Aktualności-2018_1

                   Z A P R O S Z E N I E   D O   W I E L I C Z K I                                                    

 

Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki (CKiT), 32-020 Wieliczka, Rynek Górny 6
                                                  ZAPRASZAJĄ
20 lutego (wtorek) 2018 r. do CKiT
                                  - o godz. 16.15 – 5 spotkanie literackie z cyklu: 
O Wieliczce piszą”:

Jakub Pieczara „Staropolskie księgi metrykalne Parafii Świętego Klemensa w Wieliczce jako źródło do badań nad historią lokalną” w: „Małopolska-regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” tom. XIX (2017 r.)
- o godz.17. 00 - 30 spotkanie z cyklu    „KIM JESTEM? 
 WOJCIECH KOZAK”,
- o godz. 17.30 - 52 spotkanie „Z kart historii Polski i Wieliczki" - pt. "Powstanie Krakowskie i rabacja galicyjska w 1846 r.” – Jacek Nikorowicz - „Chorał” Józefa Nikorowicza i Kornela Ujejskiego; Jadwiga Duda-prezentac zeszytu 143 „Biblioteczki Wielickiej” pt. „98 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” –

W 160 rocznicę Rewolucji Krakowskiej w 1846r - ku pamięci poległych wieliczan”. (2006 r.)  

            Fot. Jadwiga Duda        

 

 
 
 
 

   20 lutego 2018 r. (wtorek) , tradycyjnie w trzeci wtorek miesiąca, członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” spotkali się w siedzibie czyli w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce przy Rynku Górnym. Było to spotkanie z udziałem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie pod patronatem Województwa Małopolskiego. 
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła i prowadziła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia, witając gości i prezentując prelegentów i tematy ich prelekcji. W godzinach 16.15-17.00 - było to 5 spotkaniu z cyklu „O Wieliczce piszą”. Wystąpił Jakub Pieczara z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z prelekcją pt. „Staropolskie księgi metrykalne Parafii Świętego Klemensa w Wieliczce jako źródło do badań nad historią lokalną”. Artykuł ten jest opublikowany w książce „Małopolska - regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” tom XIX (2017 r.). 
W godz.17.00-17.45 wystąpił w ramach 30 spotkania z cyklu „Kim jestem? Wojciech Kozak, w-ce marszałek Woj. Małopolskiego, członek Klubu Przyjaciół Wieliczki, który przedstawiaj swój biogram i swoją pracę dla Wieliczki, Małopolski. 
Następnie odbyło się 52 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” pt. „Powstanie Krakowskie w 1846 r. – Pamiętamy po 172 latach”. Jadwiga Duda zaprezentowała zeszyt 43 „Biblioteczki Wielickiej” (2006 r.) poświęcony Powstaniu Krakowskiemu. 
Jacek Nikorowicz z Krakowa przedstawił powstały po upadku powstania i rabacji galicyjskiej „Chorał” (Z dymem pożarów), do którego muzykę napisał Józef Nikorowicz a tekst Kornel Ujejski. 
Po prelekcjach uczestniczy spotykania zadawali prelegentom pytania. W spotkaniu uczestniczyli licznie członkowie Klubu, a także Agnieszka Szczepaniak, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce i Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, która obdarowała marszałka W. Kozaka Informatorem "Regionalista Małopolski” nr 17. 
Krzysztof Kasprzyk dostarczył na spotkanie banery Województwa Małopolskiego i tom XIX „Małopolski” . 

Grażyna Kowal, v-ce prezes Klubu, prelegentom wręczyła upominki – wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Wieliczce, za przekazanie których jesteśmy wdzięczni Jackowi Juszkiewiczowi, staroście wielickiemu. 
          Opracowała: Jadwiga Duda

           Rok 2018 - 100.lecie odzyskania Niepodległości Polski

  Szanowni Państwo...Regionaliści!

Zapraszam i proszę o zaangażowanie swoich środowisk ,,małych ojczyzn" w tegoroczne obchody odzyskania niepodległości poprzez upublicznienie poszukiwania ,,Bohaterów drugiego planu w walce o niepodległość".
To są setki  anonimowych pięknych często  postaci  po  których warto aby pozostał ślad.  To im właśnie poświęcona będzie Konferencja  w Muzeum Niepodległości- Cytadeli Warszawskiej do udziału w której   serdecznie zapraszam.

Reszta informacji pozostaje w załaczniku.

    Z wyrazami szacunku
Bożena Konikowska
przewodnicząca
RK RSR RP
                                                      

 

