2016/2017 - Spotkania Opłatkowe w Towarzystwach

Spotkanie Opłatkowe - 2016/17
w Regionalnych Towarzystwach Kultury w Małopolsce

Spotkanie Opłatkowe w Wieliczce

28.12.2016 r. w Wieliczce w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka 229 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” rozpoczęła Jadwiga Duda, jego organizatorka, kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW). Powitała przybyłych, a szczególnie małżeństwa obchodzące złote i diamentowe gody i prelegentów: księdza prałata Zbigniewa Gerle, proboszcza Parafii pw. Św. Klemensa w Wieliczce, dziekana Dekanatu Wieliczka-Wschód, jubilatów w małżeństwie oraz przedstawicieli GOPS-u. Jadwiga Duda zaprosiła zebranych do zaśpiewania kolędy.
Uczestnicy spotkania na chwałę Bogu zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, przy akompaniamencie akordeonu, i „Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.”
Zaprosiła ks. Zbigniewa Gerle do wypowiedzi i pobłogosławienia opłatków.
   Ks. Zbigniew Gerle: „To spotkanie szczególne, ponieważ odbywa się w okolicy opłatka i Świat Bożego Narodzenia, a zarazem rodzinne, bo mamy tu przykłady małżonków doświadczonych, którzy przeżyli wiele, wiele lat, różne epoki historyczne, różne reformy i przemiany, i przysłużyły się naszej Ojczyźnie i wszystkim swoją życzliwością, dobrocią i ofiarnością. (…) Łamanie się opłatkiem pozwala nam dzielić się nie tylko tym chlebem, ale również radością, doświadczeniem, miłością. To spotkanie będzie miało wymiar rodzinny, ale też perspektywę przeżywania wszystkich kłopotów i trudności z nadzieją lepszego życia i świata.
  Panie Boże, pobłogosław te opłatki i tych wszystkich, którzy będą się nimi dzielili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aby nasze spotkanie miało również znamiona wieczerzy wigilijnej, odmówmy modlitwę Pańską „Ojcze Nasz….”
   Jadwiga Duda: „Drodzy Państwo, jako organizatorka spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” życzę, aby Pan Bóg Wam błogosławił, był światłem i miłością, Anioł Stróż strzegł od zła - Szczęść Boże.”
Uczennice rozdały opłatki zebranym, łamano się nimi i składano sobie życzenia.
Krótki koncert towarzyszący spotkaniu prowadził Oskar Gut, nauczyciel akordeonu w Szkole Muzycznej I stopnia w Wieliczce.
          Jadwiga Duda

 


Noworoczne Spotkanie i Opłatek
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej

  Noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej oraz tradycyjny Opłatek odbył się w pięknej sali akustycznej w Zamku Królewskim w Niepołomicach w dniu 12 stycznia 2017. Poprzedziła go msza Św. w intencji naszego Stowarzyszenia celebrowana przez księdza proboszcza Prałata Stanisława Mikę.
  Na spotkaniu gościliśmy Pana Romana Ptaka - Burmistrza Miasta i Gminy, Pana Marka Ciastonia - Przewodniczącego Rady Miejskiej, Księdza Proboszcza Stanisława Mikę, delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z Wieliczki i Nowego Brzeska na czele z ich prezesami. Złożyliśmy sobie życzenia i wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu niepołomickiego zespołu "KEKS" oraz wspólnie z gitarzystą Mariuszem Traczem zaśpiewaliśmy znane przeboje i piosenki biesiadne.
  W spotkaniu uczestniczyło 110 osób, nasze Stowarzyszenie liczy obecnie 187 członków.
Galeria foto: fot. Stanislaw Wojas, fot. Mieczysław Janusz Jagła 

 

 

Spotkanie Opłatkowe
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

Zarząd i członkowie SMZK oraz zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się w Willi Domańskich, aby złożyć sobie noworoczne życzenia. Opłatki poświęcił dziekan dekanatu krzeszowickiego, proboszcz Parafii pw. św. Marcina ks. dr Andrzej Szczotka. W imieniu władz gminnych przemówił sekretarz Gminy Jan Bereza. Prezes SMZK Zbigniew Durczok podsumował miniony rok, pogratulował udanych realizacji przedsięwzięć, szczególnie projektu „Sztafety znak”. Wymarsz legionistów z Krzeszowic oraz udanej współpracy przy organizacji jubileuszu siedemdziesięciolecia powołania Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego w Krzeszowicach, podziękował aktywnym członkom za pracę na rzecz SMZK i życzył wszystkim pomyślności.
Pani Teresa Czerny pokazała wszystkim statuetkę „Źródła Sukcesu”, nagrodę burmistrza, którą otrzymała kilka dni wcześniej, i odebrała gratulacje.
Po życzeniach i gratulacjach, przy fortepianie, na którym grał Wiesław Gertner, wszyscy długo jeszcze kolędowali. Wieczór upłynął w prawdziwie świątecznej atmosferze.
           Dorota Strojnowska
Galeria foto: fot. Dorota Strojnowska 

 
 
 

Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

   Spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciól Bronowic odbyło się w niedziele 15 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie Mariackiego Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego. Uczestniczyli członkowie oraz sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, a także uczestnicy projektu Bronowickie Archiwum Społecze - Kontynuacja realizowanego przez TPB od 2014 roku.
  Po  wzajemnych życzeniach, rozpoczęło się kolędowanie, przy akompaniamencie Bartka Tomaszka, który wraz z córkami Martyną i Polą  intonowali i śpiewali kolędy. Część zebranych wspominała dawne pastorałki  bronowickie, okazało się, że  całkiem dobrze  pamiętają ich słowa i melodie. Zebrani przynieśli także domowe wypieki na spotkanie, które zadziwiały smakiem i kunsztem wykonania.      Zebrani wykorzystali ten czas na wspólne wspomnienia - rozmowom nie było końca. Wszakże w tym roku Bronowice Małe będą przeżywać Jubileusz 200.lecia powstania szkoły jednoklasowej, której tradycje kontynuuje obecna Szkoła Podstawowa nr 50  przy ul. Katowickiej, a także pozostałe placówki na terenie Dzielnicy VI Bronowice. 
   Barbara Miszczyk
           
 Foto. Julian Ślusarczyk
 

 

 

 
  
Wspólne Kolędowanie - członków i sympatyków
 Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej 

    Kultywując tradycje bożonarodzeniowe Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało
26 stycznia 2017 r. w swoim lokalu coroczne
Wspólne Kolędowanie. Przy świątecznym stole zasiadło ok.70 osób - przyjaciół i sympatyków Towarzystwa.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie w osobach: Przewodnicząca MZRTK Pani Barbara Miszczyk oraz członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Warszawie, Prezes RTK Pan Eugeniusz Skoczeń.
Nie zabrakło specjalnych gości w osobach: o. Melchiora Cichego oraz br. Salwatora z Sanktuarium Kalwaryjskiego.
Zgodnie ze zwyczajem złożono życzenia noworoczne, były też przemówienia i gratulacje. W pięknie udekorowanej sali, ze świąteczną wystawą, wspólnie śpiewano kolędy, korzystając, że śpiewników oraz rzutnika multimedialnego.
   Kolędowanie uświetnił występ Chóru Kobiet z Leńcz „Spryciary” w pięknych strojach kolędniczych. Miłą niespodzianką było wykonanie przez Krystynę Furdzik z Witanowic dziewięciu zwrotek kolędy „Oj, Maluśki, Maluśki” oraz czterech zwrotek poświęconych św. Janowi Pawłowi II - autorstwa solistki, laureatki wielu Konkursów Kolędniczych.
Br. Salwator wykonaniu własnym, zaśpiewał mało znane kolędy i pastorałki z notatnika o. Józefa Chwały. Andrzej Jaskierny przygrywając na gitarze zaśpiewał dwie kolędy.
Władysław Tokoń zaprezentował zebranym napisaną przez siebie pastorałkę. Występy spotkały się aplauzem zebranych.
   Na szczególne słowa uznania zasługuje zespół muzycy „U Panka”, który uatrakcyjnił wspólne kolędowanie. Zespół grał i śpiewał w następującym składzie: Włodzimierz Panek, Marian Górkiewicz, Adam Kurowski , Zygmunt Serwin, i Andrzej Czarniak. Muzycy Ci zawsze bardzo chętnie występują społecznie na imprezach organizowanych przez Towarzystwo, za co im serdecznie dziękujemy.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej składa serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom spotkania, a szczególnie znakomitym gościom. Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniach spotkania. Zapraszamy w przyszłym roku.
       Krystyna Duda

               Fot. Stanisław Sypniewski 

 

                Fot. Tomasz Baluś 
 


XXVI Spotkanie Opłatkowe Towarzystwa Miłośników
         Ziemi Zatorskiej 
z Seniorami Zatora

W słoneczne, lekko mroźne, sobotnie popołudnie 28 stycznia 2017 r. stu trzydziestu seniorów skorzystało z zaproszenia TMZZ do wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. Spotkanie rozpoczęła Orkiestra Dęta działająca przy Regionalnym Ośrodku Kultury. Oprócz znanych i często śpiewanych kolęd orkiestra zagrała też rzadko wykonywane kolędy, takie jak „Północ już była”, czy „Narodził się pożądany”.
Następnie Burmistrz Zatora - Mariusz Makuch złożył zebranym życzenia: zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności na każdy dzień 2017 roku, spełnienia marzeń, ciepła rodzinnego, zadowolenia i realizacji zamierzeń.
Prezes TMZZ Maria Fila przeczytała fragment rozważań ks. M. Malińskiego z tomu „Twój dom”, które dotyczyły poszukiwania szczęścia w życiu i można by je było zamknąć stwierdzeniem: „Nie żałujmy, że się starzejemy - to przywilej dostępny nie dla wszystkich”.
Maria Fila wymieniła nazwiska tych, którzy w ubiegłym roku byli na jubileuszowym XXV Opłatku. Dzisiaj zostały już tylko po nich:wspomnienia, ich rady i dokonania.
Następnie Proboszcz Zatorskiej Parafii ks. mgr Jacek Wieczorek pobłogosławił opłatki, poprowadził wspólną modlitwę i krótkim rozważaniem wprowadził wszystkich w podniosły i wzruszający nastrój.
„Najdostojniejsi seniorzy” Pani Janina Celej i Pan Henryk Sermak otrzymali od Burmistrza kwiaty oraz życzenia, a zebrani wznieśli toast za ich zdrowie i zaintonowali „dwieście lat”.
Tradycyjnie też dbył się krótki konkurs z wiedzy historycznej .W tym roku pytania dotyczyły „Kopców i kurhanów” w związku z mającym powstać w Zatorze „Kopcem Niepodległości” oraz znajomości kolęd. Konkurs wygrali: Pani Jadwiga Wojnar, Pan Jan Rąpel i Franciszek Meisner. (...)
Obyśmy za rok spotkali się ponownie, aby dzielić się: opłatkiem, nadzieją, radością i szczęściem.
          Maria Fila