Aktualności 2023_1

160. rocznica Powstania Styczniowego 1863 r. w Wieliczce

    23.01. (poniedziałek) 2023 r. o godz.12.00-tej w Wieliczce na Cmentarzu Komunalnym przy ul. J. Pisłudskiego przed Domem Przedpogrzebowy tablicą z 23 imionami i nazwiskami powstańców styczniowych, którzy 22.01.1863 r. - 160 lat temu - poszli na ochotnika w bój o niepodległą Polskę - spotkali się wieliczanie aby uczcić ich pamięć. Uroczystość rozpoczęła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW), organizatorka uroczystości witając zebranych. Przed tablicą wartę zaciągnęła Jednostka 2077 Związku Strzeleckiego Kraków w składzie: dowódca - starszy strzelec Karol Błoński, wartownicy: strzelec Szymon Wójtowicz i strzelec Kamil Dudziak.Przybycie warty zawdzięczamy Hubertowi Cora, który jest zastępca dowódcy tej jednostki i członkiem KPW
Prezes KPW przypomniała historię powstania. Powstanie Styczniowe wybuchło w nocy z 22/23. 01. 1863 r. w Królestwie Polskim przeciwko panowaniu nad polskim narodem Imperium Rosyjskiego. Objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę i Białoruś, w mniejszym stopniu Ukrainę. Zostało spowodowane nasilającym się rosyjskim uciskiem narodu polskiego. Poprzedziły je uliczce manifestacje patriotyczne w Warszawie (m.in. obchody rocznicy wybuchu powstania listopadowego 1930-1931), procesje, pochody o charakterze patriotyczno-religijnym-krwawo stłumione przez władze rosyjskie./.../
   Przypomniała, że tablica na Domu Przedpogrzebowym w Wieliczce powstała w 1938 r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego z inicjatywy ówczesnego burmistrza Wieliczki Józefa Jagielskiego, nauczyciela. Do Urzędu Miasta zgłoszono 23 imiona i nazwiska powstańców styczniowych i te osoby zostały upamiętnione na tablicy. /.../
   Zaśpiewali Hymn Narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła…”, a następnie złożyli u podnóża tablicy wiązanki kwiatów i znicze - kolejno: Adam Marek Panuś, sekretarz Gminy Wieliczka, Tadeusz Luraniec, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce i Antoni Sowa, dyrektor Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, w imieniu poseł na Sejm RP: Piotr Siemczonek, radni miejscy: Stanisław Dziedzic i Kazimierz Windak, Henryk Gawor, v-ce starosta wielicki i Rafał Ślęczka, sekretarz starostwa, z ramienia 2077 Jednostki Związku Strzeleckiego: plutonowy Hubert Cora zastępca dowódcy JS 2077 Kraków i strzelec Jarosław Cora z Sekcji Administracji Jednostki, Marek Skubisz i Rafał Zadak z Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,.../.../
  Przy grobach powstańców były biało-czerwone tabliczki z rokiem 1863 wykonane przez Stanisława Stawarczyka - Dziękujemy. Uroczystośc zorganizowała i prowadziła niżej podpisana. Przebieg uroczystości fotografowali: Regina Chlebda ze Starostwa w Wieliczce, Tomasz Adamiak z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Józef Wróbel, Michał Mikuła i Jan Matzke dla KPW.
Na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, przy mogile zbiorowej powstańców styczniowych odbywała się 20.01. (piątek) b.r. o godz.12.00-tej uroczystość w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Tego dnia była także uroczystość w Gdowie w Gminnym Centrum Kultury i na cmentarzu.  /skrót/
     Opracowała Jadwiga Duda

 
 
 

Spotkanie opłatkowe i noworoczne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

