Aktualności 2022_3

      W I E L K  N O C  2022

 
 
 

 "Witaj Maj, piękny Maj, u Polaków błogi raj…”
                       3.Majowe Śpiewanie

 Kultywując tradycję lokalną Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej po okrasie pandemii ponownie 3 maja 2022 r zorganizowało w swoim lokalu Patriotyczne Śpiewanie dla uczczenia 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wspólnie śpiewano dawne, tradycyjne pieśni patriotyczne oraz biesiadne. Teksty piosenek i pieśni były wyświetlane na ekranie. W śpiewaniu w tym roku wspomagał mocny wokalnie Żeński Chór „Spryciary” z Leńcz a na akordeonie przygrywał Wojciech Góralczyk. Z aplauzem zebranych spotkały się również dwie patriotyczne piosenki w solowym wykonaniu przez Andrzeja Jaskiernego w oprawie gitarowej.
Biesiadowanie i majowe śpiewanie cieszy się szczególną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, czego dowodzi liczny udział w uroczystości.
Wśród uczestników nie zabrakło również naszego włodarza miasta dr hab. inż. Augustyna Ormantrgo, dyrektora CK,SiT Andrzeja Burdka oraz prac. z działu promocji miasta Tomasza Balusia
Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom a szczególnie osobom, które pomogły zorganizować spotkanie.
Zarząd i członkowie Towarzystwa oraz Żeński Chór „Spryciary” szczególnie dziękują Burmistrzowi Miasta za przyznane nagrody.
     Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania z okazji 11 Listopada.

                Prezes TPKZ
         Krystyna Duda

 


Aby tradycji stało się zadość…
              Majowe śpiewanie pod kapliczką

  Pielęgnując tradycję naszych przodków Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej wraz Regionalnym Zespołem „Sami Swoi” z Przytkowic 15 maja 2022r. zorganizowało Majówkę na Bugaju zakrzowskim przy kapliczce MB przed posesją Państwa Kurowskich.

 Pod kapliczką zaśpiewano majowe pieśni Maryjne, odmówiono również litanię Loretańską a na koniec zaśpiewano hymn na chwałę Maryi. Spotkanie cieszy się szczególną popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, czego dowodził liczny udział w uroczystości. Do śpiewających przyłączyły się również przypadkowe osoby. Teksty piosenek i pieśni czerpano ze specjalnie przygotowanych śpiewników. W śpiewaniu prym wodził Zespół „Sami Swoi” z Przytkowic wraz muzykami w składzie: Marian Górkiewicz, Adam Kurowski z siostrą i Fryderyk Rudecki. Wspólne śpiewanie zakończyło się biesiadą u Państwa Kurowskich, gdzie przy obficie zastawionym stole uczestnicy mile spędzili majowy wieczór śpiewając piosenki biesiadne prezentowane przez regionalny Zespół „Sami Swoi”.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom a szczególnie osobom, które przyczyniły się do zorganizowania spotkanie.
  Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania przy następnej okazji.

            Prezes TPKZ
           Krystyna Duda
 

 

    27. Spotkanie Wieliczka - Wieliczanie   

 

 

