Działalność Towarzystw MZ RTK.1

             Stowarzyszenie "Nasz Radziszów"
        Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "Cor"

    Miesiąc maj 2014 roku, to miesiąc, w którym Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” obchodzi trzy ważne jubileusze, ze względu na swoje istnienie i działalność kulturalną, mianowicie:

20.lecie działalności Stowarzyszenia MZT „Cor”,

15.lecie istnienia Chóru Milenium,


15.lecie działalności Muzeum Regionalnego w Trzebini.


-  Grupa założycielska pod przewodnictwem ks. kanonika Stanisława Fijałka i Jana Stryczka oraz Adama Adamczyka dokonała w marcu 1994 roku w Wydziale Obywatelskim Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i w maju 1994 r. w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach rejestracji Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej, jako organizacji wyższej użyteczności.

Prezesem Stowarzyszenia od czasu jego rejestracji do chwili obecnej jest Jan Stryczek.

- Utworzenie w czerwcu 1999 roku w Dworze Zieleniewskich – Muzeum Ziemi Trzebińskiej, w którym gromadzono i eksponowano zbiory o charakterze etnograficznym.

 - W 2004 roku uruchomiona była przy szybie „Zbyszek” stała wystawa poświęcona dziejom przemysłu naszego regionu. Zgromadzone w znacznej ilości eksponaty, pamiątki i dokumentacja z zakresu gospodarki, przemysłu, kultury i obyczajów mieszkańców pozwoliły na otwarcie we wrześniu 2010 roku Muzeum Regionalnego Trzebini

Zgromadzona dokumentacja wykorzystywana jest do realizacji programów edukacyjnych oraz czasowych wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym i wybitnym ludziom związanych z Trzebinią.


- Powstanie we wrześniu 1999 r. Chóru Milenium. Chór ten od 2008 roku funkcjonuje w strukturze Stowarzyszenia „Cor” i nieprzerwanie od 15 lat działa pod batutą Wasyla Stefanyuka. W okresie swej działalności wystąpił ponad 180 razy, koncertując w kraju i za granicą.

Z powodzeniem startuje w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich zdobywając liczne nagrody, m.in. zdobywając wielokrotnie Brązową Strunę w Małopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach. 

W swoim dorobku artystycznym chór ma 115 utworów obejmujących tematykę ludową, świecką, patriotyczną i religijną. Dorobek artystyczny utrwalony został na 4-ch krążkach CD.


  W maju 2014 roku Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski, za całokształt działalności kulturalno-oświatowej nadał Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor” odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; legitymacja tej odznaki nosi nr 8158.


Połączone uroczystości jubileuszowe w dniu 17 maja 2014 roku zostały zorganizowane przez:


- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor”,


- Burmistrza Miasta i Gminy Trzebinia Stanisława Szczurka,


- Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury Janusza Szczęśniaka.

       
       oprac. 
Marian Gwizdała

Opisy fotografii:

                             1. Chór Milenium przy SMZT          2. Witold Siemek odbiera odznakę"ZdKP" dla  SMZT

                             3. Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej"          4. Legitymacja do odznaki      

  
 
            Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

Dzień Otwarty

W sobotę 23 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej zorganizowało Dzień Otwarty poświęcony setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej i wymarszowi Legionów z Krzeszowic.
W samo południe przed budynkiem szkoły przy ul. Krakowskiej, w którym w sierpniu 1914 roku stacjonowali legioniści, odbył się uroczysty apel. Uczestniczyli w nim członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Artyleria”, tym razem w mundurach Księstwa Warszawskiego, oraz – po raz pierwszy w naszym gronie – Jacek Stawoski, ułan Kawalerii Ochotniczej Szwadronu Niepołomice, w barwach 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego uczestniczącego w krakowskich i ogólnopolskich rewii konnych. Właśnie on, w mundurze legionowym, odczytał fragmenty dziennika Władysława „Selima” Brunnégo. W nawiasie dodam, że po drugiej stronie ulicy Krakowskiej stał dom rodzinny „Selima”.

Zabrał także głos radny wojewódzki Wacław Gregorczyk, który pogratulował nam inicjatywy i życzył powodzenia w kolejnych edycjach.

Spod szkoły przeszliśmy do siedziby SMZK. Na dole została przedstawiona plenerowa wystawa „Galicja w ogniu”, zrealizowana przez Macieja Mazurowskiego. Przedstawione na niej zostały kopie dokumentów, wśród nich odezwa cesarza Franciszka Józefa Do moich ludów, w której zaprezentował swe stanowisko i którą cytuję za nadzwyczajnym dodatkiem do nr. 170 „Gazety Lwowskiej”.

Kolejna, Wymarsz Legionów z Krzeszowic, została zrealizowana w oparciu o zbiory SMZK oraz nowo pozyskane kopie obrazów przez Dorotę Strojnowską. Pokazane zostały obrazy przedstawiające czyn legionowy i postacie krzeszowickich legionistów ze zbiorów SMZK. Można zobaczyć Rozdawanie broni w sierpniu 1914 roku przed szkołą w Krzeszowicach oraz Punkt obserwacyjny pędzla Tadeusza Gillerta, a także obraz przedstawiający obalenie słupów granicznych malowane przez Czesławę Bzowską. Wśród portretowanych – Władysław Selim Brunné, Alojzy Kaczmarczyk, Antoni, Ignacy i Karol Hniłkowie.

Nowością są kopie artefaktów, które SMZK zawdzięcza życzliwości Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie i panu kustoszowi wystawy Legiony Polskie 1914-1918 Piotrowi Wilkoszowi. MNK bowiem pomogło SMZK pozyskać kopię nieznanego dotychczas naszej publiczności obrazu Jerzego Kossaka Józef Piłsudski na czele Legionów Polskich przekracza granicę zaboru rosyjskiego, stanowiącego własność prywatną i pokazywanego obecnie na wystawie w MNK, a także udostępniło kopie portretów pochodzącego z Krzeszowic Andrzeja Józefa Teslara: autorstwa Leopolda Gottlieba oraz Jana Rembowskiego, stanowiące własność Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ta wystawa będzie czynna w SMZK do połowy listopada.

Po wernisażu wystawy na podwórzu członkowie „Artylerii” poprowadzili warsztaty rekonstrukcji historycznej, prezentowali broń i sprzęt obozowy. Wszyscy pokrzepiali siły kiełbaską z rusztu – i przywiezioną przez państwa Gregorczyków wyborną fasolką.

Ku czci Legionów i legionistów członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Artyleria oddali salut artyleryjski. Podczas warsztatów rekonstrukcji historycznej strzelano także z karabinu.

Dorota Strojnowska

Galeria fot. z Dzia Otwartego  Fot. Paulina Strojnowska

 
 

XXXVII Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej