Aktualności 2019_2

Ostatnie pożegnanie Śp.Kazimiery Skałuby

15. 04. 2019 r. - w Wielopolu Skrzyńskim koło Ropczyc w woj. Podkarpackim Jadwiga Duda, sekretarz Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK) i prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” uczestniczyła w pogrzebie Kazimiery Skałuby, zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej MZRTK i wieloletniej, aktywnej członkini Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

 Kazimiera Skałuba z d. Gąsior urodziła się w 1941 r. w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu. W 1963 r. ukończyła studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i zamieszkała w Skawinie, gdzie rozpoczęła pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym. W marcu 1986 r. uzyskała tytuł doktora nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, a rok później zdobyła III stopień specjalizacji zawodowej, nadany przez Główną Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie.
W czasie pracy w Liceum pełniła funkcję wizytatora metodyka matematyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie (1975 - 1979). Później była zastępcą dyrektora ds. Liceum w nowo powstałym Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Skawinie. Po rozwiązaniu ZSO była wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego do 1991 r. Przez 11 lat pracowała także jako nauczyciel akademicki. Po ponad 37 latach pracy w Liceum przeszła na emeryturę. Od 1981 r. była członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Skawiny i to towarzystwo reprezentowała w MZRTK. Od 2014 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w MZRTK. Z jej inicjatywy w styczniu 1983 r. powstało w LO w Skawinie pierwsze młodzieżowe szkolne koło TPS. Było ono pierwowzorem dla później powstałych szkolnych kół TPS w wielu skawińskich szkołach. O działalność TPS pisała w „Informatorze Regionalista Małopolski” oraz w książce „Małopolska-regiony-regionalizmy-małe ojczyzny”. Za pracę społeczną na rzecz tych organizacji została wyróżniona w 2011 r. tytułem Zasłużony członek TPS, a w 2018 r. Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Warszawie na wniosek MZRTK nadała jej medal im. Aleksandra Patkowskiego. Była także uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pani Kazimiera wyszła za mąż za Kazimierza Skałubę i wydała na świat trójkę dzieci: dwóch synów i córkę, po których miało pięcioro wnucząt. Pisała wiersze i w 2014 r. ukazał się ich tomik pt. „Wiersze wybrane”. 19.03.2015 r. ofiarując autorce niniejszego tekstu ten tomik napisała: „Drogiej Jadzi z serdecznymi życzeniami wszelkiej pomyślności – kartki z historii ojczystej i lokalnej, ujętej w strofach moich wierszy – ofiaruję. Kazimiera.”

Kazimiera Skałuba po 3 latach choroby zmarła 12.04.2019 r. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w 15 kwietnia 2019 r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny w Wielopolu Skrzyńskim koło Ropczyc. Po Mszy św. zmarłą pożegnali: Stanisław Grodecki, przewodniczący Zarządu TPS i przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, która odczytała wiersz K. Skałuby w powyższego tomiku pt. „Radość istnienia”. Trumna z ciałem śp. Kazimiery Skałuby spoczęła na tzw. Starym Cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim w grobie rodziny Skałubów. Stanisław Skałuba, syn zmarłej podziękował wszystkim za udział w pogrzebie Mamy i zaprosił na stypę do Domu Ludowego w Nawsiu. Tu wystawiona była księga kondolencyjna, do której słowa ostatniego pożegnania wpisali m.in. S. Grodecki i niżej podpisana. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

        Opracowała Jadwiga Duda

Galeria foto.: fot. Jadwiga Duda

 
 

 
 

Wizyta gości z Białorusi 

W dniach 26-29 kwietnia 2019 r. na Ziemi Miechowskiej gościła delegacja z powiatu Iwacewicze na Białorusi, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy między powiatami: Miechów i Iwacewicze, gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko.

Goście w programie pobytu zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce. W krypcie Św. Leonarda na Wawelu złożyli wiązankę kwiatów na sarkofagu wspólnego bohatera Tadeusza Kościuszki, następnie złożyli wizytę Komitetowi Kopca Kościuszki. Po zwiedzeniu Kopca prezes Fundacji Kościuszkowskiej Tomasz Otrębski wręczył gościom dla powiatu Iwacewicze odznaczenie „In Memorian Tadeusz Kościuszko”.
Na koniec pobytu w Krakowie goście podziwiali jeszcze Rynek Krakowski.
W niedzielę, 28 kwietnia, goście byli uczestnikami festynu w Racławicach „Wyboru Chłopa Roku”
Wieczorem na Zamku w Książu Wielkim odbyło się robocze spotkanie z przedsiębiorcami i dyrektorami szkół średnich w sprawie przyjęcia programu współpracy gospodarczej i kulturalnej między obydwoma powiatami. W  sierpniu 2019 r nastąpi wyjazd delegacji miechowskiej z zespołem artystycznym na obchody 500-lecia miasta Iwacewicze.
W tym samym czasie zespół artystyczny z Białorusi wystąpi na dożynkach w Miechowie.
        Eugeniusz Skoczeń

 
 
             Fot. Rafał Pawlik
Zdjęcia od lewej:
1.powitanie gości (wicestarostowie powiatu Iwacewicze) przez Starostę Miechowskiego Jacka Kobyłkę
2.Spotkanie na Kopcu Kościuszki, wręczenie odznaczenia,
3. Złożenie kwiatów na sarkofagu Kościuszki
4. Spotkanie na Zamku w Książu Wielkim

Spotkanie jubileuszowe  "U Antoniego"
   W dniu 27 kwietnia 2019 r w restauracji "Bartoszowka" członkowie Zarządu Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego oraz pracownicy Firmy "U Godzica" uczcili jubileusz 65 -lecia życia jego właściciela Antoniego Godzica.

W programie spotkania oprócz życzeń dla dostojnego Jubilata ze specjalnym programem wystąpił młodzieżowy zespół  "Al-tanka" z Witebska na Białorusi, a następnie zespół artystyczny z Dziemięrzyc Pana Smulskiego.

 

          Na foto w środku Jubilat w otoczeniu zaproszonych gości 
           Fot. Bogumiła Miska

WIELICZKA - WIELICZANIE Bis

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zaprasza 12.06. (środa) o   godz.16.00, w Wieliczce w sali „Magistrat” na  6 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!
pt. „Kapitan Jan Dubaniowski (1912-1947), ps. „Salwa”, oficer Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, dowódca oddziału antykomunistycznego Narodowych Sił Zbrojnych w krakowskiem.”
Prelekcja Grzegorza Gawła pt. „Od Korpusu Kadetów do Podziemia Antykomunistycznego. Wybrane elementy biografii kpt. J.  Dubaniowskiego .”
Prezentacja wydawnictw poświęconych kpt. J. Dubaniowskiemu ; Zdzisław Gałat opowie o  swoim bracie, ostatnim zastępcy „Salwy" Eugeniuszu Gałacie ( 1924-1948) z Kłaja. 
Prezentacja filmu „Salwa i Salwowcy” w reżyserii Krzysztofa Brożka. 
Spotkanie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.
Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. 

 Wystawa akwarel Henryka Kozubskiego w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

14 i 15. 06. 2019 r. w Krakowie, w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej,  na Wydziale  Pedagogicznym  przy ul. Ingardena 4 odbyła się Międzynarodowa  Konferencja na temat Przemocy Wobec Osób Starszych. Wśród prelegentów  byli znawcy tematu z całego świata, reprezentujący uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka oraz  europejskie i światowe organizacje m.in. Światową Organizacje Zdrowia i ONZ. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób a wśród nich  pracownicy  wydziałów polityki społecznej i senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urzędów miejskich, wojewódzkich i marszałkowskich z całej Polski, reprezentanci środowisk uniwersyteckich, medycznych, organizacji pozarządowych, pracownicy pomocy społecznej i policji. Pomysłodawcą i  inicjatorem  konferencji była prof. dr. hab. Jolanta Maćkowicz z Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.Oprawę plastyczną konferencji stanowiła wystawa akwarel Henryka Kozubskiego, wieliczanina lat 107. Po wystawie oprowadzała Hanna Kozioł, córka artysty, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Zwiedzający wystawę mogli zabrać ksero  artykułu Jadwigi Dudy pt. „Sylwetka wieliczanina 107-letniego Henryka Kozubskiego, od 53 lat członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, społecznika i malarza” opublikowanego w „Gońcu Świętokrzyskim” w 2019 r.  Inicjatorką wystawy była dr Joanna Wnęk-Gozdek z UP współpracująca ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Na jej zaproszenie w konferencji uczestniczyła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”. 
      Opracowała Jadwiga Duda 

 
 

