Aktualności 2021-3

  RACŁAWICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
  40 lat działalności dla Racławic i regionu (1980-2020)

Racławickie Towarzystwo Kulturalne zostało powołane 30 listopada 1980 roku.
Za główny cel działalności postanowiono sprowadzenie Panoramy Racławickiej na pola bitewne Racławic. Równocześnie we Wrocławiu też podjęto działania z dobrym efektem, gdyż obraz znajdował się u nich i wybudowana była rotunda. Towarzystwo współpracowało z Komitetem Odbudowy Panoramy Racławickiej, nawet przekazano z Racławic wszystkie eksponaty do sztucznego terenu malowidła a dla uczczenia otwarcia Panoramy, na polach Dziemięrzyc wzniesiono okazały krzyż, który widnieje na malowidle. Równocześnie Towarzystwo podjęło inicjatywę wzniesienia na polach bitewnych pomnika Wojciecha Bartosza Głowackiego, chłopskiego bohatera bitwy. Prace przy wznoszeniu pomnika zostały zakończone w 1994 roku i dokonano uroczystego odsłonięcia dla uczczenia 200 rocznicy racławickiej bitwy. Autorem pomnika jest Prof. Marian Konieczny. Odlewu dokonano w GZUT Gliwice.
 W 1989 roku Towarzystwo podjęło inicjatywę renowacji Kopca Kościuszki w Racławicach. Wszelkie prace ziemne wykonało wojsko z 5 Pułku Strzelców Podhalańskich im. Ziemi Krakowskiej z Krakowa.
 W 2002 roku towarzystwo przekazało ziemię z pól bitewnych na lotnisko w Krakowie, gdzie Jan Paweł II ucałował przy powitaniu podczas ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, taka była wola Ojca Świętego. Nadmieniamy, że w 1983 roku na Jego ręce w Watykanie przekazaliśmy symboliczne racławickie kosy.

   Racławickie Towarzystwo Kulturalne było organizatorem wielu imprez kulturalnych, do najważniejszych należały:

  • „Wybór Chłopa Roku” zapoczątkowany w 1995 roku.

  • Konkurs Twórczości Artystycznej o Tematyce Kościuszkowskiej, który odbywał się w wielu miejscowościach związanych z Tadeuszem Kościuszką,

  • Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki, obecnie jest kontynuowany przez Szkołę Podstawową w Racławicach, uczestniczy w nim młodzież z całego województwa,

  • wycieczki do Szwajcarii i Białorusi,

  • współpraca kulturalna z Towarzystwami Kościuszkowskimi w Połańcu, Szczekocinach, Maciejowicach Szczekocinach.

     Towarzystwo utrzymuje stałe kontakty z Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum Polskim w Raperswil /Szwajcaria/, z Muzeum Kościuszki w Kosowie na Białorusi, gdzie corocznie bierzemy udział w uroczystościach w rocznicę urodzin naszego bohatera w dniu 4 lutego. W ubiegłym roku Władze Powiatu Miechowskiego podpisały umowę o stałej współpracy kulturalno-gospodarczej w Władzami Powiatu Iwacewicze, na terenie, którego znajduje się powyższe Muzeum. W Polsce współpraca jest z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie, Fundacjami Kościuszkowskimi w Krakowie i Warszawie, Panoramą Racławicką we Wrocławiu, szkołami noszącymi imię naszego bohatera, szczególnie w Połańcu, Szczekocinach, Długosiodle, Stalowej Woli, Krakowie. W Polsce tego typu szkół jest około 360.

     Ostatnią inicjatywą Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego jest wzniesienie pomnika-popiersia Walerego Sławka przed Jego willą w Janowiczkach, którą w 1935 roku ufundowali ówcześni Posłowie i Senatorowie w uznaniu za zasługi dla kraju. Był działaczem Niepodległościowym, Oficerem Pierwszej Brygady Legionów Polskich. W okresie międzywojennym pełnił trzykrotnie funkcję Premiera w 1930,31,35 roku oraz Marszałka Sejmu w 1938. Obecnie trwają prace remontowe willi, uroczyste odsłonięcie nastąpi w 2021 r. po zakończeniu remontu.

        Dla pełnego zagospodarowania pól bitewnych Racławic Towarzystwo będzie zabiegać o utworzenie historycznej ekspozycji w willi Sławka oraz zagospodarowanie zabytkowego dworku w Janowiczkach, obok Kopca Kościuszki. Docelowo winien być wzniesiony okazały pomnik powyższego bohatera. Winien to być dar narodu polskiego i nie tylko.

        Prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego, który tą funkcję pełni nieprzerwanie od 1983 roku składa wszystkim członkom Towarzystwa oraz przyjaciołom serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie na rzecz naszej „Małej Ojczyzny Racławice”. Przeprasza się tych, co w pracy mieli utrudnienia z tytułu zaangażowania.

        Szczególne słowa podziękowania należą się dla kolegów, którzy działają od chwili założenia Towarzystwa – Ryszarda Jędrucha, Tadeusza Kawiorskiego, Bogumiły Miska, Krystyny Zaprzelskiej, Piotra Zaparta, Danuty Rzemieniec, Marii Nowak, Henrykowi Nitwinko. Wiesławowi Gęgotek, Helenie Synowiec, Elżbiecie Łąpińskiej, Janinie Ziętek, Henrykowi Nitwinko.

       Swe podziękowania za współpracę przekazujemy dla Wójta gminy Adama Samborskiego, Jego zastępcy Małgorzaty Sadowniczyk, Dyrekora Szkoły Podstawowej Haliny Kawiorskiej wraz z Gronem Nauczycielskim, Dyrektora Biblioteki Zofii Baster.

       Szczególne słowa podziękowania kierujemy dla Pana Antoniego Godzica i Jego Pracownicy Zofii Zdenkowskiej, którzy bezpłatnie stale użyczają swego lokalu z poczęstunkami Firmy Handlowo- Usługowej „U Godzica”.

      Słowa podziękowania za współpracę kierujemy do Członków Małopolskiej Rady Towarzystw Kultury i Członków Krajowej Rady Regionalnych Towarzystw Kultury. Racławickie Towarzystwo Kulturalne jest ich członkiem od 1995 roku. Słowa uznania i wdzięczności kierujemy dla Redaktora „Regionalisty Małopolskiego” Stanisława Klicha, za profesjonalne redagowanie i wzorowe wydawnictwo. Jest to wielce pomocne w działalności Towarzystw.

Słowa wdzięczności kierujemy do Redaktora Naczelnego „Gazety Miechowskiej” Kazimierza Olchawy i jego współpracownicy za życzliwe informacje na łamach gazety i częstą obsługę prasową naszych imprez oraz zebrań. Również kierujemy podziękowania dla Zbigniewa Wojtiuka byłego Redaktora Dziennika Polskiego za wieloletnią owocną współpracę.

 Obecnie Zarząd Towarzystwa działa w następującym składzie:

Eugeniusz Skoczeń – przewodniczący
Ryszard Jędruch, Michał Grela, Piotr Zapart – wiceprzewodniczący,
Bogumiła Miska – sekretarz
Agata Łój – skarbnik
Antoni Godzic, Danuta Rzemieniec, Zofia Zdenkowska, Tadeusz Kawiorski, Wacław Majka – członkowie.

Komisja rewizyjna:
Marcin Florek – przewodniczący
Waldemar Antosiewicz, Henryk Pomykalski – członkowie,

Sąd Koleżeński:
Andrzej Chlebowski – przewodniczący,
Stanisław Nowak, Włodzimierz Wiertek – członkowie.

W ostatnich latach wielkim bólem było odejście na wieczną wartę kolegów:
Tadeusza Nowaka – pierwszego przewodniczącego Towarzystwa w latach 1980-83, wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racławicach.
Piotra Greli– skarbnika od założenia Towarzystwa, wieloletniego Dyrektora Banku Spółdzielczego. 
Henryka Nowakowskiego – wielce zaangażowanego w działalność Towarzystwa.
Stanisława Piwowarskiego – członka Towarzystwa, wieloletniego kustosza Muzeum Historycznego w Krakowie.
          Cześć ich pamięci !

          Opracował: Eugeniusz Skoczeń

Jubileuszowe spotkanie członków Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego
i zaproszonych gości 

 
          Galeria foto: fot. Jarek Mudyn

 
 
 
 
 


