Działalność Towarzystw MZ RTK.2

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI MUSZYŃSKIEJ

Działalność w zakresie ochrony zabytków swojej "małej ojczyzny".
Kapliczka Świętej Rodziny wzniesiona została w I. połowie XIX w., na parceli nr 85 pana Kosiby w Muszynie,
ul. Piłsudskiego (dawna Kolejowa). 
Fundatorem i budowniczym kapliczki była rodzina Kosibów.
Kapliczka jest murowana, kwadratowa, sklepienie kolebkowe, pokryta gontem. Od frontu otwarta, zwieńczona półkoliście szeroką arkadą. W środku znajduje się obraz Świętej Rodziny.
Wokół kapliczki wyb
udowano osiedle mieszkaniowe, a działka (na której stoi kapliczka) jest własnością Gminy Muszyna.W 2013 roku kapliczkę wyremontowano ze środków Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej. Koszt remontu wyniósł około 15 tys. zł.
                     Adam Mazur
                     Prezes TMZM
Fotografie - remont kapliczki  Fot. Andrzej Kosiba 

 

Odznaczenie Adama Mazura - Prezesa TMZM 
Uroczystość odebrania medalu Primatora miasta Stara Lubovna za rok 2015 przyznanego Adamowi Mazurowi - Prezesowi TMZMuszyńskiej za "osobisty wkład, wytrwałość i zaangażowanie w słowacko-polską współpracę przygraniczną".
Wydarzenie miało miejsce 04.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Starej Lubovni.

 STOWARZYSZENIE "KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI"

206 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” 
W Wieliczce 28 stycznia 2015 r. , (środa) o godz. 16.00-ej w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka rozpocznie się 206 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „W 70.tą rocznicę zakończenia II wojny światowej w Wieliczce i okolicy (1945 – 2015)–Pamiętamy!”
Na wstępie spotkania zostanie zaprezentowany zeszyt nr 150 „Biblioteczki Wielickiej” pt. „205 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” dwunaste z serii: „We dwoje 50 lat i więcej... Wielickie rodziny... (12): Anna i Władysław Budkowie, Danuta i Ryszard Podowie oraz rodziny: Janiszów, Konopków, Uhlów”
Z programem artystycznym pt. „Wyzwoleni do niewoli” wystąpią uczniowie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Ojców Franciszkanów w Wieliczce pod kierunkiem mgr Beaty Janczury – Karcz.
Prelekcje wygłoszą:
- dr Maciej Korkuć „Polityka ZSRR wobec Polski w latach 1944 – 1945. Polska u schyłku II wojny światowej. Wkroczenie Armii. Czerwonej – fakty i mity”. 
- dr Piotr Sadowski „Działania militarne w rejonie Wieliczki w styczniu 1945 r.
- Andrzej Pasula, koźmiczanin, badacz dziejów lokalnych - „Koniec II wojny światowej w Koźmicach”.
- mgr Jerzy Pilikowski, „Jak uczyć o 1945 roku ?”
Po dyskusji zaplanowano projekcję filmu “BURZA” z Biura Edukacji Publicznej IPN.

Tradycyjnie spotkanie zorganizowała, prowadzi, materiały na temat zakończenia II wojny światowej w Wieliczce i okolicy gromadzi, udostępnia Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego wielickiej biblioteki i prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”tel. 12 278-38-99,
e-mail: jadwiga_duda@ poczta.fm 

X konkursu „Znam legendy o świętej Kindze.”

