35.lecie TPKalwarii Zebrzyd.

        35.lecie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

    Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku, w 2014 roku obchodzi 35-lecie swojego istnienia. Jako stowarzyszenie statutowe zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem VII/2/79 (decyzją Naczelnika MiG Kalwaria Zebrzydowska nr 4/79 z dnia 24 marca 1979 r.). Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. Działalność jest prowadzona w dwóch obszarach: kultywowanie tradycji lokalnych i ochrona dóbr kultury oraz organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych..
W ramach kultywowania tradycji lokalnych prowadzi Izbę Muzealną, która jednocześnie jest lokalem Towarzystwa. Znajduje się tu stała wystawa, obejmująca meble, elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego, przedmioty użytkowe oraz obrazy, plakaty i zdjęcia dawnej Kalwarii. Lokal przy ul. Mickiewicza 2 jest miejscem spotkań klubowych członków i sympatyków Towarzystwa. Odbywają się tutaj również liczne imprezy kulturalne, spotkania z młodzieżą oraz wystawy czasowe – malarstwa, rzeźby i fotografii. Zbiory Izby Muzealnej corocznie powiększa się o nowe eksponaty.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej gromadzi materiały związane z historią miasta oraz dokumentuje bieżące wydarzenia, wykonując zdjęcia i nagrywając filmy video. Uzyskane materiały są udostępnione osobom piszącym prace magisterskie dotyczące regionu. Towarzystwo posiada własny księgozbiór o tematyce regionalnej, stale wzbogacany o nowe pozycje. Nasze Stowarzyszenie otacza szczególną opieką miejsca lokalnej pamięci, oznaczając je tablicami informacyjnymi oraz wyznaczając szlaki upamiętniającymi wybitne osoby związane z Kalwarią.
Od kilku lat, w ostatni czwartek listopada, członkowie i sympatycy Towarzystwa spotykają się na Wieczorze Wspomnień, na którym przypominane są osoby zasłużone dla Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli działacze społeczni, organizatorzy życia cechowego, nauczyciele, malarze, poeci, księża.
W okolicy Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizowane są konkursy plastyczne: na ozdobę choinkową, szopkę, pisankę, kartkę okolicznościową, baranka wielkanocnego, palmę itp.
W życie społeczności kalwaryjskiej na stałe wpisały się Wieczory Pieśni Patriotycznej, organizowane z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada. Kultywując tradycje patriotyczne wspólnie śpiewamy pieśni przy akompaniamencie kapeli „U Panka”. Natomiast corocznie w styczniu członkowie i sympatycy spotykają się w lokalu Towarzystwa na wspólnym Kolędowaniu.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej jest organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w naszym mieście. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy, już od 24 lat, organizowana jest Sesja Naukowa dla Młodzieży Ocalić od zapomnienia. Jej celem jest zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych dla naszej Małej Ojczyzny. Uczniowie przygotowują swoje opracowania w formie referatów, wywiadów, albumów i prezentacji multimedialnych.
Towarzystwo współpracuje z 3. Drużyną Harcerską „Badyle” z Kalwarii Zebrzydowskiej, z 8. Drużyną Starszoharcerską „Aqarius” z Zebrzydowic, ze Stowarzyszeniem Kalwaria ART oraz z wolontariatem „Animus”. Przy udziale harcerzy corocznie odbywają się Jesienne Rajdy Przyjaciół Kalwarii dla dorosłych i młodzieży szkół gminnych. Rajdy przyczyniają się do popularyzacji aktywnego spędzania wolnego czasu (soboty) i poznawania najbliższej okolicy oraz jej historii. Na zakończenie każdego rajdu odbywają się konkursy sprawnościowe oraz konkurs wiedzy o naszym miasteczku, zwycięzcy rajdu otrzymują puchary, najlepsi w konkursach otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe odznaki, dyplomy oraz poczęstunek. Rajdy cieszą się dużą popularnością, każdorazowo w tych imprezach bierze udział ponad 100 osób.
Promując twórczość artystyczną regionu, Towarzystwo zrzesza Grupę Twórców Lokalnych, których prace są eksponowane na wystawach. Można je także obejrzeć w CKSiT, w budynku Starego Kina.
Już po raz ósmy, włączając się w ogólnopolską akcję, grupa KRYSTYN z miasta i gminny Kalwaria Zebrzydowska obchodzi Wspólne Imieniny. Jest to okazja do spotkania imienniczek z okolic Krakowa, Wieliczki, Katowic, Zakopanego.
W celu popularyzacji naszych działań oraz udostępnienia materiałów pokonkursowych, wydajemy Pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej „Kalwariarz. Obecnie do druku przygotowany jest 8. numer tego czasopisma. Towarzystwo współpracuje z Urzędem Miasta, z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki a także z Biblioteką Publiczną w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ważnym elementem działalności TPKZ jest współpraca ze szkołami z terenu naszej gminy.
Oprócz tego utrzymujemy kontakty z innymi Towarzystwami w Małopolsce i nie tylko. Uczestniczymy w pracach Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Co 2 lata organizujemy Pielgrzymkę Regionalnych Towarzystw Kultury do Sanktuarium Kalwaryjskiego. W tym roku była to już 7. taka pielgrzymka.
Należy podkreślić, że wszystkie prace bieżące: przygotowawcze i porządkowe członkowie Towarzystwa wykonują społecznie.
                      Prezes TPKZ
                    Krystyna Duda 


