Adres do korespondencji

Adres do korespondencji

30-03-2014
Małopolski Związek 
Regionalnych Towarzystw Kultury
Wojewódzka Biblioteka Publiczna    pok. 130
ul. Rajska 1
31-124 Kraków

Email:
mzrtk.malopolska@wp.pl
mzrtk.krakow@onet.eu

WWW
www.mzrtk.malopolska.pl
www.mzrtk-regionalne.strefa.pl

Autor stron: www.mzrtk. ...
Stanisław Klich