11.06.2015 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce dla uczczenia świętej Kingi (1234-1292), patronki górników solnych, wielickiej kopalni, Wieliczki, Powiatu Wielickiego, w 16 rocznicę Jej kanonizacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 16. 06. 1999 r. w Starym Sączu i przed „Dniami Św. Kingi” w Wieliczce, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce - Dział Regionalny i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zorganizowały X konkurs drużynowy pt. „Znam legendy o św. Kindze”. Uczestniczyło w nim 8 szkół podstawowych z: Byszyc, Janowic, Koźmic Wielkich, Mietniowa, Podstolic, Sygneczowa, Śledziejowic, nr 3 z Wieliczki: 12 drużyn czyli 24 uczniów, pod opieką nauczycielek. Przed konkursem zainteresowani uczestniczyli w Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatów.
Konkurs miał formę pisemną i ustną. Prace pisemne i wypowiedzi uczniów oceniała komisja: Grażyna Kowal, Jan Matzke, nauczycielki i organizatorka konkursu. Gdy komisja oceniała prace konkursowicze pod przewodnictwem Jadwigi Dudy odbyli wycieczkę po Wieliczce poznając wizerunki świętej Kingi.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy. Nagrody ufundowali: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Starostwo Powiatowe, PSS „Społem” w Wieliczce. Wszystkim dziękujemy.
Po konkursie w nagrodę wszyscy uczestnicy oraz klasa IV ze Sz. P. nr 2 w Wieliczce byli na wyciecze do Starego Sącza, do kościoła pw. Trójcy Świętej klasztoru Sióstr Klarysek, gdzie nawiedzili grób św. Kingi. Byli przy źródełku św. Kingi oraz przy ołtarzu papieskim i w muzeum upamiętniającym uroczystość kanonizacji św. Kingi. Wycieczkę ufundował Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, a konkurs zorganizowała, prowadziła, o nagrody starała się Jadwiga Duda, kierownik Działu Regionalnego wielickiej biblioteki i prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki.
               Jadwiga Duda

{%gallery_X_konkurs_Legendy_o_sw__Kindze% 

 
 

II konkurs pt. „Kim byli wieliczanie: Alfons Długosz (1902 – 1975) i jego syn Wojciech (1924-2000)?”

 6.11.2015 r. , w przededniu 40 rocznicy śmierci Alfonsa Długosza (1975-2014) , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – Dział Regionalny, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wieliczka, Kopalnią Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna, Gimnazjum w Wieliczce i Gimnazjum w Trzebini zorganizowały II konkurs pt. „Kim byli wieliczanie: Alfons Długosz (1902 – 1975) i jego syn Wojciech (1924-2000)?”.

Jadwiga Duda, pomysłodawczyni i organizatorka konkursu zaprosiła do udziału w nim Gimnazjum nr 2 w Trzebini kierując pisma wraz z regulaminem na adres Krystyny Żak, dyrektor i Małgorzaty Ropki, która w roku szkolnym 2013/2014 z koleżankami i uczniami prowadziła projekt edukacyjny „Śladami niezwykłych ludzi – Alfons Długosz (1902-1975)” i do Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. Pismo skierowane zostało do Ilony Dziuby, dyrektor wielickiego Gimnazjum i Lilianny Syrkiewicz, opiekunki Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki. Podstawową literaturą do konkursu był zeszyt 142 „Biblioteczki Wielickiej” zatytułowany „197 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” z serii: „Ojciec i syn w rodzinie” (5), „Wspólne biografie” (3) pt. „Alfons Długosz (1902-1975), artysta-malarz, fotografik, twórca i pierwszy dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i Wojciech Długosz (1924 – 2000), artysta-malarz, scenograf, nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – z Trzebini do Wieliczki” (2014). Do konkursu zgłoszono 12 uczniów, dla których organizatorka przygotowała testy wyboru A i B z 40 zadaniami. Po tych zadaniach, każdy uczeń miał napisać (w punktach) nt. Co jego zdaniem Wieliczka zawdzięcza A. Długoszowi?.
Za pracę pisemną każdy mógł otrzymać maksymalnie 45 punktów.

