Izba Regionalna w Jadownikach Izba Muzealna w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej – w Jadownikach została utworzona w roku 2001 i udostępniona do zwiedzania w styczniu 2002 roku.

Gromadzenie eksponatów w latach 2000-2002 pozwoliło na zebranie kilkuset przedmiotów stanowiących wyposażenie gospodarstw domowych i warsztatów rzemieślniczych z przełomu XIX i XX wieku.

Również darowizna w roku 2001 przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Świerczka kilkudziesięciu rzeźb i płaskorzeźb pozwoliła na uruchomienie Stałej Ekspozycji Rzeźby.

W kolejnych latach ekspozycja wzbogaciła się o wiele rzeźb ludowych autorstwa Władysława Okasa i rzeźb nieprofesjonalnych przez Józefa Węgrzyna.

Uruchomienie tych wystaw było możliwe dzięki zaangażowaniu działaczy Towarzystwa i życzliwości władz gminych na czele z byłym Burmistrzem Brzeska Janem Musiałem.

O żywym zainteresowaniu zbiorami świadczy ogromna ilość wpisów w Kronice Towarzystw Miłośników Ziemi Jadownickiej. 

W naszych zbiorach znajdują się także: wystawa pt. „Jadowniki w XIX wieku”, prace magisterskie o Jadownikach, wydawnictwa o charakterze etnograficznym, i inne.
Tekst i foto. (repr. S. Klich) z folderu "Izba Regionalna w Jadownikach".
 

 
 


Izba Muzealna - Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej
  
   Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, obchodzące w tym roku 35 rocznicę założenia, od 1998 roku ma swoją siedzibę w Pawilonie Wystawowym nr 1 przy ul . Mickiewicza 2 (tzw.: "Okrąglaku") należącym do Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Lokal ten spełnia następujące funkcje:

  • jest siedzibą towarzystwa,

  • jest w nim wystawa stała obrazująca historię Kalwarii Zebrzydowskiej,

  • znajdują się też wystawy okresowe przedstawiające głównie prace twórców lokalnych,

  • jest miejscem spotkań, prelekcji, lekcji muzealnych oraz konkursów i przeglądów.

    Tekst i foto: Stanisław Sypniewski