   Uroczyste spotkanie członków Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego i zaproszonych gości odbyło się 20 czerwca 2021, jak zawsze w lokalu "Bartoszówka u Godzica".
Na wstępie młodzież miejscowej Szkoły Podstawowej przedstawiła program artystyczny o Tadeuszu Kościuszce. Następnie zasłużonym osobom wręczono odznaczenia Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie "In Memorian Kościuszko", otrzymali je:
Jacek Kobyłka- starosta Powiatu Miechowskiego, za wieloletnią współpracę, za nawiązanie współpracy powiatu miechowskiego z powiatem Iwacewicze na Białorusi, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko,  za wprowadzenie do realizacji przebudowy drogi Racławice- Janowiczki jako części "Szlaku Kościuszkowskiego".
Prof. dr hab.inż. arch. Hubert Małges z Politechniki Krakowskiej za 45- letnią współpracę i bezpłatne opracowanie dokumentacji oraz kierowanie budową pomnika Walerego Sławka.
Bronisław Nowak - właściciel firmy Aladyn w Krakowie za bezpłatne ufundowanie odlewu popiersia Walerego Sławka i wspieranie budowy pomnika, za wielce patriotyczną postawę.
Ponadto przyznano także odznaczenie dla Jacka Soski za okazałą pomoc finansową przy budowie pomnika Bartosza Głowackiego i promocję Towarzystwa.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe pamiątki.
W dyskusji podniesiono między innymi potrzebę dalszego zagospodarowania pól bitewnych łącznie z posadowieniem pomnika Tadeusza Kościuszki oraz podjęcie działań dla przygotowania obchodów 230 rocznicy bitwy pod Racławicami, która przypada w 2024 roku. Ogłoszenie tego roku "Rokiem Kościuszki". Jest to propozycja Pana Andrzeja Lato i  Pana Stanisława Durleja z Kielc, wielce zaprzyjaźnionych od lat i szczególnie wspierających budowę pomnika Bartosza Głowackiego i organizacji  wielu imprez o tematyce kościuszkowskiej.
                 Eugeniusz Skoczeń

      

     X  K O R O W Ó D  B R O N O W I C K I   202

   Zgodnie z reaktywowaną lokalną tradycją 15 sierpnia 2021 r, w dzień Odpustu Matki Bożej Zielnej, już po raz 10-ty ruszył konnymi wozami Korowód Bronowicki, aby o godz. 13.00 w kościele Mariackim na Rynku wziąć udział we mszy św. w intencji mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice.
Jak nakazuje zwyczaj ubrani w strój bronowicki (lub jakiś jego element) i zabrali z sobą bukiety zielne. Była z nami Kapela z Bronowic, która grała i śpiewała w czasie przejazdu po ulicach Krakowa, a także podczas mszy św. w Bazylice Mariackiej.
Po mszy św., na przyległym Pl. Mariackim, Kapela Bronowicka zagrała i zaśpiewała, kto chciał to zatańczył lub zaśpiewał z nimi.
  Galeria foto: fot. Edward Pięta
 
 
 
 
 


Działalność Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego
w okresie epidemii koronowirusa

 W tym trudnym okresie epidemicznym Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne realizowało swe główne cele w ograniczonej formie obostrzeniami.

Dość regularnie odbywały się zebrania Zarządu, gdzie podejmowane były zadania związane z potrzebami środowiska Łagiewnik.

Wystosowano opinie i poparcia do Urzędów Miasta w sprawie adaptacji budynków po zlikwidowanym Zespole Szkół Nr 3 w Łagiewnikach.

Zaproponowane zostało utworzenie biblioteki, ośrodka CAS, filii Szkoły Podstawowej Nr 56 / dla klas I-III oraz / oraz siedziby dla ŁTK. Poparto budowę centrum sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 56 / w Łagiewnikach budowane jest duże osiedle mieszkaniowe/.

Dokonano oglądu zabytkowych, przydrożnych łagiewnickich kapliczek.
W tej sprawie zwrócono się do Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Sprawa konserwacji kapliczek jest w trakcie załatwiania.

Prowadzono również agitację do szczepień przeciw covid 19.

 Szeroka działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa została mocno okrojona.

Uroczystości związane z obchodami świąt państwowych jak 3 Maja-Święto Konstytucji, 11 Listopada - Święto Niepodległości, to były uroczyste Msze Św. „Pro Patria” zamówione przez ŁTK, odprawione w kościele parafialnym z ograniczonym udziałem mieszkańców Łagiewnik oraz plakaty umieszczone w gablocie i na stronie internetowej ŁTK.

28.10.2020r. uczczono pamięć Tadeusz Parpana – wspaniałego łagiewnickiego piłkarza poprzez nasadzenie nowych krzewów pod jego pomnikiem oraz zapalenie zniczy.

16.12.2020r. z inicjatywy ŁTK odbyła się uroczysta Msza za zmarłych harcerzy z łagiewnickich drużyn ZHP. W kościele był zabytkowy proporzec oraz odczytano harcerki i harcerzy, którzy odeszli na wieczną wartę.

Walne Zebranie odbyło się 20.05.2021 roku.

30.06.2021r. odbyła się jednodniowa wycieczka krajoznawcza do Olkusza i Pustyni Błędowskiej.
11.09.2021r. organizowana jest wycieczka Czchów – Dębno – Tarnów.

23.09. 2021r. zaplanowane jest spotkanie towarzyskie - „Rok Lema”.                                                   

    Kraków, 24.08.2021 r.                                                       Prezes ŁTK

                                                                             Zyta Wawrzyńczyk