Konkurs palm wielkanocnych 2017-2016-2015-2014

KRZESZOWICE  
9 04 2017 r. Niedziela Palmowa, 
na krzeszowickim Rynku  odbył się konkurs palm wielkanocnych.
                     
Organizatorami byli: Urząd Miejski w Krzeszowicach wraz z Centrum Kultury i Sportu,
                     Parafia św. Marcina i Parafia św. Jana Pawła II w Krzeszowicach         
Na Rynku odbył się również Kiermasz Wielkanocny oraz konkurs ciast i potraw wielkanocnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskch z Gminy Krzeszowice wraz z ich degustacją.
Na płycie Rynku ustawiono "Krzeszowicki Koszyk Wielkanocny", do ktorego można pozostawiać produkty spożywcze, cukiernicze i środki czystości - do czego zachęcał burmistrz Wacław Gregorczyk, a z tych darowizn będą przygotowane paczki świąteczne dla ubogich rodzin w Krzeszowicach i sołectwach gminy.
             Galeria foto: fot. Stanisław Klich

 

 

 

 

 

 

KRZESZOWICE  

20 03 2016 r., Niedziela Palmowa, na Rynku krzeszowickim odbył się konkurs palm wielkanocnych.
                   
Organizatorami byli: Parafia św. Marcina w Krzeszowicach, Parafia św. Jana Pawła II w Krzeszowicach oraz Urząd Miejski w Krzeszowicach.
Galeria foto.: fot. Stanisław Klich

 

 

 KRZESZOWICE   Parafia pw. św. Marcina z Tours - 2015

29 marca 2015 rokuNiedziela Palmowa, w parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach odbył się konkurs palm wielkanocnych, który jest organizowany już od kilkunastu lat wspólnie przez Parafię i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej - było inicjatorem konkursu palm przy kościele parafialnym w Krzeszowicach. Wcześniej, w latach 90. XX wieku, organizowany był konkurs palm przez Stowarzyszenie MZK przy Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach.
Tegoroczny konkurs palm, podobnie jak w latach poprzednich, odbył się po Mszy św. o godz. 11, rozpoczynającą się poświęceniem palm i procesją wokół kościoła.

Do konkursu palm zgłosiło się kilkudziesięciu ich wykonawców, rodziców z małymi dziećmi i młodzież. Palmy były bardzo kolorowe, wysokie i małe, kilka (dużych) było ozdobionyych tradycyjnie; bukszpan, gałązki iglaków, suche kwiaty oraz wstążki oraz kilka było szczególnie ozdobionych sztucznymi kwiatami - wysokie bukiety kwiatów.

Jury konkursu 5.osobowe pod przewodnictwem dziekana - proboszcza ks. dra Andrzeja Szczotki, Stowarzyszenie MZK reprezentowali:Małgorzata Zimoń, Łukasz Skalny (prezes) i Stanisław Klich, dokonało oględzin palm i przyznano nagrody; pięć nagród pierwszych - równorzędnych i osiem jako drugie miejsca. Nagrodą za pierwsze miejsca były książki – albumowe, w pięknej szacie graficznej, których fundatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. a także książki religijne za drugie miejsca, ufundowane przez księdza proboszcza dr Andrzeja Szczotkę, łącznie 13, oraz 20 różańców z drzewa oliwkowego przywiezione z Ziemi Świętej przez księdza proboszcza dr Andrzeja Szczotkę. Wszyscy uczestnicy w konkursie palm otrzymali nagrody: książkowe (13) za 1. i 2. miejsca oraz pozostali otrzymali różańce (20).
          Stanisław Klich 

Galeria fotografii z konkursu: fot. Stanisław Klich 

 

 
 

KRZESZOWICE   Parafia pw. św. Marcina z Tours - 2014

 13 kwietnia 2014 roku, Niedziela Palmowa, w parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach odbył się konkurs palm wielkanocnych, który jest organizowany od kilkunastu lat, przy współudziale Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, które było inicjatorem konkursu palm przy kościele parafialnym w Krzeszowicach. Wcześniej, w latach 90. XX wieku, organizowany był konkurs palm przy Muzeum Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicach.

