Spotkanie opłatkowe-2018 Małopolskiego Związku RTK

Spotkanie opłatkowe-2018 Małopolskiego Związku RTK

10-02-2018

20 stycznia 2018 r. odbyło się Spotkanie oplatkowe MZRTK w Krakowie.
Msza św w kaplicy MB "Piaskowej" OO.Karmelitów.
Spotkanie oplatkowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul.Rajska 1.
Dalsza informacja i foto na str. Spotkania Opłatkowe MZRTK