   7 stycznia (sobota) 2023 r. w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) spotkali się członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki aby wspólnie cieszyć się z narodzin Dzieciątka Jezus, złożyć sobie życzenia i połamać się opłatkiem. Uroczystość rozpoczęła się o godz.16.00-tej wspólnym śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot, a następnie kolędowaniem wraz z zespołem „Sierczańskie Nutki” z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy, który działa pod opieką siostry Rafaeli urszulanki. Zespół przyprowadził Michał Morawski, który poruszał „gwiazdę betlejemską”. Na akordeonie grał Kacper Cholewa. Wystąpili także: Oliwia Cholewa, Gabriela Grodecka, Michał Grodecki, Zuzanna Książek, Karolina Morawska, Julia Piątek, Aleksandra Stanowska, Julia Ubik pod opieką Barbary Cholewy i Jadwigi Piąstki.
Występ nagrodzono brawami i datkami na misje święte. Kolędnicy zostali obdarowani słodyczami i kalendarzami od Banku Spółdzielczego w Wieliczce.
  Jadwiga Duda, prezes Zarządu KPW wraz z Grażyną Kowal, v-ce prezes, Anną Kisiel, skarbnik, Hanną Kozioł, sekretarz - przywitała zebranych. Wśród gości powitała Aleksandrę Nocuń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Świątnik Górnych, prof. dr hab. Piotra Leidlera, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krystynę Kaczyńską-Ślusarczyk, wielicka poetkę, Agnieszkę Szczepaniak, zastępcę Burmistrza ds. społecznych. Przy świątecznie nakrytych stołach, na których były stroiki, gałązki jodły z banieczkami - w dwóch rzędach zasiadali goście i członkowie Klubu. Jakub Pieczara przeczytał z Pisma Świętego rozdział pt. „Narodzenie Jezusa” z Ewangelii wg. św. Łukasza. Rozdano opłatki i łamiąc się nimi składano sobie życzenia. Życzenia zebranym złożyli: Aleksandra Nocuń wręczając J. Dudzie kwiaty, Piotr Leidler, który obdarował prezes KPW kalendarzem, zegarem wydanymi przez Muzeum UJ z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz miesięcznikiem UJ ALMA MATER nr 237-238,
 Życzenia napisane wierszem odczytała Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk m.in. autorka ostatnio wydanego tomiku „Świąteczne Rymy Pani Krystyny” (Wieliczka 2022). Pani Krystyna odczytała także swoje wiersze pt. „Styczeń” i pt. „Diamentowe Gody” dla Państwa Anny i Władysława Grubeckich, którzy w 2022 r. obchodzili 60.lat małżeństwa.
    Opracowałą Jadwiga Duda

 
 


 36. Spotkanie Wieliczka-Wieliczanie
 

Promocja Rocznika "MAŁOPOLSKA... XXIV (2022) i XXIII (2021) w Zawoi    

 

           W I E L K A N O C  2023

 
 