W wielickiej bibliotece J. Duda powitała przybyłych, przedstawiła plan przebiegu konkursu, przedstawiła członków Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, których zaprosiła do pracy w komisji konkursowej: Stanisławę Cygankiewicz, Grażynę Kowal Jana Matzke, emerytowanego inżyniera górniczego, przewodnika po Trasie Turystycznej i Muzeum w wielickiej kopalni, ubranego galowy w mundur.
Po części pisemnej konkursu, komisja poprawiała prace, a J. Duda zaprowadziła uczestników konkursu na wielicki cmentarz do kwatery VII na grób rodziny Długoszów i Stachurskich. Tu oczekiwali nas byli pracownicy wielickiego muzeum, współpracownicy A. Długosza: Michał Kaszowski, Elżbieta Kalwajtys. Wspólnie modliliśmy się o spokój duszy ś. p. Alfonsa Długosza, jego syna Wojciecha i członków rodziny, zapalno znicze, położono stroik z biało - czerwonych róż i szarfą z napisem:
„Alfonsowi Długoszowi z wdzięcznością Wieliczanie”. Współpracownicy A. Długosza i J. Duda podzielili się z młodzieżą wspomnieniami o bohaterach konkursu.
Po powrocie do biblioteki ogłoszono wyniki konkursu, wręczono nagrody i dyplomy.

I miejsce - 36 punktów - zdobył Aleksander Szewczyk z Gimnazjum w Wieliczce,
II – 32 p. - Tymoteusz Krzyk z Gimnazjum w Wieliczce i Katarzyna 
Sieprawska z Gimnazjum nr 2 w Trzebini, 
III – 28 p. - Julia Pękala, Wiktoria Siemek, 
IV – 27 p. - Beata Puz, 
V – 25 p. - Konrad Basza, Dominika Dudek, Jakub Hus, Kinga Grzyb , 
VI – 22 p. - Paulina Cieroch, 
VII – 15 p. - Bartosz Smoleń z Gimnazjum w Trzebini. 

Wszystkim gratulujemy. Paniom M. Ropce i L. Syrkiewicz dziękujemy za zainteresowanie uczniów konkursem i pomoc w ich przygotowaniu do niego. Podkreślić należy, że M. Ropka jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej i opiekunem Izby Regionalnej w Trzebini a L. Syrkiewicz, członkiem Klubu Przyjaciół Wieliczki.

Wyżej wymienieni wraz z Katarzyną Majewską, nauczycielką w Gimnazjum w Trzebini, radną Rady Miejskiej w Trzebini udali się do nadszybie szybu Regis. Po utworzeniu listy zwiedzających, odebraniu marek, bezpłatnych biletów, pobraniu kombinezonów, lamp, pochłaniaczy i przeszkoleniu z przodowym Januszem Zającem zjechała windą na I poziom kopalni na zwiedzanie Trasy Górniczej.

Dziękujemy Prezesowi KSW – Trasa Turystyczna za nagrody książkowe, upominki na nagrodę główną – zwiedzanie Trasy Górniczej. Od Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wszyscy dyplomy wykonane przez organizatorkę konkursu i znaczki wydane z okazji 70.lecia.
Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Mariana Leśnego, prezesa Kopalni Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna za możliwość bezpłatnego zwiedzenia Trasy Górniczej w kopalni oraz Marioli Kaczor za pomoc w organizacji zwiedzania, przygotowanie nagród i upominków. Upominki od Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przygotowała Bożena Tatomir.
Zapraszamy uczniów Gimnazjów z Trzebini i Wieliczki na kolejny III konkurs za rok.

Opracowała Jadwiga Duda

 
 

 

Wielicki „Pierścień Świętej Kingi” dla Bochni - 2016

    W ramach „Dni Świętej Kingi” 23 lipca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat” zorganizowano mecze szachowy i brydżowy pomiędzy reprezentacjami Wieliczki i Bochni. Było to XIV spotkanie szachistów i brydżystów zorganizowane przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, obchodzący w tym roku jubileusz 50-lecia działalności oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Patronat honorowy nad meczem objął Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł. Uroczystego otwarcia meczu dokonali Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” Jadwiga Duda oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Jan Paluch. Szachiści zagrali mecz i rewanż w składach sześcioosobowych i tempem gry 30 minut na partię dla zawodnika.

