Aktualności 2022_4

      IX Koncert Pieśni Maryjnych i Patriotycznych-2022
            w Klasztorze OO. Karmelitów w Czernej

   Koncerty pieśni Maryjnych i patriotycznych, chórów i orkiestr dętych, 
   w Klasztorze Karmelitów w Czernej, k. Krzeszowic

    Inicjatorami Koncertów Pieśni Maryjnych w Czernej w 2007 r. byli ówczesny Przeor Klasztoru O. Kazimierz Franczak i Andrzej Mędrala - członkowie Rady przy Metropolicie Krakowskim oraz wsparciu Starostów Krakowskiego i Chrzanowskiego.
Pierwszy Koncert Maryjny pieśni patriotycznych i maryjnych, odbył się 31 maja 2008 r. pod Patronatem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza.
W imieniu ks. Metropolity celebrę uroczystości sprawował ks. bp. Tadeusz Pieronek.
Wykonawcami koncertu, mającego charakter przeglądu, było dziesięć chórów z obu powiatów oraz dwie górnicze orkiestry dęte: z Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu i Kopalni Wapienia w Czatkowicach. Wraz z OO. Karmelitami, organizacji Koncertu podjęło się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.

Z czasem do udziału w koncertach dołączyły chóry z powiatów olkuskiego, bocheńskiego oraz m. Krakowa. Doceniając kulturalny poziom wydarzenia, od kilku lat Patronat Koncertu Maryjnego objął także Małopolski Urząd Marszałkowski, przyczyniając się do podniesienia jego rangi i udzielając stosownego wsparcia. Koncerty odbywały się corocznie, zawsze w ostatnią niedzielę maja, z kilkuletnią przerwą na roboty inwestycyjne w klasztorze oraz czas pandemii.

  IX Koncert odbył się 29 maja 2022 roku; przy pięknej pogodzie, na klasztorne wzgórze przybyło ponad 600 miłośników muzyki i pieśni chóralnej, turystów, pielgrzymów i gości, z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką, Starostą Krakowskim i Burmistrzem Trzebini.
W imieniu Metropolity Krakowskiego Uroczystość celebrował Przewodniczący Komisji Muzyki Kościelnej w Kurii, ks. Grzegorz Lenart.

  Wykonawcami Koncertu były chóry: "Hasło" z Bazyliki Mariackiej z Krakowa, "Echo" i "Milenium"z Trzebini , "Canticum Canticorum" z Libiąża ,"Voici di San Francesco" z Zabierzowa, "Cantores Minores Basilica Sancti Andreae" z Olkusza oraz Orkiestra Dęta ZG "Janina" z Libiąża. Koncert prowadził Andrzej Mędrala.
Opracował Andrzej Mędrala

  Galeria foto: fot. Krzysztof Kamiński
                      
    fot. Tomasz Ocietczek

 
 
 
 
 
 


Z A P R O S Z E N I E  na 28. Spotkanie Wieliczka-Wieliczanie 

 

    Ostatnie pożegnanie Śp. Jana Stryczka (1933-2022) w Trzebini

   W dniu 4.07.2022 r. zmarł Jan Stryczek, Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor”. Założyciel i długoletni prezes (1994-2017)  Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej „Cor”, twórca chóru Milenium przy SMZT "Cor", inicjator odbudowy Dworu Zieleniewskich, współtwórca Muzeum Regionalnego w Trzebini. Inicjator wielu projektów społeczno-kulturalnych na terenie Miasta-Gminy Trzebinia.
Współorganizator i wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury z siedzibą w Krakowie,

Nabożeństwo żałobne – Msza św. koncelebrowana - odbyło się w dniu 6.07.2022 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini przy ul. Ks. Mariana Luzara.
Po nabożeństwie odprowadzono zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz komunalny przy. ul. Ks. M. Luzara.
W nabożeństwie żałobnym i pogrzebie na cmentarzu uczestniczyła delegacja Małopolskiego Związku RTK: Barbara Miszczyk-prezes, Jadwiga Duda-sekretarz, Stanisław Klich-wiceprezes, Krzysztof Kasprzyk-skarbnik i złożyli wiązankę kwiatów na grobie śp. Jana Stryczka.

          Fot. Stanisław Klich

 
 
 

 

      Wycieczka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” do Świątnik Górnych 
  7 07 (czwartek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zorganizowało wycieczkę do Świątnik Górnych, do bratniego Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych (SPŚG) zrzeszonego razem z nami w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świątnik Górnych w 2007 roku. Do Świątnik wybraliśmy się autobusem B1 o godz. 8.16 z Wieliczki do Myślenic przez Świątniki. Za bilety zakupione u kierowcy zapłaciliśmy 3 zł 15 gr. O godz.9.00-tej wysiedliśmy na przystanku w centrum Świątnik Górnych przed remizą OSP. Tu oczekiwała na nas Aleksandra Nocuń, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych, która zapoznała nas z zarysem dziejów Świątnik Górnych i przewodniczyła naszej wycieczce.

