II Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą - 2016

    Zasadniczy temat: Kresowość jako składnik tożsamości Dolnoślązaków

Już po raz drugi – I Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą odbył się w 2015 roku - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zorganizowały Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich nad Odrą (dalej, II Zjazd nad Odrą).

Program II Zjazdu nad Odrą był bardzo bogaty i ciekawy pod względem: poznawczym – zwiedzono kilka cennych zabytków sakralnych i historycznych; kulturalnym – wysłuchano koncertów: Inauguracyjnego na scenie NOT we Wrocławiu, w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – W darze regionalistom polskim” , koncertu organowego w Kościele Pokoju w Świdnicy, w Teatrze Miejskim w Jaworze – spektakl „Ballada o Wołyniu”, występy zespołów regionalnych: w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie, na zamku w Legnicy; uczczono miejsca pamięci Kresowian przez złożenie kwiatów: w Świdnicy – Pomnik ofiar Polaków pomordowanych przez OUN-UPA, w Dzierżoniowie – w czterech miejscach pamięci Kresowian pomordowanych przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP.

Wysłuchano kilkunastu referatów i komunikatów, głównie o tematyce Kresowej, także kilka referatów o tematyce regionalistycznej: na zamku Książ w Wałbrzychu – Michał Zygmunt, prezentacja „Odra źródłem tożsamości Dolnoślązaków”, Dr Mirosława Bednarzak-Libera, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, prezentacja „Regionalistyczna warstwa w dziełach W. St. Reymonta”; Iwona Czech, Prezes Tow. Mił. Szczawna Zdroju, komunikat „Prezentacja dorobku 35-lecia działalności Towarzystwa; w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa - Henryk Smolny, dyrektor muzeum, Prezes Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, komunikat „Muzeum jako źródło wiedzy o regionalizmie, …”.

Realizacja Programu:

16 czerwca. Posiedzenie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleżeńskiego, w budynku Wrocławskiej Federacji Stowarzyszeń NOT.
Wieczorem: Koncert Inauguracyjny II Zjazd nad Odrą i uroczysta kolacja, w budynku NOT (j.w.)

17 czerwca. Wyjazd z Wrocławia do Krzeszowa, do opactwa pocysterskiego, gdzie w Sali Rycerskiej nastąpiło oficjalne otwarcie II Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą, przez dra Tadeusza Samborskiego, Prezesa Rady Krajowej RSR RP oraz prof. Stefana Bednarka, Przewodniczącego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.
Zwiedziliśmy bazylikę pw. Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, w ołtarzu głównym jest umieszczona XIII w. ikona Matki Bożej Łaskawej, „duchową stolicę” Dolnego Śląska – czym dla Polski jest „Jasna Góra” w Częstochowie.
Zwiedziliśmy także kościół bracki pw. św. Józefa – nazywany „śląską Kaplicą Sykstyńską”, ze względu na ogromny cykl fresków o tematyce św. Józefa i Świętej Rodziny. najwybitniejszego malarza śląskiego baroku Michała Leopolda Willmana.
Monumentalny pocysterski kompleks klasztorny w Krzeszowie – uznany za europejską perłę baroku – i Nowa Jerozolima są odwiedzane przez tysiące pielgrzymów i turystów, z uwagi na najwyższej klasy architekturę, malarstwo i rzeźby.

Z Krzeszowa przejechaliśmy do Zamku Książ – znajduje się w granicach administracyjnych Wałbrzycha, gdzie po zwiedzeniu sal zamkowych odbyła się konferencja – w Sali Jana Henryka, podczas której wygłoszono kilka referatów (jak wyżej).

Zamek Książpoczątkiem sięga końcowych dekad XIII w., zbudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, rozbudowywany w następnych wiekach przez następców.
W 1509 r. został sprzedany rodzinie Hobergów, pochodzącej z Miśni a osiadłej w Jeleniej Górze, od pocz. XIII w. zmieniła nazwisko na Hochberg. Ostatnią z rodziny Hochbergów na zamku była Maria Teresa Hochberg von Pless, zmuszona przez Niemców w 1940 r. do opuszczenia Książa.
W 1941 r. władze III Rzeszy przejęły zamek, przystąpiono do przebudowy zamku na jedną z kwater Adolfa Hitlera. Podczas przebudowy zniszczono większość zabytkowego wystroju wnętrza, w podziemiach i skale wykuto tunele i schrony.
Po II wojnie światowej Wałbrzych i Książ znalazły się w granicach Polski.
Zamek Książ został splądrowany i zdewastowany przez stacjonujące w nim, po przejściu frontu, wojska radzieckie.
Zamek Książ znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Jego wielkość kwalifikuje go jako trzeci zamek w Polsce, po Zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.
Wybrane informacja o Zamku Książ wg Wikipedii.

 Wieczorem był wyjazd do Wałbrzycha – Filharmonii Sudeckiej, gdzie odbył się koncert muzyczny – na zakończenie sezonu artystycznego 2015/16.

Nocleg  w Hotelu Książ – w budynkach bramnych Zamku Książ.

18 czerwca. Po śniadaniu w restauracji hotelu Książ nastąpił wyjazd do Świdnicy, gdzie przy udziale Prezydent Świdnicy i przedstawicieli Kresowiaków przedstawiciele Rady Krajowej RSR złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary banderowskiego ludobójstwa na Kresach Wschodnich, przy ul. Słowiańskiej.
W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy odbyło się spotkanie z władzami miasta i wysłuchano komunikatu wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów.. nt, działalności Towarzystwa.

Zwiedzono ewangelicko-augsburski Kościół Pokoju postawiony w 1657 r. w systemie szachulcowym, z bogatym wnętrzem barokowym i potężnymi organami;wysłuchaliśmy krótkiego koncertu organowego.
Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO od 2001 roku.

Następnie przejazd do Dzierżoniowa, gdzie w czterech miejscach pamięci Kresowian – pomnikach upamiętniających pomordowanych Polaków przez banderowskich zbrodniarzy z OUN-UPA w latach 1939 do 1947  przedstawiciele organizacji Kresowian i Rady KRajowej RSR RP złozyli wiązanki kwiatów.
W Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie wystąpił zespół regionalny ziemi dzierżoniowskiej i wygłoszono kilka komunikatów (informacji), np. Edward Bień, Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie - Miejsca pamięci kresowej, materialne pamiątki poczodną ofiarności lokalnej społeczności.
Zwiedzono zbiory wyrobów – radia, telewizory, kolumny, magnetofony byłych Zakładów „Diora” w Dzierżoniowie oraz, w trybie dość szybkim, zbiory Muzeum Miejskiego i organizowanego Lapidarium,

Przejazd autokarem do Jawora. Tutaj zwiedzano Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego (drugi istnieje w Świdnicy, natomiast przed kilku latami spalił się Kościół Pokoju w Głogowie).
Po zwiedzeniu Kościoła Pokoju przejście do Ratusza, gdzie w stylowej (piękne witraże) Sali Rajców odbyła się konferencja i spotkanie z władzami miasta.
Wygłoszono kilka referatów, m.in. dr Tadeusz Skoczek, „Początki ruchu regionalistycznego na Wileńszczyźnie” i zaprezentował album „Wilno i okolice” wydawnictwa Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Od godz.19,30 w Teatrze Miejskim w Jaworze przedstawiono spektakl „Ballada o Wołyniu” w wykonaniu aktorek teatru „Nie Teraz” z Tarnowa (Dolnośląskiego). Tematyka spektaklu to: bestialskie zamordowanie Polaków, w tym kobiety i dzieci, na Wołyniu przez banderowskich nacjonalistów z OUN-UPA.

Po godz.21 przejazd do Legnicy, gdzie zakwaterowanie w Hotelu „Kamieniczka” oraz na Zamku Piastowskim w Legnicy, po spożyciu kolacji w restauracji zamkowej, od godz. 22,30 na dziedzińcu zamkowym odbył się piknik Regionalistów pn. „Noc Przedświętojańska”.
Przygrywała kapela regionalna, poczęstunek pieczenią z dzika i piwem. Przy śpiewie piosenek „z tamtych lat” i kresowych oraz tańcach upłynęło trzy godziny.

19 czerwca (niedziela).

O godz.10 uroczysta msza św, w kościele pw. Jana Chrzciciela w Legnicy, w której uczestniczyli regionaliści z całej Polski, przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich.

Od godz. 12, na Zamku odbyła się konferencja, podczas której wygłoszono kilka komunikatów, wręczono odznaczenia państwowe i regionalistyczne dla zasłużonych opiekunów miejsc pamięci Kresowej i regionalistów dolnośląskich oraz Dyplomy uczestnictwa wraz z emblematem II Zjazdu nad Odrą - otrzymali wszyscy uczestnicy II Zjazdu.

Podsumowania II Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów Polskich nad Odrą dokonali: dr Tadeusz Samborski – Prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP i prof. dr hab. Stefan Bednarek – Przewodniczący Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.

