W Muszynie i Lubovni - 2012

                            Spotkanie Regionalistów z Małopolski w Muszynie

     8 września 2012 roku – na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Pana Adama Mazura – członkowie Zarządu i władz Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie pojechali do Muszyny na spotkanie z działaczami Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej i przedstawicielami władz gminnych i powiatu nowosądeckiego.

Po kilkugodzinnej jeździe Busem – wynajętym i sfinansowanym przez uczestników-regionalistów z Krakowa - dojechaliśmy do Muszyny około około godz. 11.

W sali przy Muzeum Regionalnym w Muszynie odbyło się spotkanie działaczy TMZM i MZ RTK z w. wym. przedstawicielami władz.
1. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jerzy Majka wręczył upominki – wydawnictwa promocyjne Gminy Muszyna.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego Andrzej Gancarz wręczył odznaczenia Starosty Nowosądeckiego – JABŁKO SĄDECKIE dla członków Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

Odznaczenie to przyznaje Starosta za zasługi dla Ziemi Sadeckiej (wykaz odznaczonych jest poniżej). Dużą zasługę w przyznaniu tych odznaczeń miał Adam Mazur, Prezes TMZM, a zarazem radny Powiatu Nowosądeckiego.

3. Z-ca Prezesa TMZM Maciej Palej złożył sprawozdanie z działalności TMZM.

4. Skarbnik TMZM Aleksandra Wołowiec - ogólnie omówiła działalność finansową.

5. Helena Zbożeń - członek Zarządu wręczyła gościom gadżety Powiatu Nowosądeckiego.

6. Kustosz Muzeum Barbara Rucka oprowadziła gości po muzeum i opowiedziała o Państwie Muszyńskim.

Ksiądz Władysław Pilarczyk w asyście Barbary Miszczyk, prezes MZ RTK, wręczyli na ręce Andrzeja Gancarza - z przeznaczeniem dla Starosty Nowosądeckiego - wszystkie wydania „MAŁOPOLSKA – Regiony – Regionalizmy”, łącznie 13. Po części oficjalnej i zwiedzeniu Muzeum Regionalnego zaproszono nas na smaczny obiad.

Potem wyjechaliśmy w towarzystwie kilku działaczy TMZMuszyńskiej do Starej Lubovni na Słowację, gdzie zwiedziliśmy zagospodarowany Zamek Lubovna – oprowadzał nas i bardzo szczegółowo objaśniał w języku polskim sam wicedyrektor Zamku. Było to bardzo przyjemne poznanie historii zamku, który był własnością m. in. Rodu Lubomirskich w XVII wieku.

W drodze powrotnej zwiedzaliśmy zabytkowy drewniany kościółek na przedmieściach Muszyny, który został gruntownie odnowiony m.in. ze środków unijnych (na poddaszu jest siedlisko nietoperzy).

Poniżej podaje się działaczy Małopolskiego Związku RTK , którym przyznano odznakę regionalną - JABŁKO SĄDECKIE.

1. Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie
2. Ksiądz Władysław Pilarczyk
3. Barbara Miszczyk
4. Jadwiga Duda
5. Ewa Skrobiszewska
6. Stanisław Klich
7. Eugeniusz Skoczeń

Spotkanie Regionalistów z Małopolski w Muszynie było bardzo pożyteczne i merytoryczne, za co składamy podziękowanie „gospodarzowi spotkania” – Zarządowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej.

Stanisław Klich

Opisy do galerii fotografii:  fot. Stanisław Klich
- górne
(od lewej)    1. Wystąpienie Adama Mazura (TMZM), 2. Ks. Władysław Pilarczyk odbiera Odznakę "Jabłko Sadeckie",
                                     3. Ks. W. Pilarczyk przekazuje wszystkie tomy MAŁOPOLSKA..., 4. Regionaliści przed kościołem w Leluchowie.
                                     5.Widok kościoła w Leluchowie.
- dolne
(od lewej)
   1. Widok zamku Lubovna,  2. Spotkanie z przewodnikiem po zamku Lubovna (wicedyrektor muzeum),
                                     3. Na dziedzińcu dolnego zamku Lubovna, 4. Widok z zamku Lubovna na Nową Lubovnę.