40.ledie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

40.ledie Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej

25-06-2019

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej działa od 1979 roku. W 2019 roku obchodzi 40-lecie swojej działalności. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej. 

 Dalsze info. i foto na podstronie 40.lecie TPKalwariiZebrzyd.