Racławickie Tow.Kult. w Solurze

      Racławickie Towarzystwo Kulturalne było w: Zuchwilu,Solurze i Rapperswil

       199. rocznica śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki

  Racławickie Towarzystwo Kulturalne w dniach 14-18 października 2016 r. zorganizowało wyjazd do Szwajcarii: Zuchwilu i Solury, gdzie ostatnie dwa lata swego życia spędził nasz bohater narodowy Tadeusz Kościuszko i 15 października 1817 roku zakończył swoją wędrówkę po ziemi.
Delegacje w liczbie 44 osób z Racławic, Krakowa, Szczekocin, Warszawy, Maciejowic, Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, wspólnie z Polonią Szwajcarską wzięli udział w uroczystościach na które złożyły się: oficjalne otwarcie, hymny Konfederacji Szwajcarskiej, Polski i USA oraz przemówienia, w tym przedstawicieli ambasady Polski i USA, następnie na pomniku grobowym Tadeusza Kościuszki złożono wieńce i kwiaty. Okazały wieniec jako pierwsza złożyła delegacja Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego. Następnie odbyła się uroczysta msza święta celebrowana w języku niemieckim i polskim. Po mszy odbyło się spotkanie z Polonią Szwajcarską, na którym zespół „Lasowiacy” z Racławic dał półgodzinny koncert patriotyczny, który został przyjęty owacyjnie. W godzinach popołudniowych zwiedzono Muzeum w Solurze znajdujące się w mieszkaniu naszego bohatera, w którym zmarł. Dyrekcji Muzeum przekazano pamiątki z Polski.
  W następnym dniu tj 17 października uczestnicy wyprawy zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Ainziden, rangi naszego w Częstochowie oraz złożyli wizytę w Muzeum Polskim w Rapperswil, tu również przekazano okazałe pamiątki, a prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Skoczeń przekazał ziemię pobraną z pól bitewnych Racławic, która została przyjęta z wielkim wzruszeniem.
   Działacze polonijni w Szwajcarii przysłali nadesłali podziękowanie następującej treści:
          Drodzy Rodacy.
  Z wdzięcznością zachowujemy pamięć o Waszym przyjeździe „do Kościuszki”. Przywieźliście ze sobą Polskę w sercu i duchu i podzieliliście się Nią z nami ze szczerą hojnością. Nasza wspólna Pani Jasnogórska czuwała nad tym. Niechaj ponowi się to w przyszłym jubileuszowym Roku Kościuszki. Serdecznie pozdrawiamy Was Wszystkich, drodzy nam Bracia Rodacy.
          Dr Jan Konopka,
          kustosz Muzeum w Solurze.

  „Rok Kościuszki" w 2017 roku został ogłoszony przez Paryski Komitet UNESCO i Polski Sejm, trwają przygotowania do szczególnych obchodów w całym kraju. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wyda okolicznościowe monety, a Poczta Polska serię znaczków, których emisja rozpocznie się 4 lutego w rocznicę urodzin naszego bohatera. W tym dniu odbędą się również uroczystości na Białorusi w Mereczowszczyźnie, miejscu urodzin.
Delegacja Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego również weźmie w nich udział i zaprasza wszelkie osoby zainteresowane tą uroczystością i zwiedzeniem Białorusi.

        Danuta Rzemieniec - uczestnik wyprawy,
         członek Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego

                Wykaz uczestników uroczystości w Szwajcarii
           dla uczczenia 199. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki

 1. Prof. Mieczysław Rokosz – prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

 2. Dorota Antosiewicz

 3. Agata   Antosiewicz

 4. Michał  Antosiewicz

 5. Tomasz Otrębski – prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie

 6. Robert Springwald – wiceprezes Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie

 7. Elżbieta Perkowska Stec – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego
                                              w Krakowie, członek Fundacji

 8. Maria Kadzik – członek Fundacji

 9. Małgorzata Łołka – członek Fundacji

 10. Włodzimierz Priwałko – członek Fundacji

 11. Dr Leszek Krześniak - prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Warszawie,
                                      Towarzystwo Miłośników Maciejowic,

