Towarzystwa w MZ RTK.3

            TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JADOWNICKIEJ

Powstało z inicjatywy grupy młodych jadowniczan zainspirowanych przez pracownika naukowego i dyrektora wydawnictwa Akademii Pedagogicznej w Częstochowie, związanego z Jadownikami. To właśnie on zainteresował grupę młodych ludzi do podjęcia działań integracyjnych, także poprzez zorganizowanie się w formie stowarzyszenia, którego celem będzie praca edukacyjna, kultywowanie szacunku dla tradycji, dokumentowanie i upamiętnienie ważnych wydarzeń w środowisku zamieszkania, promowanie zasłużonych mieszkańców, w tym lokalnych twórców. W naszych działaniach spotkaliśmy się ze zrozumieniem władz gminnych i sołectw.
Działalność Towarzystwa:
- Działalność edukacyjna: spotkania z młodzieżą szkolna i środowiskami nauczycielskimi.
- Organizowanie międzyszkolnych konkursów wiedzy o miejscowości urodzenia i zamieszkania.
- Upamiętnianie poprzez obeliski i tablice pamiątkowe ważnych wydarzeń w życiu wsi.
  1. Tablica pamiątkowa 800-lecia pierwszej wzmianki o Jadownikach (Kronika Paszko Godyszewa).
  2. Tablica 400-lecia kościoła pw. św. Anny na Bocheńcu.
  3. Tablica upamiętniająca pacyfikację Jadownik
  4. Obelisk Legionistów i Ochotników z lat 1919-1920 oraz kapelanów AK pochodzących z Jadownik.
- Opieka nad zabytkowymi grobami.
- Inspirowanie studentów z Jadownik do opracowywania prac magisterskich o Jadownikach.
- Działalność wydawnicza w formie folderów i książek.
- Popularyzowanie osób i wydarzeń miejscowych w prasie lokalnej i krajowej.
- Udostępnianie zbiórów Izby Regionalnej szkołom, placówkom kulturalno-oświatowym, działaczom stowarzyszeń regionalnych i osobom prywatnym.
- Dokumentowanie ważnych wydarzeń środowiskowych w Kronice Towarzystwa.
   Sebastian Świerczek
        Prezes TMZJ 

 

                              TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA

 Od 1948 r. w Starym Sączu działa Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. W trudnym okresie lat czterdziestych, kiedy działalność społeczna mile nie była widziana. Towarzystwo powstało “z potrzeby serca", aby promować Stary Sącz, jego historię i zabytki związane z postacią Kingi fundatorki klasztoru klarysek i pani Ziemi Sądeckiej.  Ponadto zachodziła pilna potrzeba przejęcia i zabezpieczenia pamiątek przeszłości zebranych przez Józefa Paszkiewicza, a także przechowywanych w domach mieszczańskich. Jednym z głównych przyjętych zadań było stworzenie muzeum starosądeckiego. Z dwóch sal jakimi dysponowano w latach pięćdziesiątych, obecnie zajmuje cały siedemnastowieczny budynek mieszczański zwany “Domem na Dołkach". Ogromna ilość zgromadzonych eksponatów i materiałów archiwalnych /ponad dwa tysiące/ wymagało rozbudowy muzeum. W 1996 r. oddano na cele muzealne dwie duże sale wystawowe, dobudowane do starego budynku. Dzisiaj placówka nosi status Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli.
W muzeum można nie tylko oglądać ciekawe eksponaty, ale także zdobyć wszystkie potrzebne informacje na temat Starego Sącza, a także nabyć kolorowy “Przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach". Działalność Towarzystwa Miłośników Starego Sącza to nie tylko prowadzenie muzeum, ale także upamiętnienie miejsc pamięci związanych z działalnością wybitnych starosądeczan /np. w setną rocznicę wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Henryka Barycza ufundowano specjalną tablicę pamiątkową/. Takich tablic poświęconych np. Adzie Sari, ks. J. L. Kmietowiczowi, Czesławowi Lenczowskiemu - turysta znajdzie wiele wędrując po ulicach miasta. Towarzystwo prowadzi także działalność wydawniczą.  
Aktualnie Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczy ponad 300 członków. Ze zrozumiałych względów liczba członków jest ruchoma. Członkami Towarzystwa są nie tylko mieszkańcy miasta, ale wielu członków mieszka w kraju, a także za granicami państwa. 
Pierwszym prezesem Towarzystwa był nauczyciel Antoni Królik, drugim dr inż. Stanisław Przybyłowicz, obecnie funkcję tę pełni Andrzej Długosz. Trzech z prezesów na przestrzeni pięćdziesięciu lat działalność Towarzystwa, świadczy o wielkiej więzi łączących ludzi zrzeszonych w tym stowarzyszeniu i dobrej atmosferze towarzyszącej ich działalności. 
Kontakt z Towarzystwem można utrzymywać pod adresem: Towarzystwo Miłośników Starego SączaRynek 633-340 Stary Sącztel.  18 446 00 94.
Ten sam adres obowiązuje w kontaktach z Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli. Muzeum czynne jest codziennie w godz. 10-13 /oprócz poniedziałków/. W miesiącach letnich /lipiec - sierpień/ od godz. 10 -17.
      (Wg. www.stary,sacz,pl) 

