Aktualności 2022-2

    Klub Przyjaciół Wieliczki w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

   22.02. (wtorek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zorganizowało kolejna wycieczkę do krakowskich muzeów. Tym razem zwiedzaliśmy oddział Muzeum Narodowego, nowo otwarte - w 2021 r. - Muzeum im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przy Placu Sikorskiego 6 w dawnym spichlerzu.

Stanisław Wyspiański (1867-1907) jak czytamy w „Encyklopedii Polski” (1996), to najwybitniejszy dramatopisarz epoki Młodej Polski, jedna z najważniejszych polskich indywidualności twórczych, poeta, reformator teatru, malarz, pedagog w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek i autorytet Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Uczył się w Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Studiował w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych i na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracował z Janem Matejką przy polichromii kościoła Mariackiego. Po studiach w Paryżu, gdzie przebywał razem z Józefem Mehofferem, wrócił do Krakowa i tu mieszkał do śmierci. W 1900 r. ożenił się z Teodora Teofilą Pytko. Państwo Wyspiańscy mieli trójkę dzieci. Jest znany m.in. z dramatu narodowego „Wesele”, witraży do katedry we Lwowie i Krakowie, witraży w kościele Franciszkanów w Krakowie. Obok wielkich dzieł tworzył małe pastele - obrazki rodziny, przyjaciół. Kraków był jego miłością artystyczną i literacką, wielbił go swoim pisarstwie i plastyce. Powiedział: „O, kocham Kraków - bo nie od kamieni przykrościm doznał - lecz od żywych ludzi…” Urodził się i zmarł w Krakowie. Spoczywa na Skałce.

Na parterze  zwiedzaliśmy salę z obrazami Stanisława Wyspiańskiego--widoki na kopiec Kościuszki, portrety żony i dzieci oraz autoportret artysty. Klatką schodowa wymalowana na ciemnoniebieski kolor-ulubiony malarza - przeszliśmy na piętro, gdzie są prezentowane w projekty witraży do krakowskich kościołów m.in. „Bóg Ojciec” do kościoła o. Franciszkanów. Kolejno winda zjechaliśmy do podziemi budynku, gdzie znajduje się zachowany księgozbiór artysty oraz plakaty, rekwizyty i filmy z przedstawień teatralnych: „Akropolis”, „Noc Listopadowa”, „Wyzwolenie” wystawianych w Krakowie. W muzeum znajduje się magazyn prac S. Wyspiańskiego - co pozwoli na dokonywanie zmian na ekspozycji. Na ekspozycji oglądaliśmy 200 zabytków a w magazynie jest ich ponda 1000 - wszystkie wrażliwe na światło. Dla nas ten budynek jest za mały dla tak wielkiego artysty. Dyrekcji i pracownikom Muzeum dziękujemy za możliwość poznania ekspozycji. Zainteresowanych zapraszamy do jej poznania. Na zewnątrz budynku znajduje się lapidarium-ścieżka edukacyjna, fragmenty kamienne z zabytkowych kościołów Krakowa: Mariackiego, katedry na Wawelu, św. Ducha, Bożego Ciała, ss. Katarzyny i Małgorzaty oraz budynków mieszkalnych. Oprowadzała nas Barbara Sienko, przewodnik po Krakowie. W wycieczce uczestniczyli członkowie Klubu: Marta Borowiec, Jadwiga Duda, Anna Kisiel, Grażyna Kowal, Teresa Kruczek, Marian Sipióra, zaprzyjaźnieni z Klubem: wieliczanie Halina i Marian Dylągowie, Janina i Andrzej Gaczołowie, Maria Grubecka, oraz Helena Kumięga-Tarchała i Barbara Rosławiecka ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wycieczkę zorganizowała niżej podpisana prezes KPW.
   W najbliższym czasie planujemy zwiedzić muzea - domy artystów-malarzy: Józefa Mehoffera (1869-1946) i Jana Matejki 
(1838-1893).
          Opracowała Jadwiga Duda
     

 

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
w Muzeum Jana Matejki w Krakowie.