    Przyjaciele Kalwarii Zebrzydowskiej u Przyjaciół Wieliczki

26.05. (czwartek) 2022 r. do Wieliczki przybyła delegacja Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej (TPKZ) aby spotkać się Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) i zwiedzić Wieliczkę. Trasę Turystyczną i podziemne muzeum w Kopalni Soli „Wieliczka” już zwiedzali wcześniej. Oba miasta łączy obecność ich zabytków na Liście UNESCO. Kopalnia Soli Wieliczka” została wpisana w 1978 r. na I Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w 2013 r. na listę UNECO wpisano Zamek Żupny w Wieliczce. W Kalwarii Zebrzydowskiej w 1999 r. na listę UNESCO wpisano Sanktuarium Pasyjno-Maryjne i zespół architektoniczno krajobrazowy. Oba towarzystwa znają się od 2007 r. bo należą do Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Spotkanie w Wieliczce gości z Kalwarii Zebrzydowskiej: prezes Krystyny Dudy i członków: Lucyny Dziedzic, Anny Gunia, Gabrieli Mazuga, Marii Ryłko, Władysława Tokonia, Teresy Warmuz, Danuty Zawadzkiej, Jana Zawadzkiego (kierowcy) z Zarządem Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwigą Dudą, prezes, Grażyną Kowal, v-ce prezes, Anną Kisiel, skarbnik, Hanną Kozioł, sekretarz i Janem Matzke, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego odbyło się w Wielickim Centrum Kultury (WCK), siedzibie KPW. Rozmawiano na temat działań towarzystw na rzecz krzewienia wiedzy o dziejach, zabytkach, ludziach Kalwarii Zebrzydowskiej i Wieliczki. Wzajemnie obdarowano się książkami i lokalną prasą. TPKZ wydaje pismo społeczno-kulturalne pt. „KALWARIARZ”, którego nr 15 z 2021 r. otrzymaliśmy. Goście otrzymali kwietniowy „Głos Wielicki” oraz „Quest Miasto nad kopalnią”. W spotkaniu uczestniczyły także: Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk, poetka (zna Krystynę Dudę, która co roku organizuje ogólnopolskie spotkanie Krystyn) i Teresa Haładys. Na zakończenie zaśpiewano „Barkę” trzymając się za ręce. Dziękujemy Marii Borowiec z WCK za okazaną pomoc w organizacji spotkania. Zwiedzanie rozpoczęło się w kościele św. Sebastiana, który otworzył przybyłym Józef Jagielski za zgodą proboszcza ks. Mateusza Rysa. Następnie goście poznali Pałac Przychodzkich, Rynek Górny, Zamek Żupny a w nim ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka: pradzieje Wieliczki, solniczki i wystawę obrazów Teofila Ociepki, następnie kościół, pw. św. Klemensa, nadszybie szybu Regis, Pałac Konopków, Mediatekę, gdzie w „JustCafe” spożyli obiad. Po obiedzie Krystyna Kaczyńska-Ślusarczyk zaprezentowała swoje wiersze nagrodzone II miejscem w I edycji konkursu literackiego dla seniorów pt. „Pisanie nie do szuflady”, jaki odbył się w 2021 r. Kolejno goście w Mediatece zwiedzili wystawę rzeźby Józefa Piotra Kowalczyka pt. „Orkiestranci i Uskrzydleni”, a następnie ulicą J. Słowackiego dotarli na Plac Tadeusza Kościuszki, a stad na Planty, do Magistratu, pod Sztygarówkę i na Aleję Jana Pawła II. Dzięki gościnności Marii Grubeckiej samochód parkował na jej posesji. Pani Maria podjęła gości w swoim ogrodzie częstując nas kompotem z rabarbaru i herbatą z mięty. Ostatnim punktem programu był pobyt w tężni solankowej. Tu dane nam było spotkać Ludwika Dziewońskiego, nauczyciela, społecznika, regionalistę z Dziekanowic, z żoną Antoniną i córką Iwoną. Państwo Dziewońscy świętują 67 lat małżeństwa, maja czworo dzieci, trzynaścioro wnuków i sześcioro prawnuków. Pan Ludwik w 2018 r. otrzymał tytuł Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego. Tu w tężni nawiązał kontakt z Władysławem Tokoniem, seniorem grupy z Kalwarii, który wszystkich zabawiał recytacją swoich wierszy. Wycieczkę oprowadzała po Wieliczce autorka niniejszego tekstu. Mamy nadzieje, że spotkamy się znowu na małopolskiej pielgrzymce regionalistów do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
                Opracowała Jadwiga Duda

 
 

Wycieczka KPWieliczka do Muzeum „Rydlówka” w Krakowie-Bronowicach

24.05. (wtorek) 2022 r. odbyła się wycieczka Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) do Muzeum Młodej Polski w Krakowie przy ul. Włodzimierza Tetmajera nr 28 w Bronowicach Małych.
Od 2018 r. Muzeum jest oddziałam Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Muzeum znajduje się w zabytkowym dworku, który wybudował Włodzimierz Tetmajer (1861-1923), na gruncie swojego teścia Jacka Mikołajczyka. Annę i Włodzimierza Tetmajerów odwiedzał m.in. poeta Lucjan Rydel (1870-1918) i zapoznał się z siostrą Anny Tetmajer- Jadwigą Mikołajczyk. Tetmajerowie użyczyli swojego domu na przyjęcie weselne Jadwigi Mikołajczyk i Lucjana Rydla. 20.11.1900 r. w kościele Mariackim Jadwiga Mikołajczyk i Lucjan Rydel wzięli ślub. Weselu, które odbywało się w Bronowicach przyglądał się poeta Stanisław Wyspiański (1869-1907) i to wesele opisał w swoim dramacie narodowym pt. „Wesele”. Tetmajerowie przenieśli do budynku znajdującego się w pobliżu domu, tzw. Tetmajerówki, a stary dworek sprzedali w 1908 r. Lucjanowi Rydlowi.
Przed muzeum czekała na grupę wielicką przewodnik Barbara Sionko. Do dworku weszliśmy z boku budynku, gdzie mieści się kasa i szatnia. Tu przewodniczka nabyła 18-cie biletów. Kolejno zwiedzaliśmy: świetlicę czyli dawną pracownię i bibliotekę Lucjana Rydla. Stąd przeszliśmy się do izby tanecznej, dalej do izby weselnej, zrekonstruowanej na podstawie opisu z „Wesela” i do alkierza. Zwiedzane pomieszczenia wypełniają: pomnik Lucjana Rydla, meble, obrazy, dokumenty, fotografie. Co roku, 20 listopada, w rocznicę wesela i zarazem rocznicę otwarcia Muzeum, odbywa się impreza pod nazwą „Osadzenie chochoła”. W zwiedzaniu „Rydlówki” uczestniczyli ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, Halina i Marian Dylągowie, Włodzimierz Grzywacz, Anna Kisiel, Grażyna Kowal, Wanda Polan, Krystyna Wróbel z wnuczkami: Zofia Szubą, Emilią Wróbel i zaprzyjaźnieni z KPW: Janina i Andrzej Gaczołowie, Maria Grubecka, Halina Hauschild, Elżbieta Jamróz, Lidia Nowak, Anna Strojny, Małgorzata Ślusarczyk.

      Opracowała Jadwiga Duda