Tegoroczny konkurs palm, podobnie jak w latach poprzednich, odbył się po Mszy św. o godz. 11, rozpoczynającą się poświęceniem palm i procesją wokół kościoła.

Do konkursu palm zgłosiło się kilkudziesięciu ich wykonawców, rodziców z małymi dziećmi i młodzież. Palmy były bardzo kolorowe, wysokie i małe, ozdobione tradycyjnie; bukszpan, gałązki iglaków, suche kwiaty oraz wstążki oraz kilka było szczególnie ozdobionych sztucznymi kwiatami - wysokie bukiety kwiatów.

Jury konkursu 4.osobowe pod przewodnictwem ksiedza proboszcza ks. dra Andrzeja Szczotki, Stowarzyszenie MZK reprezentowali Małgorzata Zimoń i Andrzej Mędrala, dokonało oględzin palm i przyznano nagrody; siedem nagród pierwszych - równorzędnych i pozostałe jako drugie miejsca. Nagrodą za pierwsze miejsca były książki – albumowe, w pięknej szacie graficznej, a także kilka książek-albumowych za drugie miejsce, łącznie 11, których fundatorem było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.

Nagrody książkowe, również albumowe oraz książki religijne, łącznie kilkanaście, ufundował ksiądz proboszcz dr Andrzej Szczotka. Wszyscy wykonawcy palm otrzymali nagrody książkowe.

Tradycyjnie, jak w poprzednich latach, kilka palm - dobrowolnie przekazanych (w 2014 r. 6 palm) pozostaje organizatorom konkursu - do kościoła parafialnego i do Muzeum Ziemi Krzeszowickiej.

Palmy przekazane do kościoła są umieszczone - eksponowane wewnątrz świątyni, a w następnym roku są spalone i popiołem z nich – po poświęceniu posypuje się głowy wiernych w Środę Popielcową.

Warto organizować konkurs palm wielkanocnych, bo to nie tylko ma znaczenie religijne, ale także kulturowe - tradycja, obrzęd, zwyczaj.

Dawniej, powszechnie na wsiach polskich, robiono z palm krzyżyki. Mniejsze chroniły przed ogniem, piorunem, wszelkim złem, większe zatykano w pola "na urodzaj" i dla zabezpieczenia przed gradobiciem, suszą lub innymi klęskami.
             Stanisław Klich

             Galeria fotografii z konkursu:
 fot. Stanisław Klich
górne
 (od lewej)    1. Kościół pw. św. Marcina (od Prezbiterium - płn.),  2,3,4. Uczestnicy konkursu
środk.                    2. Jury konkursu (z prawej),   3. Ks.prob.dr Andrzej Szczotka, Andrzej Mędrala (SMZK)
dolne                    1. Uczestnicy z nagrodami. 2. Palmy przekazane po konkursie; trzy z lewej do kościoła, trzy do Muzeum                                                 3. Palmy pokonkursowe w kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach

 
 
 PACZÓŁTOWICE           Parafia pw. Nawiedzenia NMP - 2014
(Gmina Krzeszowice)            (Dekanat krzeszowicki)

   Jak co roku w Paczółtowicach, w Niedzielę Palmową po uroczystej mszy- sumie i procesji odbył się konkurs na najwyższą i najładniejszą palmę. Paczółtowickie palmy wykonywane są z leszczyny, jałowca, wierzbowych witek, a następnie przyozdabiane kwiatami i wstążkami.
W tym roku zwycięzcami zostały 
ex aequo palmy rodzin Haczyków oraz Góreckich. Liczni uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami przez organizatorów konkursu – Andrzeja Furmanika i Krzysztofa Czerwonkę.
W uroczystości Niedzieli Palmowej i oglądzie palm wielkanocnych uczestniczyło kilkudziesięciu turystów z Siemianowic (Śląskie
), którzy przyjechali do Paczółtowic dwoma autokarami.
Galeria fotografii z konkursu: fot. Andrzej Furmanik
Opis foto.  1. Procesja z palmami, 2,3,4. Wykonawcy palm do konkursu: palmy wysokie z prawej rodzina Haczyków,
                     z lewej rodzina Góreckich