  29.03. (wtorek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) odbyło wycieczkę do Muzeum Jana Matejki w Krakowie znajdującego się w kamienicy przy ul. Floriańskiej 41.
W tym domu 24.06. 1838 r. urodził się Jan Matejko, tu mieszkał i tu zmarł 7.11. 1993 r. - wybitny polski malarz historyczny. Kształcił się w Krakowie, Paryżu, Wiedniu. Działał w Krakowie jako profesor tutejszych Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych - wykształcił grono wybitnych polskich artystów tworzących ok. 1900 r. m.in. Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Jego obrazy były tworzone „ku pokrzepieniu serc”. Jan Matejko ukazywał w nich dawne zwycięstwa wojsko polskich nad przodkami zaborców np. obrazy: „Bitwa pod Grunwaldem”, „Hołd pruski”, „Batory pod Pskowem”, „Kościuszko pod Racławicami”, wkład Polaków w rozwój nauki i kultury np. „Kopernik”, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta” i wielkie wydarzenia historyczne „Unia lubelska”, „Bitwa pod Wiedniem”. /.../
Oprowadzała nas przewodnik po Krakowie Barbara Sionko. Wycieczkę zorganizowała niżej podpisana, prezes KPW i członek zarządu SAUJ, która w kasie Muzeum nabyła książeczkę pt. „Matejko MALARSTWO PAINTING” aby zainteresować obrazami autorstwa Jana Matejki swoich znajomych. /.../
Po wycieczce Jadwiga Duda z Barbarą Rosławiecką i jej koleżanką odwiedziły Muzeum Farmacji UJ przy ul. Floriańskiej., gdzie spotkały się z dyrektor dr Agnieszka Rzepielą. Niżej podpisana ofiarowała jej książkę Jana Czerneckiego pt. „Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska Historie i anegdoty” wydaną pośmiertnie w 2019 r. staraniem Bogumiła Tryjańskiego, prezesa Fundacji Wydawnictwo im. Jana Czerneckiego w Krakowie i członka KPW. (Skrót)
    Opracowała Jadwiga Duda
                Foto.Jadwiga Duda

 

      25. Spotkanie "Wieliczka-Wieliczanie" Bis!
 

Promocja rocznika "MAŁOPOLSKA ..." Tom XIII, 2021 r.

1.04. (piątek) 2022 r. w Krakowie-Bieżanowie w dworze Czeczów przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 obyła się promocja rocznika pt. „Małopolska-regiony-regionalizmy-małej ojczyzny” tomów nr: XII z 2020 r. i XIII z 2021 roku. Uroczystość zorganizowała Redakcja rocznika „Małopolska….”oraz Zespół Wydawniczy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W prezydium zasiadali: prof. Grzegorz Nieć, redaktor naczelny „Małopolski…”, Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i jej pracownice: Iwona Górny (redaktor wydawniczy „Małopolski…” i Joanna Grzeszczuk, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Wydawcami „Małopolski …” są: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Uroczystość prowadziła Iwona Górny. Wszyscy wyżej wymienieni zabrali głos.
    Następnie kolejno prezentowali swoje artykuły opublikowane w tomach XXII i XXIII „Małopolski…”: Piotr Kapusta - „Anna Kozioł - lokalna artystka, malarka i poetka z podkrakowskich Piekar”, Bartłomiej Grzankowski - „Park Edukacyjny „Branice”, czyli o skansenie w Krakowie”; Jacek Kulig - „Działalność krakowskiego organmistrza Józefa Sitarskiego w świetle dokumentów i zachowanych źródeł.”, Stanisław Madej: „Jęzor. Kalendarium miejscowości w oparciu o zasoby polskich bibliotek cyfrowych”, „Handel i przemyt na dawnej granicy w Jęzorze. Przegląd doniesień prasowych i innych źródeł dostępnych w formie elektronicznej.”, „Śląski „Sokół” na Trójkącie Trzech Cesarzy”; Iwona Górny - „Bibliografia zawartości gazety parafialnej „Płomień” Parafii Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie (wybór)”. Stanisław Kumon ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bieżanowie wygłosił prelekcję z prezentacją slajdów pt. „Bieżanów: historia - miejsca- ludzie”.  Zainteresowani mogli nabyć prezentowane tomy rocznika „Małopolska…”
  W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, prezes, Grażyna Kowal, v-ce prezes, Marta Borowiec, Józef Duda, członkowie Klubu - na zaproszenie Barbary Miszczyk.
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” jest od 2007 r. członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
          Opracowała Jadwiga Duda
          
Fot. Jadwiga Duda
   

 


            Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
                                             ZAPRASZA
na 124 spotkanie z cyklu: „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA”
pt. „PAMIĘTAMY O OFIARACH ZBRODNI KATYŃSKIEJ Z ZIEMI WIELICKIEJ - PO 82 LATACH (1940-2022) I W 70.ROCZNICĘ (1943-2022) OGŁOSZENIA INFORMACJI O ODKRYCIU MASOWYCH GROBÓW OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO W KATYNIU

                      13 kwietnia (środa) 2022r.
O godz.13.00 - uroczystość w Wieliczce na cmentarzu przed tablicą na Domu Pogrzebowym
O godz.13.30 - uroczystość w Wieliczce na cmentarzu - w nowej części - w kwaterze 34 „Dębów Pamięci”, z których każdy dąb upamiętnia oficera Wojska Wolskiego z Ziemi Wielickiej zamordowanego w 1940 r. przez NKWD strzałem w tył głowy w: Katyniu, Charkowie, Miednoje.
      Jadwiga Duda
   

 

       26. Spotkanie "Wieliczka-Wieliczanie" Bis!

 

      Walne Zebranie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”

23.04. (sobota) 2022 r. w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1, w drugim terminie, o godz.16.00-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) za 2021 rok.