     Szanowni Państwo, Regionaliści

zapraszamy do udziału w II edycji konferencji naukowej „Bohaterowie drugiego planu w walce o niepodległość” organizowanej przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i Radę Krajową Ruchu Stowarzyszen Regionalnych RP
I edycja konferencji odbyła się w listopadzie 2017 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Mając na uwadze, że obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości trwać będę przez cały rok 2018, a okazji do przypominania wydarzeń ważnych dla odrodzenia państwa polskiego nie zabraknie też w kolejnych latach, zamierzamy kontynuować to przedsięwzięcie.
Konferencja wpisuje się w obchody 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, wydarzenia, które w diametralny sposób zmieniło kształt Europy i pozwoliło na odrodzenie niepodległego państwa polskiego. Polacy walczyli w różnych formacjach wojskowych, uczestniczyli w wielu bitwach i zapisali się na kartach historii. Trzeba jednak pamiętać, że wolność była wynikiem nie tylko działań militarnych. Odrodzenie Polski po 123 latach niewoli było możliwe dzięki aktywności i inicjatywom wielu środowisk. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, a potem kształtowanie odradzającego się państwa było udziałem stowarzyszeń, instytucji oświatowych, prasy, straży pożarnej, organizacji spółdzielczych i wielu innych. Działaczy tych środowisk można bez przesady nazwać bohaterami drugiego plany, a ich poczynania warte są przypomnienia.
W I edycji przypomniane zostały osoby (Jan Franciszek Smulski, Aleksander Lednicki, Aleksander Maciesza, Helena Matejko) oraz środowiska, które wniosły istotny wkład w odrodzenie Polski. Temat nie został wyczerpany, a jedynie zasygnalizowany. Organizatorzy są przekonani, że należy go kontynuować i przywoływać kolejne ważne, a wciąż mało znane nazwiska albo mówić o innych płaszczyznach działania osób już znanych. Chcemy więc zaprosić do udziału w naszej konferencji historyków z kręgów akademickich oraz regionalistów. Zależy nam na pokazaniu, że wolność w roku 1918 była zasługą wielu ludzi i wielu środowisk.

II edycja konferencji została zaplanowana na 17 kwietnia 2018 roku. Odbędzie się w sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór tematów spośród zgłoszonych referatów.
Podobnie jak po I edycji, planowane jest – w II połowie roku – wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Teksty wygłoszonych referatów należy nadesłać na podany niżej adres do 30 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenie (formularz stanowi załącznik do niniejszej informacji) wraz z abstraktem należy przesłać do 1 marca 2018 roku na adres mailowy:
jolanta.zaleczny@muzeumniepodleglosci.art.pl oraz krajowa rada.rsr@wp.p

  Racławice - uroczystość 224. rocznicy bitwy pod Racławicami 
                       w Powstaniu Kościuszkowskim 1794 roku

   4 kwietnia 2018 r. w Racławicach (Kośc.) odbyła się uroczystość dla uczczenia 224. rocznicy bitwy pod Racławicami w 1794 r. w Powstaniu Kościuszkowskim.

- Odprawiona była Msza św. w kościele parafialnym w Racławicach.- Przemarsz w kolumnie młodzieży Szkoły Podst. im. T. Kościuszki w Racławicach i pocztów sztandarowych, do  Pomnika Bartosza Głowackiego.- Złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem B. Głowackiego.Organizatorami uroczystości byli: Racławickie Towarzystwo Kulturalne, Urząd Gminy Racławice, Szkoła Podst.im. T. Kościuszki w Racławicach.

 


  IX PIELGRZYMKA REGIONALISTÓW z MAŁOPOLSKI
      DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
  W sobotę 28 kwietnia 2018 r. do Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przybyli regionaliści w ramach już IX Pielgrzymki Regionalnych Towarzystw Kultury. Zbiórka miała miejsce na Placu Rajskim przed Bazyliką. W powitaniu pielgrzymów brał udział Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, które jest organizatorem tych pielgrzymek odbywających się co dwa lata. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki, różne wydawnictwa. Na schodach bazyliki zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.
O godz. 10,00 w Bazylice Matki Bożej Anielskiej rozpoczęła się Msza Święta, którą celebrował ojciec wikary kalwaryjskiego klasztoru w intencji uczestników pielgrzymki regionalistów i przybyłych pielgrzymów.
Następny punktem modlitewnego spotkania była Droga Krzyżowa. Zaczęła się ona od Ratusza Piłata i prowadziła na Górę Ukrzyżowania. Rozważania przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej czytali pielgrzymi. Drogę Krzyżową prowadził brat Natalis z Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dla osób mniej wprawnych odbyła się Droga Krzyżowa na Krużgankach bazyliki, którą poprowadził brat Tomasz, również z seminarium.
Na zakończenie pielgrzymki odbyło się spotkanie integracyjne z posiłkiem.

W pielgrzymce wzięło udział 150 osób z następujących stowarzyszeń:
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej,
   
 
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej,

- Towarzystwo Przyjaciół Skawiny,
- Towarzystwo Przyjaciół Libiąża,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej,
- Stowarzyszenie "Klub Przyjaciół Wieliczki",
- Zespół Regionalny "Sami Swoi" z Przytkowic,

- Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, 

   Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Bronowic reprezentowała przewodnicząca Barbara Miszczyk. Byli obecni również sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej i Krystyny z Libertowa. Najliczniejsze grupy przybyły z Zatora, Libiąża i Wieliczki.
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym uczestnikom pielgrzymki. 
                  Stanisław Sypniewski      

 
 

Wycieczka Małopolskiego Związku RTK - Poznajemy Małopolskę Zachodnią 
- 9 czerwca 2018 r.
       Galeria foto: fot. Stanisław Klich

           Zwiedzanie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej

 

           Zwiedzanie kościoła OO. Bernardynów w Alwerni

 

 

           Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
 

           Spotkanie z Zarządem Tow.Mil. Ziemi Zatorskiej
  
          - zwiedzanie Izby Regionalnej Doliny Karpia w Zatorze
 

 

           Zwiedzanie kościoła pw. ŚŚ. Wojciecha i Jerzego w Zatorze