Stowarzyszenie Folklorystyczne
TEATR REGIONALNY w Krakowie

z siedzibą w Modlnicy.

 Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny powstało w 1968 roku z inicjatywy ówczesnego zarządu wojewódzkiego Związku Teatrów Amatorskich, w głównej mierze jego wiceprezesa - Piotra Płatka - redaktora Polskiego Radia w Krakowie, jak również Józefa Lachnera – który kultywował obrzędy ludowe takie jak: pucheroki, szopki, korowody kolędników, czy dożynki. Zebrał wiele informacji, tekstów, zapisów muzycznych lokalnego folkloru. Był animatorem regionalnej aktywności artystycznej. Działał w Związku Teatrów Ludowych, kierował Teatrem Regionalnym w Krakowie.
Misja Stowarzyszenia to:
- Ratowanie przed zapomnieniem, zbieranie dokumentowanie i upowszechnianie kultury ludowej miejskiej oraz wiejskiej.
- Wspieranie grup obrzędowych i amatorskiego ruchu teatralnego.
- Roztaczanie opieki nad poetami, rzeźbiarzami, malarzami, śpiewakami.
- Przygotowywanie imprez obrzędowych w miastach i wsiach.
- Kolekcjonowanie twórczości autorów nieprofesjonalnych, m.in. o Janie Pawle II.
- Wydawanie książek z dziedziny kultury ludowej i poetów Bractwa Literackiego Białego Pasterza.
- Organizowanie przedstawień kolędniczych, korowodów, szopek krakowskich, dożynek oraz imprez typu witanie wiosny, wesela wiejskie, imieniny Krakowa.
Do najważniejszych i najbardziej znanych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie należą Korowód Kolędniczy, Korowód Palmowy i Korowód Trzech Króli oraz Dziady Polskie – widowisko teatralne wystawiane w Wigilię Bożego Narodzenia na Rynku Krakowskim ku czci Adama Mickiewicza. Ponadto bierzemy udział w licznych imprezach organizowanych na rynkach krakowskich przez firmę Artim i Krakowską Kongregację Kupiecką.
W 2013 obchodziliśmy 45-lecie działalności. W ciągu tych lat powstały jedyne w swoim rodzaju, imponujące i urzekające dziwowiska - jak nazywał je już Ś.P. Piotr Płatek - potrafiące zauroczyć krakowską widownię i przekazać jej całą krasę i piękno folkloru. Dzięki temu staje się on zarówno wiejski, jak i miejski - bo i takie widowiska urządza Teatr Regionalny – bliski ludności miast, zrozumiały i godny uwagi. 
W 1992 roku bardzo ważnym wydarzeniem było powstanie przy Teatrze Regionalnym Bractwa Literackiego Białego Pasterza, również z inicjatywy Śp redaktora Piotra Płatka, długoletniego prezesa Stowarzyszenia Folklorystycznego, którego ze smutkiem pożegnaliśmy w styczniu 2011 roku. Bractwo to zostało założone, aby uczcić osobę papieża Jana Pawła II w wierszach jego członków. Efektem tego jest wydanie 5 tomów antologii z cyklu „Polska nam papieża dała” oraz 7 części „Życiorysu” Jana Pawła II. (Są to kieszonkowe wydania życiorysu).
(...) 
oprac. Maria Magdalena Pawłowicz
             Krzysztof Kasprzyk