Spotkanie opłatkowe Małopolskiego Związku RTK

Spotkanie opłatkowe Małopolskiego Związku RTK

28-01-2018

20 stycznia 2018 roku odbyło się Spotkanie opłatkowe przedstawicieli towarzystw regionalnych zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie i zaproszonych gości.
Informacja i foto na str. obok