Aktualnosci 2022_7

   DNI OTWARTE MUZEUM ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
   Z okazji Święta 11 Listopada 2022 r., w dniach 11 i 12 Listopada  w godzinach 10 - 17 udostępniono zwiedzanie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, prowadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Zwiedzających oprowadzały Panie: Renata Wróbel i Grażyna Palczewska po ekspozycjach stałych i okolicznościowej - historycznej o ludziach i zdarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości Polski w 1918 roku i walkach polsko-bolszewickich 1920 roku, w których uczestniczyli również żołnierze i dowódcy z pośród mieszkańców ziemi krzeszowickiej.
Frekwencja zwiedzających wystawy w Muzeum była wysoka, 11 Listopada około 200 osób, 12 Listopada około 150 osób.Wstęp był wolny.
Zwiedzający mogli zabrać (bezpłatnie) archiwalne wydania czasopisma "Ziemia Krzeszowicka" i inne wydawnictwa, kartki okolicznościowe, które wydało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.

Fot. Stanisław Klich 12 11 2022 r.

 
 
 
 
 


   RACŁAWICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE zorganizowało ANDRZEJKI 2022
 

    34. SPOTKANIE "WIELICZKA-WIELICZANIE BIS!