W dwumeczu szachistów był remis 6:6. W związku z tym, że brydżyści Bochni: Tadeusz Brzeski, Andrzej Liwoch, Bronisław Mucha, Wacław Wyżga w 24 rozdaniach z Wieliczką w składzie: Jakub Kłapa, Tadeusz Kubik, Marek Sewiołło, Wacław Śliwa wygrali 19:11, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami regulaminowymi, „Pierścień Świętej Kingi”, wyrzeźbiony przez Władysława Janowskiego (1924-2005) z Koźmic Wielkich, członka KPW, będący nagrodą przechodnią, otrzymała reprezentacja Bochni (foto. B. Kosturkiewicz, kapitan drużyny szachistów Bochni z „Pierścieniem Św. Kingi”). Mecze rozegrano w przyjaznej, rodzinnej atmosferze i już umówiono się na XV spotkanie w 2017 roku.

Dziękujemy Janowi Paluchowi za zorganizowanie drużyny Bochni, Tadeuszowi Kubikowi, Bartoszowi Ślęczce za skład drużyn brydżowej i szachowej Wieliczki , Urzędowi Miasta i Gminy Wieliczka wdzięczni jesteśmy za gościnę i poczęstunek.

Opracowali: Jerzy Cholewa, Jadwiga Duda

 
 

 

    

 
                                   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WIELICZCE
                                                                               STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”
                                                                                        ZAPRASZAJĄ NA 96 SPOTKANIE Z CYKLU:
                                                                                          „MNIE TA ZIEMIA od innych droższa”
                                                                                        6. 11. (poniedziałek) 2017 r. o godz. 8.50
                                                                                         w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce

 pt. „W 74 rocznicę śmierci 10 Polaków zastrzelonych przez Niemców 6.11.1943 r. - Pamiętamy!”
    W programie:
1 „Akcja na Urlicha” we „Wspomnieniach okupacyjnych” Władysława Dudka, wieliczanina, żołnierza ArmiiKrajowej
 pseudonim   „Lenard”- prezentują uczniowie pod kierunkiem Sylwii Bilskiej, nauczycielki historii.
2. Relacje wieliczan o egzekucji 6.11.1943 r. zawarte w zeszycie 139 „Biblioteczki Wielickiej” oraz historia miejsca       pamięci przy ul. Sienkiewicza w Wieliczce - Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.
3. Wystawa prac plastycznych przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Huberta Lachmana, nauczyciela plastyki.
4. Obelisk przy ul. Sienkiewicza w Wieliczce: wspólna modlitwa za pomordowanych, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy. 

 

 

 

 

 


 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC

Osadzenie chochoła na róży przy Rydlówce w Bronowicach - 2014 r

Dnia 22 listopada 2014 r., w 114 rocznicę ślubu Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, córką gospodarza bronowickiego po raz 45 odbyło się święto Osadzenia Chochoła na pamiątkę tego wydarzenia.
W klimat obrzędu wprowadziła Maria Rydlowa, która powiedziała, że Rydlówka to cudowne miejsce, - gdzie chochoł śpiewał i nadal śpiewa swą przestrogę zawartą na kartach dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. – „Miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie, czapkę z piór: czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur.
Na uroczystość przybyli licznie zgromadzeni goście, a pośród nich byli obecni: prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, dyrektorzy krakowskich muzeów: Zofia Gołubiew( Muzeum Narodowe), prof. Stanisław Waltoś (Muzeum UJ) i Michał Niezabitowski (Muzeum Historyczne m. Krakowa), przedstawiciele samorządu krakowskiego, mieszkańcy Bronowic, potomkowie bohaterów „Wesela”.
Uroczystość została przygotowana przez Krakowski Oddział PTTK, któremu prezesuje Janusz Worotniak, młodzież ze szkół podstawowych nr 50 i nr 93 z Bronowic Małych. Program artystyczny przygotowany został pod kierunkiem Pani Magdaleny Furmańskiej. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic włączyło się do przygotowań poczęstunku „weselnego”, przedstawicielki towarzystwa razem z młodzieżą ze SP nr 50 w strojach bronowickich otuliły krzak róży słomianą pałubą.  
Galeria foto.: fot. Ilona Stus 

 

 


TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZATORSKIEJ

WARSZTATY FLORYSTYCZNE  DLA SENIORÓW TMZZ

6 grudnia 2014 r odbyły się w Zatorze warsztaty florystyczne dla seniorów TMZZ (prowadziła je Pani Edyta Kiszka z Myślenic ) z bukieciarstwa oraz interesujących nas innowacyjnych technik ; między innymi kanzaschi czy sztucznej wikliny, które były zwieńczeniem udziału M. Fila w cyklu szkoleń, warsztatów i seminariów organizowanych w ramach projektu ASOS ( Aktywizacja Społeczna Osób Starszych ) przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z Krakowa, którą kieruje Pan Krzysztof Florys.