      X PIELGRZYMKA REGIONALISTÓW Z MAŁOPOLSKI
       DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ    29 04 2023

29 04 (sobota) 2023 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) uczestniczyło w X pielgrzymce regionalistów z Małopolski do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 18. tej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.
Do udziału w pielgrzymce zaprosiło nas Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej (TPKZ) i Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) w Krakowie, którego KPW jest członkiem od 2007 r. Z Wieliczki wyruszyliśmy busem prowadzonym przez właściciela Tomasza Tomczyka z Koźmic Wielkich. Prezes KPW, organizatorka wyprawy, autorka niniejszego tekstu, przywitała i przedstawiła uczestników pielgrzymki, przeczytała jej program oraz historię ośrodka pątniczego Kalwaria Zebrzydowska z książki „Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon” pod redakcja Antoniego Jackowskiego (1998 r.). W drodze śpiewaliśmy piosenkę „Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim…”.O godz. 9.00-tej przyjechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej na parking przy bazylice. Na Placu Rajskim przed bazyliką dokonaliśmy u Radosławy Wojtas, skarbnik TPKZ, wpłaty wpisowego i otrzymaliśmy znaczki z napisem „2023 VIII PIELGRZYMKA REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY z fotografiami: sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, Ojca Św. Jana Pawła II i logiem TPKZ (była to X pielgrzymka) oraz „KALWARIARZ”- pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej nr 16/2022.
Na schodach do bazyliki zebrali się pielgrzymi z:
- Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej,
- Towarzystwa Przyjaciół Zatora,
- Towarzystwa Przyjaciół Bronowic,
- Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej,
- Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”
- zrzeszeni w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury.
Zebranych przywitali: dr inż. Augustyn Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Krystyna Duda, prezes TPKZ, Barbara Miszczyk, prezes MZRTK.
Wykonano wspólne zdjęcie. Następnie udano się pod pomnik papieża Św. Jana Pawła II i u jego stóp Burmistrz z delegacją z Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska i Krystyna Duda złożyli kwiaty.
7.06.1979 r. do tego sanktuarium przybył Ojciec Święty Jan Paweł II, który tu bywał już od najmłodszych lat, nadając świątyni tytuł bazyliki mniejszej i ofiarując jej „złotą różę”. Wiernych prosił aby się za niego modlili do Boga teraz i po śmierci - czytamy na tablicy w prezbiterium kościoła. Wspólnie zaśpiewano „Barkę”.
O godz.10.00-tej w bazylice Matki Bożej Anielskiej uczestniczyliśmy w Mszy św. w intencji Regionalnych Towarzystw Kultury i uczestników Pielgrzymki. Homilię wygłosił ojciec bernardyn, kustosz sanktuarium Gracjan Kubica. Wspomniał, że dziś jest wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.
Przywitał nas regionalistów jako tych, którzy kochają swoje małe Ojczyzny. W Ewangelii św. Mateusz rozdział, 11(25-30) zwrócił uwagę na słowa Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”.
Przedstawicielki regionalistów czytały modlitwy przygotowane przez prezes TPKZ.
Krystyna Duda podziękowała kapłanom za odprawienie Mszy św. Każdy miał możliwość modlitwy w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Następnie pod przewodnictwem Rafała Gralewskiego, aktora, oglądaliśmy makietę kalwarii - 40 kaplic - wzniesionej tu na obszarze 400 ha w XVII w. z fundacji Mikołaja Zebrzydowskiego, wojewody krakowskiego, jego syna Jana i wnuka Michała, wystawę fotografii z pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój, w którym mieszkał.
O godz. 12.00-tej udaliśmy się na Dróżki - do kaplicy Piłata skąd rozpoczęliśmy odprawienie Drogi Krzyżowej. Druga część grupy także odprawiała Drogę Krzyżowa wokół dziedzica bazyliki. Idąc Drogą Krzyżową- zatrzymywaliśmy się na modlitwę przy kaplicach - rozważaliśmy stacje Męki Jezusa i jako owoc tej modlitwy staramy się naśladować Jezusa Chrystusa, czynić dobo i cierpieć.
Na godz.14.00-tą wróciliśmy pod bazylikę i udaliśmy się do restauracji na obiad. Obiad był okazją do rozmów o sprawach stowarzyszeń. Przy jednym ze stolików spotkali się regionaliści z Brzeska, Jadownik, Wieliczki. Mieczysław Mietła, prezes Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” ofiarował Jadwidze Dudzie publikację pt. „Wpływa trzech pokoleń Goetzów-Okocimskich na rozwój rolnictwa, gospodarki oraz edukacji i kultury w Polsce południowo-wschodniej n przełomie XIX i XX wieku - zarys monograficzny” (Brzeska 2022). Powstała ona po uroczystości jaka odbyła się w Brzesku 12 i 13. 10. 2022 r. z okazji 50.lecia Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”, w których uczestniczyłam wraz z mężem Józefem Dudą, profesorem AGH, rodem z Brzeska i Barbarą Miszczyk.
Niżej podpisana podziękowała Krystynie Dudzie za zaproszenie KPW na pielgrzymkę.
W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki śpiewali, rozmawiali. Do Wieliczki powróciliśmy na godz.16.00-tą. W pielgrzymce uczestniczyli z KPW: Marta Borowiec, Stanisława Cygankiewicz, Jadwiga Duda, Alojzja Dudek, Wanda Dzięga, Halina i Marian Dyląg, Krzysztof Kasprzyk, Grażyna Kowal, Hanna Kozioł, Zofia Prochwicz, Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty, Zofia Spychała, Anna Ślęczka, Anna i Tadeusz Woźniakowie, Małgorzata Złomek-Adaszyńska oraz osoby zaprzyjaźnione z KPW: Elżbieta Kasprzyk, Marta Lelito, Barbara Mazoń. Dziękujemy Bogu za łaski jakie otrzymaliśmy, dobrą pogodę, Pani Krystynie Dudzie za trud zorganizowania pielgrzymki i Panu kierowcy za bezpieczny transport. Przebieg pielgrzymki fotografowali: Jadwiga Duda, Krzysztof Kasprzyk, Natalia Soran-Maluty.
         Opracowała Jadwiga Duda

Galeria foto: Fot. Krzyszof Kasprzyk