wanda Polan, Marian Sipióra, Anna Ślęczka z Emilią Murzyn harcerką ze Sz. P w Gorzkowie, Janina Tańcula, Krystyna Wróbel z wnuczką Zofią Szubą z klasy v-tej Sz. P. nr 3 w Wieliczce, z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka: Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu, radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Joanna Kordula, Elżbieta Sikora, Kazimierz Windak, ze Stowarzyszenia Polska 2050: Lech Bialik, Irena Dyna, Łukasz Pankiewicz, Małgorzata Szostak. W kweście udział wzięli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika nauczycielka Marzena Nawrocka i uczniowie: z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce nauczycielka Melania Gurgul i uczniowie.
Stróżowali w biurze: Jadwiga Duda, Alojzja Dudek i prof. Andrzej Gaczoł. Transparenty z napisem „RATUJMY ZABYTKI CMENTARZA KOMUNALNEGO W WIELICZCE” przy bramach cmentarnych ustawił Jacek Zagajewski. Skarbony na dwóch bramach cmentarnych zawiesili Grażyna Kowal z KPW z mężem Jackiem. W liczeniu zebranych środków uczestniczyły: Izabela Borzęcka i Dorota Duda z KPW, pracownice Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce.

W wyniku 17-tej kwesty zebrano: 19.849 zł. 58 gr., które złożono na koncie KPW - SKRZCK w Wieliczce. Kwestarzom i darczyńcom DZIĘKUJEMY. Zebrane fundusze pozwolą na pokrycie kosztów renowacji nagrobka Johna Fritscha z 1863 r. w kwaterze Xa wielickiego cmentarza - koszt 15.141 zł 86 gr. Dziękuję Antoniemu Sowie, Dyrektorowi Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, Tomaszowi Łazarskiemu, Prezesowi Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, Kazimierzowi Hankusowi, komendantowi Straży Miejskiej w Wieliczce za okazaną pomoc i za współpracę. Bogu dzięki za dobrą pogodę i otwarte ludzkie serca.
SKRZCK w Wieliczce i 17-tą kwestę zorganizowała i prowadziła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
        Opracowała Jadwiga Duda

 
 


       DNI OTWARTE MUZEUM ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
Z okazji Święta 11 Listopada 2022 r., w dniach 11 i 12 Listopada w godzinach 10 - 17 udostępniono zwiedzanie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, prowadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Zwiedzających oprowadzały Panie: Renata Wróbel i Grażyna Palczewska po ekspozycjach stałych i okolicznościowej - historycznej o ludziach i zdarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości Polski w 1918 roku i walkach polsko-bolszewickich 1920 roku, w których uczestniczyli również żołnierze i dowódcy z pośród mieszkańców ziemi krzeszowickiej.
Frekwencja zwiedzających wystawy w Muzeum była wysoka, 11 Listopada około 200 osób, 12 Listopada około 150 osób.Wstęp był wolny.
Zwiedzający mogli zabrać (bezpłatnie) archiwalne wydania czasopisma "Ziemia Krzeszowicka" i inne wydawnictwa, kartki okolicznościowe, które wydadało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.

Fot. Stanisław Klich 12 11 2022 r.