SENIORZY AKTYWNI SPOŁECZNIE 2014

 W Krakowie działa Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA, która realizuje projekt "Seniorzy aktywni społecznie" ASOS 2014-2020.

19 grudnia 2014 r. w Zatorze podsumowano realizację projektu "Seniorzy aktywni społecznie". Odbyło się również testowanie produktów lokalnych z Małopolski - można było ich spróbować, a następnie ocenić. Nagrodzeni zostali najbardziej aktywni seniorzy z Małopolski: Agnieszka Szczotka, Maria Fila, Zenona Kłapa i Barbara Kawa. Wyróżnienia otrzymały Krystyna Zaporowska i Maria Madej z TMZZ. Dwa tygodnie wcześniej 6 grudnia odbyły się w Zatorze warsztaty florystyczne (prowadziła je Pani Edyta Kiszka z Myślenic ) dla seniorów TMZZ z bukieciarstwa oraz interesujących nas innowacyjnych technik ; między innymi kanzaschi czy sztucznej wikliny, które były zwieńczeniem udziału M.Fila w cyklu szkoleń ,warsztatów i seminariów organizowanych w ramach projektu ASOS przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA.

 
 

Tłusty Czwartek 12 II 2015 r.

 Tłusty czwartek nierozerwalnie od lat wiąże się z pączkami i faworkami zwanymi chrustem .
Dla członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej  i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „CARITAS”, tłusty czwartek od lat wiąże się z odwiedzinami w tym dniu. W tym roku na odwiedziny udali się: Maria Fila, Maria  Malinkiewicz i Barbara Wieliczko.
 Nasi podopieczni kosztowali już pączków z różnych piekarni i z  różnym nadzieniem ( różanym, marmoladą, czekoladą, czarną porzeczką )  i posypką pomarańczową . 
W tym roku ze względu na coraz skromniejsze zasoby finansowe TMZZ były pączki lukrowane oraz z cukrem pudrem i oczywiście z różą. Ważny jest smak tych pączków, ale ważny jest też uśmiech i ciepłe słowa towarzyszące tym odwiedzinom. Po tych odwiedzinach zawsze wynosimy i odczuwamy  głęboki podziw dla personelu DPS "Caritas" , za jego cierpliwość i opiekuńczość .
   Podobno jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje pączka , to w dalszej części roku nie będzie się mu wiodło. Zatem powodzenia.
    Maria Fila

 
 

 

Współpraca TMZZatorskiej ze Szkołą Podstawową w Zatorze w zakresie edukacji regionalnej

Gotycka przygoda drugoklasistów ZSO z Zatora.

Dziecko - największa i upragniona wartość Polskich rodzin w wieku sześciu lat zostaje oddane w ręce wychowawców szkolnych. Przyszło do szkoły z domu po sześciu latach zaspakajania jego potrzeb emocjonalnych, materialnych z wykształconymi wzorami zachowań, z doświadczeniami przekazanymi przez rodziców i dziadków .Dom jest najważniejszym miejscem życia, jest wartością, która zaspakaja nasze poczucie bezpieczeństwa , do niego chcemy zawsze wracać .

Od momentu przyjścia do szkoły dziecko czerpie wzorce od rówieśników i chłonie wiedzę przekazywaną mu przez nauczycieli a czasem też przez Regionalne Towarzystwa Kultury, które pomagają w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturowej i poszanowaniu dziedzictwa kulturowego. Jest to tzw „edukacja regionalna”. Tylko jak zainteresować młodego człowieka żyjącego w wirtualnym świecie, tym co na pozór wydaje się być „przestarzałe”, nieatrakcyjne a przede wszystkim nieużyteczne. Niektórzy nauczyciele ZSO w Zatorze od lat znajdują pomoc w realizacji tego zadania w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zatorskiej.

