REGIONALISTA Małopolski

Informator REGIONALISTA Małopolski

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, który jest wydawcą Rocznika MAŁOPOLSKA ..., chciał mieć również wydawnictwo małoformatowe, wydawane częściej jak jeden raz w roku, na łamach którego umieszczano by bieżące informacje o działalności towarzystw regionalnych w Małopolsce.

We wrześniu 2004 roku wydano pierwszy numer Informatora Regionalista Małopolski: format A5, 4 strony kolorowe (okładki), 20 stron tekstowych.

W numerze 1/2004 umieszczono informacje:

- o powołaniu (2003 r.) Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie

- podano skład osobowy wybranych władz Związku,

- opublikowano Statut MZ RTK,

- o towarzystwach regionalnych, które są członkami - założycielami Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.

Wydawanie kolejnych numerów Informatora Regionalista Małopolski było możliwe dzięki umieszczaniu materiałów promocyjnych o Skawinie, Trzebini, Krzeszowicach, Wieliczce, a także obszernych informacji o poszczególnych towarzystwach, które były współfinansującymi koszty wydania.

Czasopismo Regionalista Małopolski miało być wydawane jako półrocznik, dwa razy w roku, ale koszty druku kolorowego, niskonakładowego (300, 200 egz.) były zbyt wysokie, dlatego wydawano niesukcesywnie, przeważnie jeden raz w roku.

W kolejnych wydaniach Regionalisty Małopolskiego była również opisywana działalność towarzystw regionalnych w Małopolsce oraz o działalności Małopolskiego Związku RTK. Szczególnie obszernie opisywano i umieszczano kolorowe fotografie ze spotkań regionalistów w Małopolsce, które miały miejsce w: Skawinie (2004 r.), Trzebini (2004), Starym Sączu ( 2.krotnie ), Zatorze (2012), Muszynie (2012), Miechowie i Racławicach (2013).

Dotychczas wydano 13 numerów Informatora Regionalista Małopolski, Nr 13 wydany w styczniu 2013 roku.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu finansowemu przez poszczególne towarzystwa regionalne będzie możliwa kontynuacja wydawania czasopisma Regionalista Małopolski.

Wszystkie wydania Informatora Regionalista Małopolski redaguje (nieodpłatnie) Stanisław Klich. 

 

 
 
 
 

( galerery_Regionalista_Malop__Nr_17%}