I Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą-2015

   Temat przewodni Zjazdu: 
 Kulturotwórcza rola regionalnych towarzystw kulturalnych w kręgu społeczności lokalnych.
Przedmiotem wystąpień i dyskusji były: Problemy współdziałania towarzystw regionalnych z samorządami lokalnymi, placówkami oświatowymi i kulturalnymi w zakresie integracji społeczności lokalnych i edukacji regionalnej.

   W 70. rocznicę odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych (1945 r.) oraz w 25. rocznicę odrodzenia ruchu regionalistycznego w suwerennej Polsce (1980 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Dolno-śląskiego oraz Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zorganizowały Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą.

Zjazd rozpoczął się 11 września 2015 r. we Wrocławiu – Uniwersytet Wrocławski, sala Oratorium Marianum, odbywał się w kilku miejscowościach Dolnego Śląska – Trzebnicy (Bazylika pw. św. Jadwigi Śląskiej, Ratusz, Muzeum Regionalne, TMZTrzeb.) – Lubiąż (….. Sala Książęca) – Legnickie Pola (Bazylika pw. św. Jadwigi) – Warmątowice Sienkiewiczowskie (pałac - b.Al.von Olszewskiego, ob. pryw., inscenizacja z życia H. Sienkiewicza w wykonaniu uczniów SP) - Legnica (Zamek Piastowski) – Głogów(zamek), zakończenie 13 września na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (msza św w kościele NMP na Piasku, w Ośrodku NOT - uroczyste spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych,obiad).

W Zjeździe Regionalistów Polskich uczestniczyło około 90 regionalistów z całej Polski, przedstawiciele władz lokalnych:gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował dr Tadeusz Samborski, równocześnie przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Radę Krajową RSR reprezentowała również wiceprzewodnicząca Bożena Konikowska. 

Z Małopolski uczestniczyli: Ks. Władysław Pilarczyk (Honorowy Prezes MZRTK), Agnieszka Król (sekretarz Rady Krajowej RSR RP), Jadwiga Duda - prezes KPWieliczki, Zofia Spychała (KPW), Eugeniusz Skoczeń (członek Rady Krajowej RSR RP, prezes RTK), Stanisław Klich (wiceprzewodniczący Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury), Stanisław Świerczek (TMZJadownickiej), Marcin Florek (Muzeum Regionalne w Miechowie).

Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą – 2015 był dobrze zorganizowany - zakwaterowanie w hotelu AGRO we Wrocławiu, przejazdy dwoma autokarami, wyżywienie w miejscach obrad, z bogatym programem poznawczym – zabytki architektury sakralnej i świeckiej, z ciekawym programem kulturalnym – referaty, występy zespołów regionalnych, występy artystów - piosenki, recytacje, melodie lwowskie i retro, zespołu rozrywkowego (Sala Rycerska w Lubiążu).

Jest to dobra forma promocji Dolnego Śląska na tereny całej Polski.

Regionaliści z całej Polski oczekują, że Organizatorzy-wspomniani powyżej - zorganizują kolejny Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą w 2016 roku.

Oprac. Stanisław Klich

Galeria foto: fot. Stanisław Klich

WROCŁAW
Uniwesytet Wrocławski, sala Oratorium Marianum
       Otwarcie Zjazdu Regionalistów,          Prezydium Zjazdu,             Referat dr A. Omelanium,         Uczestnicy Zjazdu

 

 TRZEBNICA
 Bazylika pw. św. Jadwigi Śląskiej
        Widok bazyliki (z lewej)               Ołtarz główny w bazylice       Ołtarz w kaplicy sw.Jadwigi       Grobowiec św. Jadwigi
                                                                                                                                                                    z marmuru dębnickiego
 

TRZEBNICA 
             Plan miasta-zabytki          Ratusz-UM,Muzeum Reg., TMZT       Kustosz/-ka Muzeum        Uczestnicy Zjazdu Regional. Pol.
                                                                                                                   Prezes TMZT  
       
 
 
LUBIĄŻ 
   Pocysterski zespół klasztorny, osadzeni w 1163 r.; ...    od 1945 r. szpital psych.wojsk sowieckich;      od 1989 r. Fundacja Lubiąż
         Fronton budowli zesp. klaszt.     Widok kościoła gotyckiego      Makieta zespołu klaszt.    Występ Zespołu Regionalnego
   -dług.223 m, najdł. barok. w Europie   
ogołocony (skradziono po 1945r)  - największy barokowy w Europie        w Sali Książęcej                                                                                                   z wyposażenia i ołtarzy
 
 

LEGNICKIE POLA
  Bazylika (mniejsza) pw. św. Jadwigi Śląskiej

          Widok frontonu bazyliki                 Ołtarz głowny                          Prezbiterium                      Obraz-na suficie-Ukrzyżowanie      
 

 
   
 KOŚCIELEC
      Kościół pokoju -ewangelicki, obecnie katolicki
            Ks. Proboszcz-kustosz                
              dr Tadeusz Samborski                Ołtarz główny                           Chór-organy                       Empory-balkony
                                                                                                                                                                                     obrazy, freski
 
 

WARMĄTOWICE Sienkiewiczowskie
       Pałac Alfreda von Olszewskiego, (zapisany w testamencie m.in.H.Sienkiewiczowi),   obecnie prywatny właściciel
                Pałac otoczeniem                Widok pałacu                                Fronton pałacu                  Uczniowie SP z Warmątowic
                                                                                                                                                                                 -inscen. z życia H. Sienkiewicza
 
 
 
 
LEGNICA
               Zamek Piastów Legnickich             Powitanie chlebem:                             Zespół Regionalny Ziemi Legnickiej
                                                                                 B.Konikowska, S.Bednarek 
   
 
 
WROCŁAW
     Zakończenie Zjazdu na Ostrowie Tumskim
             Kościól NMP "Na Piasku"               Nawa główna kośc. NMP       Ołtarz główny NMP           Czytanie intencji Mszy św.
                Msza święta dla Reg. Pol.                                                                                                                          m.in. Jadwiga Duda, S KPW  
 

WROCŁAW 
      Uroczyste obrady-odznaczenia dla regionalistów dolnosląskich
             W drodze na obrady                     Odjazd ks. W. Pilarczyka           Wystąpienie E. Skoczenia     Wystąpienie Jadwigi Duda

            -zakończenie Zjazdu Reg. Pol.               do Dworca PKP Wrocław                - członek Rady Krajowej RSR      Prezes S KPWieliczki
        
 
 
WROCŁAW 
      Fronton katedry na Ostrowiu Tum.    Widok katedry na Ostrowiu Tum.                                                         Widok-przez Odrę- na Ostrów Tum.