Jubileusz 35.lecia Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej.-2014

   Postanowiono, aby w roku 2014 jubileusz 35 - lecia zaznaczyć przy organizacji wszystkich imprez. Jedną z imprez cieszących się dużym zainteresowaniem była VII Pielgrzymka Członków i Sympatyków Regionalnych Stowarzyszeń Kulturalnych.
Natomiast w sobotę 6 września 2014 r. imprezę jubileuszu 35 - lecia dedykowano głównie mieszkańcom Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystość rozpoczęła o godz.10 - tej Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej przez ks. prałata Stefana Misińca oraz ks. kanonika Czesława Pacygę. Przedstawicielem klasztoru oo. Bernarynów był brat Salwator. W homilii ks. Misiniec zwrócił uwagę na zbieżność roku powstania Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Z uwagi na przypadający jubileusz Towarzystwa w roku kanonizacji Jana Pawła II kaznodzieja przypomniał związki Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Po Mszy Świętej Burmistrz Miasta mgr Zbigniew Stradomski złożył Towarzystwu Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej gratulacje oraz podziękowania za dobrą pracę i życzenia dalszego rozwoju.
Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy figurze św.Jana PawłaII.
Następnie uczestnicy imprezy przeszli do budynku "Stare Kino", gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Prezes Towarzystwa Krystyna Duda przedstawiła historię stowarzyszenia. Omówiono również sposoby działania Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Członkowie o najdłuższym stażu oraz najaktywniejsi zostali przez zarząd uhonorowani upominkami i podziękowaniami. Natomiast przedstawiciele władz miasta wręczyli na ręce pani prezes kosz kwiatów oraz złożyli życzenia. Uczestniczący w jubileuszu przedstawiciele stowarzyszeń z Wadowic, Radziszowa, Kęt, Wieliczki oraz Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury przekazali gratulacje, życzenia oraz skromne upominki. Listy gratulacyjne napłynęły też od Starostwa i n Urzędu Marszałkowskiego. Prezes Towarzystwa złożyła serdeczne podziękowania instytucjom współpracującymi z stowarzyszeniem: Urzędowi Miasta, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, harcerzom, szkołom oraz innym firmom i instytucjom.
Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie w lokalu Towarzystwa, gdzie można było podziwiać wystawę stałą oraz okazjonalną przedstawiającą działalność Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie uczestnicy przeszli na Rynek, gdzie była prezentowana wystawa różnych obrazów Matki Bożej oraz Dróżek Kalwaryjskich. Na wszystkich chętnych czekał już upieczony dzik, bigos i żurek oraz ciastka z Piekarni w Zakrzowie. Degustację potraw umilała Miejska Orkiestra Dęta z Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie kapela Panka grająca tradycyjne melodie. Dla członków, przyjaciół i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej były to niezapomniane przeżycia.
              Stanisław Sypniewski