Świątniki Górne, to miasto na Pogórzu Wielickim w powiecie krakowskim. Pierwotnie nosiło nazwę Górki. Jego początki sięgają XI w. Była to osada służebna należąca do kapituły katedry krakowskiej. Pierwszy zapis o Górkach odnotował kronikarz Długosz w XV w. Z końcem XVI w. Jerzy Radziwiłł, biskup krakowski, kardynał, sprowadził tu z Włoch rusznikarzy, żeby mieć możliwość wyposażenia chorągwi biskupich. To wydarzenie zapoczątkowało działalność kowalską i płatnerską w Świątnikach. Pod koniec XVIII w. nie było już zbytu na zbroje husarskie i szable. Wówczas mieszkańcy wsi zajęli się produkcją zamków i kłódek. Gdy w 1772 r. w wyniku I rozbioru Polski Świątniki znalazły się w zaborze austriackim. nowa władza zniosła zależności służebne wobec katedry i wieś przeszła na własność państwa. W 1888 r. władze cesarskie założyły tu . c. k. Szkołę Ślusarską, aby kształcić przyszłych majstrów ślusarskich i wprowadzać nową technologię do produkcji kłódek (m.in. prasy ręczne i prasa parowa). Duży rozwój ślusarstwa miał miejsce w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej, narzuciły olbrzymie podatki na prywatne spółki, doprowadziły na zaprzestania ich działalności i powołania w ich miejsce Spółdzielni Pracy Metalowców „Przyszłość”. Aktualnie nie ma już Spółdzielni, produkcji kłódek i zamków. Świątniki Górne uzyskały prawa miejskie w 1997 roku.(...)

   Udaliśmy się do kościoła parafialnego pw. św. biskupa krakowskiego Stanisława i św. Jadwigi Królowej. Tu oczekiwali na nas ks. prałat Zbigniew Gele, proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce w latach 1994-2017, Honorowy Obywatel Wieliczki, rezydent w tutejszej parafii i Andrzej Romek, p.o. dyrektor Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły.
   Po opuszczeniu świątyni, idąc droga mieliśmy możliwość spotkać Małgorzatę Duży, Burmistrz Świątnik Górnych jadącą samochodem. Udaliśmy się na miejscowy cmentarz. Tu znajduje się nagrobki odrestaurowane w wyniku kwest prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych. Stowarzyszenie prowadzi także renowacje kapliczek przydrożnych. Byliśmy w miejscu, gdzie znajduje się pomnik z napisem: „Wszystkim tym, którym Bóg Honor Ojczyzna były cenniejsze niż życie” odsłonięty w 2000 r. staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Świątnik Górnych. Tu prezes Aleksandra Nocuń zapaliła znicze, także przed tablicami upamiętniającymi cmentarz wojenny nr 382 z I wojny światowej i ofiary katastrofy smoleńskiej z 10.04.2010 r. Zatrzymaliśmy się przed żelazną bramą zdobioną różami wykutymi w żelazie, która prowadziła do drzwi wyjściowych Szkoły Ślusarskiej założonej w 1888 r. Kolejno pod kierunkiem Andrzeja Romka udaliśmy się do Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły, które istnieje od 2001 r. Najcenniejszymi eksponatami były elementy uzbrojenia z XVII w. oraz zamki i kłódki.

    Po zwiedzeniu ekspozycji ugoszczono nas pysznym ciastkiem i napojami. Tu przybyła Zofia Popczyńska-Konon, była prezes SPŚG i skarbnik Pani Wanda. Obdarowały prezes KPW obrazem pt. „Pani trzech kościołów”, pracą Roksany Pamuły, uczennicy Gimnazjum w Świątnikach Górnych, nagrodzonym w konkursie „Skarby Małopolski” 8-9.09.2007 r. Wszyscy otrzymali od Pana Dyrektora foldery o Świątnikach Górnych i Muzeum Ślusarstwa.
   Kolejno udaliśmy się do domu Zdzisław Słoniny przy ul. Różanej 8, który jest twórcą ludowym i prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych na Małopolskę. Rzeźbi w drzewie lipowym światki i wyjątkowe postacie z historii Polski, maluje je, wykonuje też na szkle wizerunki Matki Boskiej Świątnickiej. W tym roku obchodzi 40. lat pracy twórczej. Został uhonorowany Medalem Gloria Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autobusem B1 wróciliśmy do Wieliczki na godz.14.30. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy spotkali się w Świątnikach Górnych z wieliczanami i oprowadzali nas po mieście.
     Mamy nadzieję że wnet z rewizytą przyjadą do Wieliczki.
     Opracowała Jadwiga Duda

