W Miechowie i Racławicach

Spotkanie regionalistów w Miechowie i Racławicach

5. pażdziernika 2013 r., sobota, piękny słoneczny dzień.

Regionaliści z Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oraz delegaci towarzystw zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury odbyli wycieczkę poznawczą do Miechowa i Racławic (Kościuszkowskich).

W Miechowie:

- Złożyliśmy kwiaty przy pomniku Macieja Miechowity (1457-1523), 8.krotnego Rektora Akademii Krakowskiej.

- Zwiedziliśmy Bazylikę Grobu Bożego, krużganki i Grób Chrystusa, w budynku poklasztornym organizowane Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Przewodnikiem był p. Stanisław Piwowarski.

- Odwiedziliśmy dwie galerie : BWA i U Jaksy oraz Dom Pracy Twórczej im. Stefana Żechowskiego, gdzie są jego dzieła artystyczne.

- Zwiedziliśmy Dworek Zacisze z wystawą Muzeum Kościuszkowskiego, gdzie jest Mała Panorama Racławicka. 
Po galeriach oprowadzała p. Krystyna Olchawa, dyrektor BWA.

Zjedliśmy obiad w restauracji Wiesława Zdeba, w budynku Urzędu Gminnego, gdzie odbyło się spotkanie z władzami Gminy Miechów i Starostwa Powiatowego.

Zostaliśmy obdarowani wydawnictwami promującymi Miechów i Ziemię Miechowską.

Zostaliśmy również zaproszeni do odwiedzenia Ziemi Miechowskiej - do Książa Wielkiego - w 2014 roku.

Następnym etapem zwiedzania były Racławice i Janowiczki; zwiedziliśmy kościół w Racławicach, gdzie oprowadził Eugeniusz Skoczeń.

Przejechaliśmy autobusem na teren bitwy powstańców polskich z wojskami rosyjskimi w 1794 r. - zwycięskiej bitwy pod Racławicami pod dowództwem Tadeusza Kościuszki.

Przyjazd do Janowiczek pod pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie wysłuchaliśmy historii o bitwie pod Racławicami w 1794 roku oraz o obecnym zagospodarowaniu terenu wokół pomnika - objaśniał Eugeniusz Skoczeń, prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Po tej części poznawczej i historycznej zostaliśmy zaproszeni na pole biwakowe, gdzie poczęstowano nas kiełbaskami z grilla, herbatą, ciastem, a także grzańcem piwa.

Zapadał zmierzch dnia, ale śpiewaliśmy ochoczo piosenki turystyczne, a także patriotyczne. Gospodarzami spotkania przy ognisku byli - prezes Eugeniusz Skoczeń i członkowie - Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego.

Spotkanie z regionalistami Ziemi Miechowskiej było bardzo pożyteczne i poznawcze.

Stanisław Klich

Opis galerii fotografii:  fot. Stanisław Klich 
- górne
(od lewej)  1.Bazylika Grobu Pańskiego w Miechowie, 2. Regionaliści w kruchcie bazyliki G.P.,
                              3. Pomnik Macieja Miechowity w Miechowie, 4. Grupa regionalistów przy Pomniku M.Miechowity.
-
dolne  
(od lewej)   1. Regionaliści w kościele w Racławicach, 2. Pomnik Bartosza Głowackiego w Racławicach,
                              3. Regionaliści przed Pomnikiem B.Głowackiego, 4. Regionaliści przy Pomniku B.Głowackiego.