 12. Sławomir Tomczak- Towarzystwo Miłośników Maciejowic

 13. Janusz Popławski- Towarzystwo Miłośników Maciejowic

 14. Longina Ordon – Dyrektor LO im. T. Kościuszki w Stalowej Woli

 15. Urszula Kmoch – Dyrektor SP im. T. Kościuszki w Długosiodle k. Warszawy

 16. Agata Pędzich – naucz. Szkoły Podstawowej w Długosiodle

 17. Grażyna Dziel - naucz. Szkoły Podst, w Długosiodle

 18. Aleksandra Tyrańska – naucz. historii w VI LO im. T. Kościuszki w Krakowie

 19. Grzegorz Techmański- naucz. j. angielskiego VI LO im. T. Kościuszki w Krakowie

 20. Elżbieta Drej- Dyr. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szczekocinach

 21. Bożena Całka – naucz. Szkoły Podst. Im. T. Kościuszki w Szczekocinach

 22. Jan Zych - Politechnika Krakowska, fotoreporter

 23. Krzysztof Lachowicz- Panorama Racławicka we Wrocławiu

 24. Andrzej Herman – Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki, Szczekociny

 25. Wiesław Żwirkowski             „                          „

 26. Stanisław Krowicki                „                         „

 27. Wacława Hanturska               „                         „

 28. Teofila Gierczycka - Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki, Szczekociny

 29. Janina Orlińska                       „                         „

 30. Paweł Skóra                            „                         „

 31. Piotr Kaczmarek                     „                          „

 32. Michał Kaczmarek                   „                          „

 33. Janina Płaska                          „                          „

 34. Anna Głowacka                       „                          „

 35. Anna Nowak                            „                          „

 36. Eugeniusz Skoczeń – Racławickie Towarzystwo Kulturalne, organizator

 37. Danuta Rzemieniec                  „                          „

 38. Waldemar Antosiewicz            „                           „       członek zarządu

 39. Marcin Florek                           „                           „        członek zarządu

 40. Antoni Stąpor – właściciel Antykwariatu w Krakowie

 41. Lidia Musiał – kier. zespołu „Lasowiacy”

 42. Dariusz Musiał – „Lasowiacy”

 43. Marcin Durman - „Lasowiacy”

 44. Klaudia Mirek – „Lasowiacy”

 45. Sebastian Psica- właściciel Firmy Przewozowej w Kazimierzy Wielkiej

 

 Galeria foto: fot. Jan Zych
                        fot. Robert Springwald
  Foto. (poniżej)od lewej:      1.   Longina Ordon przed Pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Solurze
                                        2. 3. 4. Delegacja Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego składa kwiaty na
                                                    Pomniku Tadeusza Kościuszki w Solurze, w sukmanie Eugeniusz Skoczeń    

 

   Foto. (poniżej), od lewej:  1. Delegacja Fundacji Kosciuszkowskiej składa kwiaty na Pomniku T.K. w Solurze
                                                2. Pomnik grobowy Tadeusza Kościuszki w Solurze
                                                3. Uczestnicy przy Pomniku grobowym Tadeusza Kościuszki w Solurze
                                                4. Wpis do Księgi Pamiątkowej - Prof. Miecz. Rokosz, obok (w sukmanie) Eugeniusz Skoczeń  
 

   Foto. (poniżej)od lewej:     1. 2.  Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze
                                                 3.  Łóżko, na którym zmarł Tadeusz Kościuszko
(15 X 1817 r.),  (w czerni) Longina Ordon                                                                                          4.  Grupa z zespołu "Lasowiacy" z proboszczem parafii w Solurze
 

 

 

   Foto. (poniżej)                   1.2.3.4. Prof. Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie
 

    Foto. (poniżej)od lewej:     1.  Prezes RTK, Eugeniusz Skoczeń przekazuje Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswil ziemię z                                                              pola bitwy pod Racławicami
                                              2.  Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswil
                                                  3. M. Rokosz w Muzeum Polskim
                                                  4. 6.  Uczestnicy wyjazdu pod Kolumną Barską w Rapperswil
                                                            5. Zapalenia znicza pod Kolumną Parską w Rapperswil
                                                           7.  Brama Zbawienia przed Sanktuarium w Ainziden, poświęcona przez Papieża Franciszka
                                                           stoją w Bramie, z lewej: Dr Jan Konopka, Polak mieszkający w Szwajcarii, opiekun tej grupy,
                                                                                     z prawej:  Eugeniusz Skoczeń, Prezes RTK, organizator wyjazdu do Solury 
 

 

                                    W podrózy - w autobusie i jadalni