 

       W II Turnieju Szachowym „Pierścień Świętej Kingi” dla Szymona Dudy

    23 lipca (sobota) 2022 r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy w sali „Magistrat” odbył się II Turniej Szachowy w ramach „Dni Świętej Kingi” o puchar przejściowy „Pierścień Świętej Kingi” od Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) dla najlepszego zawodnika.  Patronat Honorowy nad turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł.
Turniej otworzyli: Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW)i Andrzej Irlik, v-ce prezes Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (MKS MOS) w Wieliczce, trener i sędzia klasy międzynarodowej, członek KPW przywitali zebranych: zawodniczki, zawodników i ich opiekunów. Jadwiga Duda wspomniała że w tym roku przypada 730. rocznica śmierci św. Kingi (1292-2022), patronki Wieliczki i wielickich górników. 16.06.1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w Starym Sączu błogosławioną Kingę (1234-1292) świętą. Z wdzięczności za kanonizację Kingi wieliccy górnicy w kopalni na III poziome w kaplicy pw. św. Kingi ufundowali solny pomnik Jana Pawła II.  
Przypomniała, że w latach 2003-2019 w Wieliczce rozgrywany był Mecz Szachowo-Brydżowy o puchar przejściowy „Pierścień Świętej Kingi” pomiędzy drużynami Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i KPW. „Pierścień...” wykonał dla KPW śp. Władysław Janowski (1924-2005), górnik-rzeźbiarz wielickiej kopalni, członek KPW.(...)
  Jadwiga Duda przedstawiła szczególnego gościa Jerzego Cholewę, instruktora szachowego i emerytowanego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Wieliczce. Następnie Andrzej Irlik przypomniał siedzącym przy stołach z szachownicami i zegarami 78 uczestnikom II Turnieju Szachowego - zasady gry. (…)
   Na salę przybył najlepszy szachista Polski, arcymistrz Jan Krzysztof Duda, którego zebrani powitali brawami. Towarzyszyli mu: mama Wiesława Duda i jego promotor, były prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. Prezes KPW wręczyłam Janowi Krzysztofowi Dudzie dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
     Zawodnicy i zawodniczki rozegrali pięć partii na czas. Przebieg turnieju nadzorowali sędziowie: Tomasz Kinas w Grupie A, który również prowadził transmisję z ośmiu szachownic, a w Grupie B: Kacper Danek, Jakub Dębowski. Wyniki poszczególnych partii wpisywał do pamięci komputera Andrzej Irlik. Pan Andrzej po zakończeniu gry uhonorował najmłodszych uczestników turnieju.
W Grupie A - zawodniczek - urodzeni w 2009 r. i starsi uczestniczyły 3 osoby: I miejsce zdobyła Anna Ślusarczyk z MKS MOS Wieliczka, II miejsce zajęła Agnieszka Kołodziej z Dobczyc, III miejsce Klaudia Krzyszkowska z MKS MOS Wieliczka.
W Grupie B - zawodników - urodzeni w 2010 r. i młodsi - uczestniczyło 36 osób: I miejsce zajął Tomasz Satoła z MAT Myślenice; (…)
W Grupie B - zawodniczek - urodzeni w 2010 r. i młodsi - uczestniczyło 14 osób: I miejsce zajęła Agnieszka Ślusarczyk z z MKS MOS Wieliczka, (...)  Zdobywcy miejsc od I do III w Grupie A i w Grupie B otrzymali dyplomy. Wykonano wspólne zdjęcie nagrodzonym. Każdy z uczestników wybierał sobie według potrzeb nagrody położone na stole. Zakupił je Andrzej Irlik. Dyplomy przygotowała Jadwiga Duda wraz z Łukaszem Birą z UMiG Wieliczka..(...)
   Jadwiga Duda podziękowała za udział w turnieju wszystkim uczestnikom i zaprosiła do udziału w 29 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! w dniu 27.07. (środa) br. o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” na temat Alfonsa Długosza (1902-1975), twórcy i pierwszego dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
   Andrzej Irlik ogłosił zakończenie II Turnieju Szachowego.
   Opracowała Jadwiga Duda

 

 

 Z A P R O S Z E N I E   na 29. Spotkanie "Wieliczka-Wieliczanie" Bis!