XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP 2018

XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP 2018

12-06-2018

Otwarto nową podstronę pt. XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych RP, który odbędzie się w dniach 23-25 września 2018 r. w Legnicy.
Na tej podstr. umieszczać się będzie informacje- komunikaty Rady Krajowej RSR RP, jak również materiały/artykuły do dyskusji o tematyce: działalnosci stowarzyszeń/towarzystw regionalnych w Małopolsce.

Zaprasza się do przesyłania
na adres:mzrtk.malopolska.pl   merytorycznych opracowań nt.regionalizmu w Małopolsce.