Aktualności 2023_2

                40. Spotkanie Wieliczka-Wieliczanie Bis!

28 06(środa) 2023 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy, w sali „Magistrat” i w Kokotowie Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) we współpracy z Sołectwem Kokotów i Wielickim Centrum Kultury (WCK) zorganizowało 40 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, a 17-te z serii: „Wsie w Gminie Wieliczka”: Kokotów. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
   Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, organizatorka spotkania - przywitała gości z Kokotowa i Wieliczki przybyłych do sali „Magistrat” na godz.16.00-tą, a wśród nich prelegentów: Pawła Gajosa, sołtysa Kokotowa, Renatę Palińską, prezesa Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) i Stowarzyszenia Przyjaciół Kokotowa, Jakuba Jakubca, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokotowie, Jana Zawiło, prezesa Ludowego Klubu Sportowego (LKS) Strażak Kokotów, Krzysztofa Kociołka, prezesa Stowarzyszenia „Nasz Kokotów”. Szczególnie przywitała Aleksandrę Nocuń, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych i Henryka Wolaka, byłego radnego Rady Miejskiej w Wieliczce.Jadwqiga Duda zaprezentowała nowości wydawnicze: miesięcznik regionalny „Głos Wielicki’ Nr 6(199) z czerwca 2023 r., w którym jest artykuł pt. „Wielka” poezja i „mała” architektura” jej autorstwa, będący relacją 39 spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które było 31.maja 2023 roku.
Zaprosiła za stół prezydialny Paweł Gajosa, który wygłosił prelekcję pt. „Historia Kokotowa” opracowaną przez Renatę Palińską. Następnie Kamil Turchan z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kokotowie przedstawił „Działalność OSP Kokotów od 1925 r. po dzień dzisiejszy”. Renata Palińska z Koła Gospodyń Wiejskich w Kokotowie - „Prezentacja działalności KGW w Kokotowie w latach 1956-2023”.
   Do sali „Magistrat” przybyło sześć dziewczynek - staraniem rodziców - ubranych w stroje śląskie z Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego działającego pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Kokotowa i Wielickiego Centrum Kultury. Dziewczynki pod kierunkiem instruktorki Katarzyny Skoczek przedstawiły program pt. „Zabawy śląskie": grozik, mijany, owczarzyczek, koziorajka. Publiczność występ nagrodziła brawami. Prowadząca spotkanie wręczyła artystkom słodycze od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
Następnie prelekcje przedstawili: Jan Zawiła - „Ludowy Klub Sportowy (LKS) Strażak Kokotów w latach 1973 -2023”,
Renata Palińska - „Prezentacja pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Kokotowa od 2010 r. po dzień dzisiejszy”,
Krzysztof Kociołek - „Praca Stowarzyszenia „Nasz Kokotów” dla Kokotowa od 2023 roku.
Henryka Lembas, mieszkanka Węgrzc Wielkich, poetka, członek KPW, przeczytała swój wiersz pt. „Co w Kokotowie?”.
Publiczność prelegentów i Henrykę Lembas narodziła brawami. Od członkini KGW Kokotów każdy otrzymał kolorową różyczkę z bibuły oraz ciasteczka.
   Jadwiga Duda wręczyła prelegentom upominki książkowe od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przygotowane przez Justynę Kozioł z Wydziału Kultury Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka oraz Annę Kublę, która je przekazała. Dziękujemy.
   Jadwiga Duda zaprosiła zebranych na 41 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!
         Oprac. Jadwiga Duda

 
 
 

            ZAPROSZENIE na 41. Spotkanie Wieliczka-Wieliczanie Bis!