Prezes Fundacji Kościuszkowskiej z West Point (USA)w Racławicach

W dniu 17 czerwca 2019 r. Prezes Fundacji Kościuszkowskiej w West Point z USA Prof. Antoni Bajdek wraz z małżonką w towarzystwie prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie Prof Mieczysława Rokosza i dyrektora Leszka Cierpiałowskiego zwiedzili Pola Bitewne Racławic, oprowadzał ich prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Skoczeń.
   W trakcie spotkania omówiono także formy współpracy między Fundacją a Racławickim Towarzystwem Kulturalnym w zakresie popularyzacji idei naszego wspólnego bohatera Tadeusza Kościuszki. Prezes Fundacji przebywał w Krakowie na zaproszenie Komitetu Kopca Kościuszki, zwiedził także Panoramę Racławicką we Wrocławiu.
           Eugeniusz Skoczeń

          Galeria foto: fot. prof. Mieczysław Rokosz
           

 

             od lewej:  zdjęcie 1  L. Cieriałowski, M. Rokosz, A. Bajdek z małżonką, E. Skoczeń,
            zdjęcie 3,4- goście przed pomnikiem Bartosza Głowackiego
            
 

            zdjęcie nr 5,6 - goście przy Mogiłach Kosynierów w Dziemięrzycach

Współpraca z Ukrainą
Racławickie Towarzystwo Kulturalne w ramach współpracy z Ośrodkiem Polskim na Ukrainie zaprosiło na występy artystyczne zespoły młodzieżowe "Szulima" i "Ivo Dance" z miasta Wołoczyska, w liczbie 30 osób.
Koncert odbył się w dniu 16 lipca 2019 r, w lokalu "Bartoszówka", dzięki życzliwości właściciela Antoniego Godzica. Występ zespołów był gorąco oklaskiwany przez publiczność z różnych stron województwa małopolskiego.
Po występach zespoły udały się na tournee do Austrii.
              Eugeniusz Skoczeń
                    Prezes RTK

           Autor zdjęć - Kazimierz Olchawa

 

Fot. od lewej: 1. Zespoły artystyczne   2. Publiczność 3. Występ zespołu "Ivo Dance"
                   4. Antoni Godzić
zadowolony

 Muzealna Akademia Historyczna w Bochni

 28.08.2019 r. w Wieliczce 8 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

   Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zaprasza 28.08.. (środa) b.r. na   godz.16.00-tą do sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1   na  8 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Świat pszczół i innych zapylaczy dla zdrowia wieliczan”. Spotkanie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, przy współpracy z Fundacją Pomóżmy Pszczołom z  Niepołomic, Kołem Pszczelarzy w Wieliczce  a prowadzi je Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „KPW”. Prelekcje wygłoszą: Aldona Maria Pawłyk, prezes Fundacji Pomóżmy Pszczołom, członek S „KPW”  – „Działalność Fundacji Pomóżmy Pszczołom – Projekt „Świat pszczół i innych zapylaczy – żyją wśród” nas realizowany w 2019 r.  przy wsparciu finansowym Województw Małopolskiego”,  inż. Igor Pawłyk,  Mistrz Pszczelarstwa, członek: Polskiego Związku Pszczelarskiego,  Komisji Hodowlanej w Wojewódzkim Związku Pszczelarskim w Krakowie i Zarządu Koła Pszczelarzy w Niepołomicach, hodowca, publicysta – „Świat pszczół i innych zapylaczy -  żyją wśród nas  i dbają o nasze zdrowie”; Adam Czajczyk, prezes Koła Pszczelarzy w Wieliczce – „Działalność Kola Pszczelarzy w Wieliczce przy Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie od 2001 r.” Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – wstęp wolny.
           Opracowała Jadwiga Duda
 

 

     P O Z N A J E M Y   M A Ł O P O L S K Ę
     Wycieczka regionalistów - członków towarzystw regionalnych zrzeszonych
      w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury - 30 sierpnia 2019 r

           Galeria foto: fot. Stanisław Klich

          STANIĄTKI - kościół pw. NMP i św. Mikołaja

 

          Muzeum klasztoru ss. benedyktynek w Staniątkach
 

          BOCHNIA Kośiół pw. św. Mikołaja i MB Szkaplerznej
 

          WIŚNICZ - zamek Lubomirskich
         
 

          LIPNICA Murowana  Kościół  św. Leonarda
 

 

 

          TYMOWA Kościół pw. św. Mikołaja
 

 

           DĘBNO - zamek Dębińskich
 

          SZCZEPANÓW Kapliczka św. Stanisława
 

          JADOWNIKI Izba Regionalna TPZJ