Po obiedzie w restauracji zamkowej około godz. 15,20 wyjazd autokaru z uczestnikami II Zjazdu do Wrocławia – dworzec PKP i PKS oraz przed hotel ARGO, skąd uczestnicy odjeżdżali do swoich miejscowości zamieszkania.

W II Zjeździe Regionalistów Polskich nad Odrą uczestniczyło około 60 osób z całej Polski, wśród nich 5 z Małopolski: Agnieszka Król – Fundacja Kościuszkowska, sekretarz Rady Krajowej RSR RP, / Maria Pawłowska, Irena Chrząszczyńska, Krzysztof Kasprzyk - „Teatr Regionalny” w Krakowie / oraz Stanisław Klich – Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

             Oprac. Stanisław Klich

Galeria foto: fot. Stanisław Klich

WROCŁAW
Koncert Inauguracyjny II Zjazd Regionalistów Polskich - scena NOT we Wrocławiu
   Widownia-m.in. uczestnicy II Zjazdu        Zespół tan.-wokal.               Kapela Harbutów                Kapela wrocławska    

 

KRZESZÓW
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - największy barokowy kościół na Śląsku             Ołtarz główny -dolna część
Fasada i wieże kościoła pw. Wnieb. NMP   Regionaliści przed wejściem    Ołtarz główny                  Obraz Matki Bożej Łaskawej 
                                                                                                                                Wniebowzięcia NMP       (najstarszy wizerunek Maryi w Europie)

 
 
         

KRZESZÓW
Kościól bracki pw. św. Józefa - nazywany śląską kaplicą Sykstyńską
   
 Widok kościoła pw. św. Józefa       Nawa i prezbiterium-freski    Ołtarz głowny            Fresk-szukanie noclegu
                                                                        Największy zbiór fresków w Europie                                                              Józef i Maryja
 

KRZESZÓW
    Mauzoleum Piastów Śląskich                                       Sala Rycerska 
          Regionaliści w mauzoleum       Sarkofag Bolka I            Otwarcie II Zjazdu Regionalistów    Referat prof. S. Nicieja
                                                                                                  Dr Tadeusz Samborski, prof.S. Bednarek    Rektor Uniw. Opolskiego
 

 Zamek KSIĄŻ
           Zwiedzanie zamku                   Widok zamku               dziedziniec "ciemny"                           Regionaliści z Polski
                                                                                                         górny zamek                                          - w tle zamek Książ 
 


 
ŚWIDNICA  

          Pomnik bander, ludobójstwa        Delegacje z kwiatami                 Kościół Pokoju                    Ołtarz główny
            na Kresach Wsch. II RP                                                                                                                                   chrzest Jezusa Chrystusa             

 

DZIERŻONIÓW 
       Pomnik Losów Ojczyzny                  Kwiaty składają                 Kresowiacy składaja kwiaty            Pomnik-głaz z tabl. pamięci
        z kilkoma tablicami pamięci                   Rada Krajowa RSR                                                                                     przy Rondzie Kresowian        
 

 
DZIERŻONIÓW  
          Pomnik ku czci Polaków pomordowanych  w latach 1939/47 prze OUN-UPA 
                     Regionaliści śpiewają Hymn                Warta honorowa                    Regionaliści przy pomniku                   Delegacje z kwiatami                                                                                    Grupa rekonstrukcyjna                      pamięci ofiar OUN-UPA                         przed pomnikiem ofiar
                                                                                                                                                                                                       duchownych -      na                                                                                                                                                                                                             Wzgórzu Jana Pawła II  
 
 

JAWOR 

                       Kościół Pokoju                         Ratusz - regionaliści               Regionaliści do ratusza              Dr Tadeusz Skoczek
                                                                                                                                                                           - Muzeum Niepodległości
                                                                                                                                                                              w
 Warszawie

 
 

                                                                                                                                                                        
LEGNICA 
          Msza św.z udziałem regionalistów        Regionaliści na dziedzińcu       Obrady kończące        Odznaczenia - regionalistów
            w kościele pw. św. Jana Chrzciciela      Zamku Piastów Legnickich     II Zjazd Regional. Pol./i opiekunów miejsc pamięci  

 

LEGNICA 
          Mapa - obszar działania                       Katedra Legnicka                   Wieża i dziedziniec-lipa              Widok zamku                
                    Diecezji Legnickiej                       pw. św.św. Apostołów            z. Piastów Legnickich                 Piastów Legnickich
                                                                          Piotra i Pawła