Zgodnie z przyjętym programem, które otrzymało stu członków KPW, oraz goście: Adam Kociołek, starosta wielicki, Artur Kozioł, burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ks. dr. Wojciech Olszewski, proboszcz Parafii pw. św. Klemensa - zebranie rozpoczęła Jadwiga Duda, prezes Zarządu XVII kadencji (od 2017 r. do zakończenia epidemii) witając przybyłych. Wszystkim złożyła życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: Wszyscy w Chrystusa wierzący weselcie się radujcie i dzielcie się nami z innymi tą radością że Chrystus Zmartwychwstały jest z nami. Zebrani zaśpiewali pieśń „Wstał Pan Chrystus”, pod kierunkiem Janiny Tańcula, członek Zarządu i wielickiego Chóru „Camerata”, przy akompaniamencie Marii Nawrot na fortepianie.

Następnie zasiedli przy świątecznym posiłku wielkanocnym przygotowanym przez stołówkę Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce, którą prowadzi Danuta Idzi. Prezes odczytała program zebrania. Wręczyła dyplomy za udział 1.11.2021 r. w XVI-tej kweście Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce: Marianowi Sipiórze, Natalii Soran-Maluty i jej mamie Alojzie Dudek, Annie Ślęczce, Janinie Tańculi. Wraz z Grażyną Kowal, vice-prezes Zarządu wręczyła legitymacje członkowskie KPW: Krystynie Wróbel i Bohdanowi Piotrowiczowi. Znaczki wykonane na 50. lecie KPW (1966-2016) otrzymali wymienieni oraz nowi członkowie: Halina Dyląg, Marian Dylag, Włodzimierz Grzywacz.

Na przewodniczącą zebrania wybrano Grażynę Kowal, a na protokolanta Hannę Kozioł, sekretarz Klubu. Anna Kisiel, skarbnik KPW przyjmowała składki członkowskie w wysokości 24 zł za rok. Przybyli na zebranie wpisywali swoja obecność do „Kroniki KPW”. Wybrano Komisję Wniosków i Uchwał w składzie: Maria Gurgul, Wanda Polan, Anna Ślęczka. Grażyna Kowal zaprosiła do przedstawienia sprawozdań za 2021 r: merytorycznego z działalności Klubu kolejno: Jadwigę Dudę, finansowego za 2021 r. - Annę Kisiel, Sądu Koleżeńskiego - Annę Ślęczkę, Komisji Rewizyjnej - Władysławę Dubiel, która podkreśliła prawidłowość wydawanych funduszy KPW. Wyjaśniła, że kontrolę finansów Klubu prowadził Urząd Skarbowy w Wieliczce, któremu Klub co roku przedstawia sprawozdanie. Wnioskowała o podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu za 2021 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi. Anna Ślęczka, przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał odczytała proponowane wnioski do przegłosowania w formie uchwał.

Zebrani podjęli uchwały:

1. Walne Zebranie KPW uchwala zatwierdzenie budżetu za 2021 r. i udziela absolutorium Zarządowi.
2. Na wniosek Marii Gurgul Walne Zebranie KPW powołuje XVII Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada 2022 r. przeprowadzi kwestę w celu zebrania funduszy na ratowanie zabytkowych nagrobków.
3. Na wniosek Anny Ślęczki Walne Zebranie KPW ustanawia, że członkiem honorowym Klubu zostaje Józef Duda, członek KPW od 1997 r., burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992-2006, profesor AGH.
4. Na wniosek Krzysztofa Kasprzyka Walne Zebranie KPW uchwaliło, że od 1.01.2023 r. składka członkowska w KPW wyniesie 30 zł. za rok.

Prezes KPW poinformowała, że na 7.01.(sobota) 2023 r. planuje Walne Zebranie Wyborcze KPW. /.../
Gościem spotkania była Lidia Sałabun, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, pisarka i poetka, żona, mama. babcia, która przybyła na spotkanie z książką swojego autorstwa pt. „Antosiowe opowieści” (Wieliczka 2022).
W spotkaniu uczestniczyło 45 członków KPW oraz zaproszeni goście.

Walne Zebranie KPW zakończyła przewodnicząca Grażyna Kowal. Przed „:Magistratem” wykonano wspólne zdjęcie. Spotkanie fotografowali Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk.

Wychodząc z sali „Magistrat” mogli zaprać miesięcznik „Głos Wielicki” z kwietnia b.r., w którym znajdują się informacje o działalności KPW w marcu oraz Marii Nawrot „Wiersze” (Wieliczka 2021). Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za udostępnienie nam sali „Magistrat” na zebranie, a Małgorzacie Łyżczarz za przygotowanie sali i opiekę nad szatnią. Wdzięczność należy się także Paniom, które przygotowały, rozdały poczęstunek na udekorowane stoły.
Prezes KPW zaprosiła wszystkich do udziału w 26 spotkaniu z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Księża i zakonnicy pochodzący z Ziemi Wielickiej” w dniu 27.04. (środa) 2022 o godz. 16.00-tej w sali „Magistrat”.

               Opracowała Jadwiga Duda
                Fot: J. Duda,  K.Kasprzyk