Panie: Aleksandra Mostowik i Wiesława Konopka po raz kolejny w tym roku postanowiły przedstawić historię Zatora przy pomocy TMZZ . Uczniowie obu klas drugich mogli: dotknąć najstarszych kamieni romańskiej części naszego kościoła, zobaczyć z bliska mozaikę Ecce Homo z 1535 roku, dotknąć tablic epitafijnych i innych cennych zabytków, zaglądnąć w zakamarki 600-letniej zatorskiej świątyni, ba nawet zmierzyć grubość murów. Myślę, że historie życia: św. Jerzego, św. Wojciecha św. Jana Kantego, św. Rocha przedstawione w witrażach i pomnikach pozostaną na dłużej w umysłach naszych ośmiolatków.
Jako nauczyciel emeryt zazdroszczę tym dzieciakom, że mają pełnych pasji nauczycieli.
Ja większość swojej wiedzy pozyskałam dzięki metodzie „wkuwania na pamięć”, ale jestem wdzięczna swoim nauczycielom, że zmuszali nas do poznawania i „wkuwania”, teraz mogę to co wiem wykorzystywać i przekazywać młodszemu pokoleniu. Przygoda z gotykiem, którego tyle w naszym kościele, powinna zaowocować pełniejszym zrozumieniem tego co nas na co dzień otacza oraz poczuciem dumy z faktu zamieszkiwania w Zatorze i czego poszukają u nas turyści z coraz doskonalszym sprzętem fotograficznym .Uczymy się przecież przez całe życie.

Bardzo dziękuję w/w wychowawczyniom za wspaniała realizację edukacji regionalnej oraz Pani Grażynie Adamus, która zawsze chętnie młodzieży otwiera drzwi (w czasie wolnym od pracy). Pani Krystyna Zaporowska jak zwykle zadbała, aby każdy uczeń otrzymał pamiątkę z tej żywej lekcji historii.

Proces wychowania więc odbywa się przez przekazywanie doświadczeń, przez naśladowanie ale także przez pouczanie, które odbywa się w szkole, kościele.
               Maria Fila
             Prezes TMZZ

 

  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
laureatem tegorocznego konkursu „Kalejdoskop Inicjatyw”

 W sobotę 24 września 2016 na Oświęcimskim Rynku odbył się III Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych zorganizowany przez: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i Urząd Miasta Oświęcim czyli spotkanie ludzi aktywnych i zaangażowanych w tworzenie społeczności lokalnych.

61 Organizacji prezentowało swoją działalność na rozstawionych od rana stoiskach. Oficjalnego otwarcia
III Międzynarodowego Pikniku NGO dokonali: Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec i Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Piknik rozpoczęła parada przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, która okrążyła Rynek w rytm marsza granego przez Orkiestrę Salezjańską. Następnie do późnych godzin wieczornych na scenie prezentowały się zespoły pieśni i tańca, chóry, grupy taneczne i sportowe.

Stoisko TMZZ odwiedzili byli mieszkańcy Zatora, turyści oraz ciekawi informacji o naszej Gminie mieszkańcy Oświęcimia. Były wspomnienia i chwile wzruszenia. Dopisało wszystko: pogoda, organizacja pikniku, organizatorzy i oczywiście społecznicy NGO.

Na zakończenie Pikniku nagrody i dyplomy wręczali: Wicestarosta Jarosław Jurzak i Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

Miło nam, że doceniono działalność TMZZ za inicjatywę pt. „Akademia Młodego Przewodnika”, która jest efektem: pracy, pasji, doświadczenia i chęci dzielenia się swoją wiedzą z młodym pokoleniem. Zajęcia z młodzieżą prowadziły co dwa tygodnie przez cały rok Panie: Maria Madej, Krystyna Zaporowska, Maria Fila.

TMZZ otrzymało I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych.

       Maria Fila
      Prezes TMZZ